Otázky Václava Moravce
9. prosince 2012

Martin Kuba: Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

Václav MORAVEC, moderátor:


Ve frašku se může proměnit vládní plán omezování byrokracie. Může, ale nemusí. Novináři ho redukují na plán snižování počtu ministerstev. Se zeštíhlením státních institucí včetně ministerstev přišla původně vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake. Kvůli vládní rošádě a personálním změnám v kabinetu si plán osvojují i dvě největší vládní politické strany. Tedy ODS a TOP 09. Zatím nemají vládní plány jasnější obrysy. A kdo ví, zda je dostanou v příštím týdnu. Karolína PEAKE, místopředsedkyně vlády /LIDEM/ /4. 12. 2012/: 


Samozřejmě je v tuto chvíli nasnadě hlavně Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejichž sloučení je součástí mého návrhu. 


Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09 a STAN/ /7. 12. 2012/: 


Jako TOP 09 a Starostové jsme jednoznačně vyloučili, že nebudeme a nejsme připraveni do té nové koaliční smlouvy zasadit sloučení Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, protože tyto dvě ministerstva jsou vůči sobě v některých případech regulátorem a regulovaným. Pan předseda Schwarzenberg tam dokonce vtipně poznamenal, že takové sloučení ministerstev by bylo něco, jako kdyby se majitel pohřebního ústavu stal ředitelem nemocnice. 


Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznívají názory v rámci vládní koalice. Nejen o redukci úřadů a ministerstev přišli diskutovat ministr průmyslu a obchodu, první místopředseda občanských demokratů Martin Kuba. Vítejte po čase v Otázkách. Hezké dobré poledne přeji. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezké nedělní poledne. Václav MORAVEC, moderátor:


A vítám i předsedu Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha Filipa. Vítejte, pane předsedo v Otázkách. Hezký dobrý den. Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Děkuji za pozvání, hezký den vám i divákům. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


O vás, se pane ministře Kubo, v souvislosti se slučováním vašeho Ministerstva průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy mluví už teď jako o superministrovi. Jak často přemýšlíte nad otázkou, že se vy můžete stát první obětí politického superprůšvihu slučování ministerstev? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že je to takové to zjednodušení, vždycky první mediální zjednodušení té problematiky. Já jsem přesvědčen, že to, že státní správa musí šetřit v současné situaci, kdy jsou napjaté veřejné rozpočty, je logické, racionální. Musí to dělat spousta českých firem, musely to dělat po krizi v roce 2009, musí to dělat spousta českých rodin. A stát by se v tomto neměl chovat jinak. Měli bychom skutečně nabízet státní správu za co nejnižší plat, řekněme, platebních podmínek, které musí platit občané českého státu ze svých daní. To znamená, redukce ministerstev a redukce státní správy je logickým krokem. Václav MORAVEC, moderátor:


Ale když bude nepromyšlená, bude z toho politický superprůšvih, který můžete odnést vy, protože už teď se o vás mluví jako o superministrovi. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já se v žádném případě nechystám být superministrem. Nemyslím si, že tato věc je nepromyšlená. O ministerstvu hospodářství už se mluví velmi dlouho. Je to věc, která může přinést v podstatě, zásadně řekněme, tři přínosy. Jedna je personální úspora, protože když se podíváte, tak ta ministerstva mají agendy, které lze, řekněme, velmi jednoduše sloučit. Ať už je to sekce kabinetu ministra, interního auditu, IT, takové té správy toho ministerstva, to všechno lze sloučit a přinese to velké personální úspory. Pak to také přinese finanční úspory, ale právě u těchto ministerstev to přinese podle mého koncepční pohled na tvorbu infrastruktury, která je službou k podnikání. To znamená, že doprava je infrastruktura, kterou využívají podnikatelé, využívá ji český průmysl, české hospodářství. A to plánování těchto příprav, když bude koncepční, a bude pod jedním ministerstvem tak, jak to v řadě zemí je, tak to vedle těchto úspor konkrétních, které se dějí v řadě firem, může přinést i mnohem úspornější plánování a efektivnější přípravu těch dlouhodobých politik. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Rozumím tomu, ale rizika. Podíváte-li se na Ministerstvo dopravy, problémy ČD Cargo, tlaky na Ředitelství silnic a dálnic, nefunkční centrální registr vozidel. Do toho, když oznámíte úředníkům, že je sloučíte s jinými úředníky, tak už téměř teď nikdo na Ministerstvu dopravy nepracuje, protože si hledá místo. Nemyslíte, že ta rizika jsou v současnosti tak velká, že to může být politický superprůšvih, který ublíží vám jako prvnímu místopředsedovi občanských demokratů? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ta rizika budou vždycky. Vždycky, když oznámíte nějakým úředníkům, že se bude redukovat ta agenda, tak to vždycky vyvolá tu reakci, že vám začnou připravovat materiály, proč vlastně ten jejich segment musí zůstat v té státní správě zachován. Já myslím, že na tom, co říkáte, je velmi dobře vidět, že to není nic populárního, na čem bychom očekávali jako ODS, že budeme vydělávat politické body. Ale myslím, že zodpovědně jsme k tomu připraveni. Já říkám: nehodlám být žádným superministrem, nehodlám řídit dvě ministerstva na jednou a být zodpovědný za věci, u kterých jsem historicky neseděl, anebo je přímo nebudu řídit. Myslím, že ten proces musí být kombinován tak, že bude trvat poměrně, třeba řekněme, 12 až 18 měsíců. Tou dobou musí být pověřen ministr dopravy, který bude přímo ministerstvo řídit, a společně se mnou ve spolupráci připravovat tu fúzi do jednotného Ministerstva hospodářství. Václav MORAVEC, moderátor:


