Evropský rok občanů 2013 v Prachaticích.
6. března 2013

Jan Bauer: Evropský rok občanů 2013 v Prachaticích.

Svou prezentaci zahájil informací o práci ve výboru, kde se mimo jiné projednávají návrhy aktů a dokumentů EU, které vláda předkládá Sněmovně. Mezi další kompetence VEZ patří i projednávání důležitých nominací za ČR do evropských institucí (ESD, eurokomisař atd.) Poslanec Bauer přítomné rovněž stručně seznámil s fungováním hlavních orgánů EU, kterými jsou Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament atd. Dalším tématem byla finanční perspektiva 2007 – 2013. Celková alokace pro ČR činí cca 800 mld Kč, roční odvody ČR do EU jsou cca 32 – 35 mld Kč. Samozřejmě nechyběla ani informace o finanční perspektivě 2014-2020. Na závěr proběhla diskuse o dalším směřování EU, o rozšíření eurozóny a o volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014.  Svou prezentaci poslanec Bauer doplnil o fotografie z míst, které v rámci práce ve výboru navštívil.

Gestorem projektu Evropský rok občanů 2013 je Úřad vlády. Cílem je mimo jiné nejen zvýšit participaci občanů na evropském rozhodování, upozornit na výhody EU a na přínosy evropské integrace, ale i na možnost uplatňování občanských práv v EU.

Ing. Jan Bauer

Ing. Jan Bauer

předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel
1. místopředseda poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi