Ing. Hynek Orság

člen regionální rady

Životopis

Ing. Hynek Orság

Narozen v roce 1966 ve Vsetíně, od té doby bydlí v Karviné. Základní a střední školu (gymnázium) absolvoval v Karviné, vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, studoval obor Vojenská meteorologie.

Byl dlouholetým zaměstnancem Městského úřadu v Karviné, a to v pozici vedoucího odboru životního prostředí. Poté v letech 2001–2007 působil jako vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, v letech 2007–2015 byl vedoucím odboru evropských projektů. V tomto období krátce působil v pozici vrchního ředitele sekce evropských fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Během své profesní kariéry prošel všemi úrovněmi veřejné správy. V současné době podniká, poskytuje odborné poradenství v oblasti životního prostředí, zemědělství, energetiky a zajišťování finančních zdrojů. Je ženatý a má 2 děti.

Ve svém volném čase se rád věnuje sportu, hudbě, filmu a četbě.