Mluvíte o 12 až 18 měsících. Vládní strany uvažují o tom, že by redukce úřadů včetně několika ministerstev měla skončit do poloviny roku 2014. Tedy až skončí funkční období Nečasově vládě. Nejvíce se tedy mluví o vzniku Ministerstva hospodářství, které by sdružilo průmysl a obchod a dopravu. Počet úředníků by se měl snížit asi o 20 procent. Společného ministra by mohlo mít školství, mládež, tělovýchova a kultura. Vzniknout by mohlo i superministerstvo zemědělství a životního prostředí. Jak jste slyšeli Petra Gazdíka v úvodu dnešních Otázek, tam je problém u TOP 09, která se tomu brání. Ministerstvo pro místní rozvoj by se pak mohlo zrušit úplně a agendu spojenou s evropskými fondy by mohl převzít Úřad vlády. Pane předsedo Filipe, za jakých okolností, pokud vůbec by KSČM takový hluboký zásah do kompetenčního zákona, který stanovuje rozdělení agend mezi jednotlivá ministerstva, přijala v Poslanecké sněmovně, respektive hlasovala by pro něj? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Kdyby z toho nečouhala ta účelovost toho rozhodnutí kvůli personálním šachům ve vládě, tak bych si řekl, že konečně ve vládě začalo něco, co může sloužit k tomu, že skutečně se nebude byrokratický aparát rozrůstat. Ale problém je v tom, že každý zatím vidí spíše ty personální šachy, které se tam opravdu odehrávají. Václav MORAVEC, moderátor:


A nemyslíte, že vás může Martin Kuba, případně vláda přesvědčit? Protože zas to logiku dává. Podíváte-li se na nekoncepční fungování Ministerstva dopravy, výstavbu některých dálničních staveb, která není napojena zase na hospodářství a na průmysl? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Pane redaktore, já bych velmi rád, aby mě pan ministr Kuba přesvědčil. Nejen mě, ale aby přesvědčil celý poslanecký klub KSČM. Ale možná i další opoziční poslance o tom, že to není účelové, a že to je skutečně koncepční záležitost. A protože má být koncepční záležitostí od roku 2014, tak podle mého soudu, pokud vláda to bude dělat jenom sama za sebe svým stylem, že jenom rozhoduje jaksi v K9 a potom to suše oznámí svým klubům a taky dokonce někdy i opozici, tak v tom případě to asi nepůjde. A budeme se bránit a budeme, budeme hlídat to, aby v podstatě nešlo o to, že si určité politické strany ovládnou některé penězovody. Protože to je největší problém. Václav MORAVEC, moderátor:
A tím, že to s vámi strany vládní koalice nekonzultovaly, tak máte pocit, že chtějí ovládnout penězovody ke svým stranickým pokladnám? Čtu správně vaše slova? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ano. Já jsem přesvědčen, že pokud by měla být koncepce příštích žití správy, státní správy v České republice, tak by měla být skutečně budována tak, že se na ní budou podílet všechny politické strany. To se u nás momentálně neděje. Já vůbec nemám nic proti tomu, aby existovalo jakési slučování ministerstev. My jsme byli svědky toho, že například nebylo Ministerstvo zemědělství a životního prostředí, ale bylo Ministerstvo venkova navrhováno. To znamená, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj. To také neprošlo tenkrát. A ten zákon 2/69, tedy Kompetenční zákon, je základním zákonem pro každou vládu, která nastoupí. A podle mého soudu mimo jiné by to mělo být i v těch volebních programech těch politických stran, které, když usilují o hlasy voličů, tak by měly říkat, jakým způsobem si představují tu poctivou správu té země. Ne že vláda se postaví jaksi suverénně na to. Václav MORAVEC, moderátor:


Tu vaši kritiku může zmírnit to, když se na vás v nejbližší době, ještě předtím, než vás postaví před hotovou věc, obrátí strany vládní koalice, respektive premiér? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já myslím, že pokud premiér by svolal schůzku předsedů politických stran a řekl by, že má zájem o to, abychom se podíleli na novele Kompetenčního zákona, tak v každém případě jednotlivé politické strany mají určitou představu. A já vůbec se nebráním tomu, aby se zúžila státní správa, aby se slučovala ministerstva, nebo se slučovaly alespoň agendy. Například pan ministr Kuba nevzpomněl to, že by bylo vhodné, kdyby například ty legislativní odbory jednotlivých ministerstev, byly zúženy a více spolupracovaly, aby byly koncepční. Protože často vidíme na jednotlivých ministerstvech legislativní návrh, který úplně odporuje tomu, co si myslí ministerstvo jiné, které dokonce není ani kontradiktorní proti tomu ministerstvu. Václav MORAVEC, moderátor:


Ano, tomu se říká resortismus, nebo dokonce meziresortismus. Což je, což je zásadní problém. Počítáte s tou schůzkou předsedů politických stran zastoupených ve sněmovně, Martine Kubo? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já řeknu k tomu pár poznámek. Ta účelovost, o které pan předseda mluví. Řekněme, že se opravdu k tomu naskytla i politická situace. Ona k tomu, upřímně řečeno, pokud v nějaké koalici jsme, a pan kolega Filip je politikem, který je zkušený a pohybuje se dlouho. Tahle ta věc půjde udělat pouze v momentě, kdy je možnost, že na těch resortech budou sedět politici z jedné politické strany. Asi velmi složitě, nebo řekněme, bude to probíhat mnohem lépe a mnohem koordinovaněji, než kdyby si na tom každá strana snažila dělat svou politiku. Teď se ta možnost otevřela. A je třeba to říct a eventuelně ji využít. Já jsem přesvědčen, že tyto debaty musí probíhat s opozicí. A já za sebe říkám, že jsem přesvědčen, že všechny koncepce, které se týkají energetiky, které se týkají dopravy, nemohou vznikat pouze na ministerstvu v momentě, kdy je tam nějaká vládní strana. Protože při přípravě opravdu důležitých infrastrukturních staveb to u nás trvá deset, dvanáct let. To, i kdyby seděl ten ministr na té židli celé 4 roky, tak je to životnost dvou až tří vlád. To znamená, pro mě velmi přirozeně je doprava energetika a infrastrukturní věci, které ministr musí projednávat i s opozicí a takto důležité sloučení a vytvoření Ministerstva hospodářství...Václav MORAVEC, moderátor:


Nebude tedy opozice, pane ministře, postavena před hotovou věc, že jim to jako strany vládní koalice řeknete. A naznačíte jim: buď hlasujte pro Kompetenční zákon v našem podání, nebo /nesrozumitelné/. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To rozhodnutí musí vycházet od koalice. Koalice se musí rozhodnout a musí být schopna sama to i prohlasovat. Ale s opozicí jsem připraven všechny ty věci, a já myslím, že všichni, diskutovat. Já pouze malou ukázku na to, jak někdy ta kritika opozice vypadá. My jsme v roce 2005 v Jihočeském kraji měnili nemocnice z příspěvkových organizací na akciové. Možná si to pan kolega Filip pamatuje. Tenkrát byl předsedou opozičního klubu ČSSD pan kolega Zimola, dnešní hejtman Jihočeského kraje. Velmi proti tomu brojil, hrozil všem Jihočechům, jak se ty nemocnice zhroutí, rozsypou. Dnes jsou jihočeské nemocnice akciovky, fungují výborně. Jihočeský kraj jako jeden z mála krajů do nich nemusí dávat ze svého rozpočtu ani korunu. Ještě mají na vlastní investice. A dnes se tím pan hejtman Zimola poměrně chlubí. A pak předseda Sobotka to chválí. To znamená, jestli dnes Sobotka nás kritizuje za to, že chceme tohle udělat. Tak jsem přesvědčen, že až to uděláme, a bude třeba ČSSD ve vládě, bude mít radost, že jsme to udělali. Václav MORAVEC, moderátor:


