Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák ve Strakonicích
24. května 2013

Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák ve Strakonicích

V pátek 24. 5. 2013 navštívil náměstek pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand Polák strakonickou nemocnici. Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech.

Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu. V doprovodu ředitele nemocnice a předsedy představenstva MUDr. Bc. Tomáše Fialy a zastupitele města Strakonice za Občanskou demokratickou stranu Radka Chvosty navštívil pan náměstek Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Oddělení se v současné době nachází, z důvodu přestavby  areálu, v nouzovém režimu. Pana náměstka provedl oddělením MUDr. Miloslav Sýkora, zástupce primáře. Pan náměstek Ferdinand Polák ocenil práci lékařů a zdravotníků, kteří  zajišťují pro pacienty profesionální péči. Pan ředitel Fiala představil panu náměstkovi Polákovi i další oddělení nemocnice, informoval jej o provedených změnách a úsporách v lůžkových fondech a o smlouvách se zdravotními pojišťovnami. Dále pana náměstka informoval o modernizaci, kterou nemocnice v posledních letech prochází. V roce 2010 byla slavnostně otevřena moderní přístavba chirurgického pavilonu, kde se nyní nachází lůžková oddělení neurologie, šestinedělí a dětské oddělení a řada odborných ambulancí, dokončuje se projekt ekologizace areálu a výměna oken. V současné době probíhá projekt rekonstrukce a přístavby pavilonu operačních oborů (dříve chirurgický pavilon).Na závěr své návštěvy poděkoval pan náměstek Ferdinand Polák za návštěvu nemocnice a nabídl panu řediteli Tomáši Fialovi pomoc v pokračování vylepšování zdravotní péče pro pacienty ve strakonické nemocnici.