Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Stanislav Folwarczny

předseda oblastního sdružení

Zbyněk Gajdacz

1. místopředseda oblastního sdružení

Dalibor Klimša

místopředseda oblastního sdružení

David Adámek

člen oblastní rady

Yvona Dluhošová

členka oblastní rady

Roman Hamrus

člen oblastní rady

Radek Charuza

člen oblastní rady

Martin Juraszek

člen oblastní rady

Petr Kebo

člen oblastní rady

Martin Pasz

člen oblastní rady

Jan Pekař

člen oblastní rady

Martin Sliwka

člen oblastní rady

Pavel Struminský

člen oblastní rady