Ozvěny dne
10. prosince 2012

Martin Kuba: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.


Jan BUMBA, moderátor:


Dnešek by mohl rozhodnout o zásadních změnách ve vládě. Odchod Pavla Dobeše ze strany LIDEM z postu ministra dopravy spustil úvahy o dalekosáhlých výměnách. Variantou je i faktický zánik samostatného ministerstva dopravy a jeho sloučení s ministerstvem průmyslu a obchodu. Šéf tohoto rezortu Martin Kuba z ODS řekl České televizi, že slučovat ministerstva by šlo, kdyby je obě řídili politici z jedné strany. To znamená, že strana LIDEM by musela dostat jiný rezort, zřejmě obranu, kterou by pak vedla Karolína Peake. Naším hostem je právě 1. místopředseda ODS a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Dobrý den. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Dobrý den. Jan BUMBA, moderátor:


Pane ministře, ta varianta, kterou jsem právě popsal, je v tuto chvíli nejpravděpodobnějším východiskem? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že v této chvíli se na ní shodlo jak předsednictvo hnutí LIDEM, tak je akceptovatelná pro ODS. ODS chce být ve vládě nositelem myšlenky štíhlého a efektivního státu, to znamená redukce agend a již dlouhodobě pracujeme s myšlenkou spojení ministerstva průmyslu a obchodu a dopravy a vytvoření ministerstva hospodářství. Ono to má svou významnou logiku, protože hospodářství a infrastruktura, tedy průmysl a infrastruktura, ať už je energetická, nebo dopravní, což jsou právě silnice patřící pod ministerstvo dopravy nebo železnice, se velmi logicky nabízí spojit a může nést řadu úspor. Jan BUMBA, moderátor:


Kdy se rozhodne? Kolují takové spekulace v tuto chvíli spíše, že by to mohlo být dnes. Mohlo by to být dnes? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Týká se to konkrétních personálních rozhodnutí ve vládě, ty samozřejmě spadají do kompetence pana premiéra, takže tyto dotazy vždycky je nutné směřovat k panu premiérovi. Jan BUMBA, moderátor:


A vy to nevíte, kdy by se mělo rozhodovat? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, opravdu v této chvíli to nevím. Musím říct, že to respektují všichni členové vlády a všichni členové koalice, že ty konkrétní personální kroky a jejich časovost patří do rukou pana premiéra. Já předpokládám, že s panem premiérem si strategicky projdeme, jaké ty kroky by měly vést k fúzi těch dvou ministerstev. On to totiž není krok, který by se dal udělat ze dne na den. Také nesmí skončit tím, že místo dvou názvů na dvou budovách bude jeden název na dvou budovách. To skutečně musí nést logické úspory, ať už personální, finanční, ale také ty strategické, koncepční v tom plánování. Ale kdy budou jmenováni noví ministři, je skutečně dotaz na pana premiéra. Jan BUMBA, moderátor:


V každém případě ale bude ještě nový ministr dopravy. Nebude to tak, že to ministerstvo se přesune pod vaši agendu, aniž by mezi tím byl jmenován nový ministr? 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, já myslím, že ta úvaha o superministerstvech a superministrovi je trošku ukázka toho, jak média předbíhají ta reálná a věcná řešení problémů. Je naprosto logické, že já mohu s kolegou, který bude jmenován na dopravu, spolupracovat a vlastně jakoby možná být garantem toho sloučení, ale v žádném případě nelze, aby to sloučení trvalo delší nebo kratší dobu než jeden rok, protože ono to s sebou nese řadu legislativních kroků a po tu dobu musí sedět na tom ministerstvu ministr, který je zodpovědný za tu konkrétní agendu, která tam v tu chvíli běží, ať už jsou to registry, ať už je to plánování výstavby a různé podobné konkrétní procesy. To v žádném případě nelze řídit najednou na dvou ministerstvech a ještě k tomu vlastně vytvářet to sloučení. Takže ministr dopravy by měl být rozhodně jmenován a měl by společně se mnou vytvořit tu fúzi těch dvou ministerstev pod ministerstvo průmyslu, tedy nové, řekněme, hospodářství. Jan BUMBA, moderátor:


Děkujeme za rozhovor. 1. místopředseda ODS, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Na shledanou. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji. Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi