Aalborgské závazky
4. února 2013

Miloš Vystrčil: Aalborgské závazky

Asi nikomu z nás není jedno jak se v našem městě nebo obci žije. To jestli investovat do nové kanalizace, plaveckého bazénu, sportovní haly, městských silnic nebo třeba zimního stadionu nebo obyčejných oprav chodníků řeší lidé v hospodě téměř stejně často jako na radnici.

Nabízí se tedy otázka, jak se to vlastně pozná? Jak se pozná, že město nebo obec investují nebo se chovají správně? Jak se vlastně pozná že se na obci či ve městě dělají věci, které si občané přejí a které jsou potřeba?

Můžete odpovědět, že by se to určitě mělo poznat ve volbách. Jednou za čtyři roky si totiž občané měst a obcí volí své zastupitele, kteří potom zvolí svého starostu, místostarostu, radu a tito lidé mají potom poměrně značný vliv na další rozvoj města, tedy na to, co se bude stavět, opravovat apod.

Poměrně hodně starostů i celých zastupitelstev si uvědomuje, že ptát se zda pracují dobře pouze jednou za čtyři roky je docela málo. Proto také obce často organizují různé ankety, setkání, shromáždění. Nakonec i zastupitelstva jsou veřejná a volně přístupná a každý občan tam může promluvit. Asi není dobré zapomínat i na osobní setkání představitelů města či obce s různými organizacemi, firmami, sdruženími, spolky i jednotlivými občany buď plánovaně nebo náhodně při různých příležitostech.

Přes všechny tyto možnosti a snahy radnic i občanů navzájem si poskytovat informace a názory se zástupci několika stovek malých i velkých měst v celém světě zabývali otázkou, zda není možné sestavit nějaký základní návod – soubor závazků, které by mělo město plnit, pokud se chce dlouhodobě úspěšně rozvíjet.

A tak vznikly v roce 2004 v dánském městě Aalborg tzv. Aalborgské závazky, ke kterým se může každá obec nebo město připojit.

Cílem tohoto článku není Aalborgské závazky jednotlivě rozebírat a popisovat. Vydalo by to na několik stránek a každý si je může nalézt například zadáním sousloví Aalborgské závazky do libovolného internetového vyhledavače. Cílem tohoto článku je zájemce informovat, že pro mnohé radnice v Česku a stejně tak občany měst a obcí může být docela zajímavé si těch 50 závazků rozdělených do deseti témat přečíst a přitom si uvědomit, jakým způsobem jsou právě v jejich městě naplňovány a zda by si třeba některé věci nezasloužily větší pozornost.

RNDr. Miloš Vystrčil

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda oblastního sdružení
zastupitel
předseda klubu krajských zastupitelů
místopředseda senátního klubu ODS

Více o autorovi