Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Stanislav Folwarczny

předseda oblastního sdružení

Zbyněk Gajdacz

místopředseda oblastního sdružení

Dalibor Klimša

místopředseda oblastního sdružení

Yvona Dluhošová

členka oblastní rady

Roman Hamrus

člen oblastní rady

Leoš Lukaštík

člen oblastní rady

David Maryška

člen oblastní rady

Martin Pasz

člen oblastní rady

Tomáš Peřina

člen oblastní rady

David Ryška

člen oblastní rady

Martin Sliwka

člen oblastní rady

Miroslav Sluštík

člen oblastní rady

Pavel Struminský

člen oblastní rady