Když se podíváme v obecné rovině na vznik Ministerstva hospodářství, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že spojení s resortem dopravy by se ušetřilo na provozních nákladech. Počet zaměstnanců obou resortů by klesl asi o 20 procent. Tedy o 200 lidí. Nové Ministerstvo hospodářství by sloučilo některé odbory. Třeba personální, oddělení IT, oddělení nákupu nebo veřejných zakázek. Co je však podle ministerstva průmyslu nejdůležitější, spojení úřadu by znamenalo logické propojení pohledu na infrastrukturu sítě energetické dopravní či telekomunikační. Protože doprava a podnikání úzce souvisejí. Pane předsedo Filipe, jednoduchá otázka pro vás. Dává to logiku, když necháme stranou politické hrátky mezi vládními stranami? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Určitou logiku to určitě dává, protože je to, řekl bych, ministerstvo té ekonomické základny. To znamená, že bude vyjadřovat nějaký jednotný zájem té konkrétní vlády. Doufám, že tedy bude vyjadřovat i zájem státu jako celku. Já to nezpochybňuji. Já bych jenom na margo toho, co říkal pan ministr, řekl ano, v Jihočeském kraji fungují nemocnice, já bych byl rád, aby fungovaly jako neziskové, aby nemusely jako akciové společnosti podle obchodního zákoníku tvořit zisk. A tam, ten rozdělovat. Ale aby se ty prostředky, které jsou ve zdravotnictví, se vracely právě do toho zdravotnictví. Já bych ještě jednu malinkou poznámku přece jen k tomu učinil. Když se rozhodneme pro takovou záležitost, tak já chápu, že musí mít vláda alespoň nějakou koncepci, se kterou přichází. Ale na druhou stranu přeci je jasné, že ten stát musí fungovat po každých volbách. To znamená, že to, co se předává, tak ta vláda nemůže fungovat jako vlastník nebo suverén nad tím občanem. Tedy minimálně tu svoji koncepci musí začít projednávat tak, aby potom ten zákon 2/69 Kompetenční začal fungovat tak, že nebudeme muset znovu něco stavět. Vzpomeňme si na to, kam odcházely spoje, to znamená IT služby, které přešly z Ministerstva informatiky do Ministerstva vnitra. A teď si řekněme, jestli v tom Ministerstvu vnitra dobře fungují, jestli nemají být například v tom Ministerstvu hospodářství, protože minimálně... Václav MORAVEC, moderátor:


No, to byl tehdy politický tah a síla Ivana Langera jako místopředsedy Občanské demokratické strany. Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já to nijak nezpochybňuju, ale říkám: pokud to bude věcné, nemám proti tomu vůbec nic. Václav MORAVEC, moderátor:


A pak byste to podpořili. Vy ale zatím říkáte, že máte obavy z toho, že to sloučení má přesměrovat finanční toky. Pane ministře, je mi jasné, že o personálních věcech rozhoduje premiér a jeho podřízení členové vlády, i když on pak sám tvrdí, že není vlastně jejich nadřízený, protože má stejný hlas jako oni. Nicméně, nemůže se stát, že to potvrdíte to, čeho se obává Vojtěch Filip, opozice, ale možná i část veřejnosti, pokud tam půjde nějaký prověřený trafikant Občanské demokratické strany na Ministerstvu dopravy a bude ho slučovat s vaším ministerstvem? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, je třeba si uvědomit, jestli dnes Ministerstvo dopravy o nějakých zásadních finančních tocích, které nejsou někam historicky smlouvami vázány. Já, jak jsem nahlédl do té struktury toho rozpočtu, a bavíme se o rozpočtu, který je schválený, to znamená, kdokoliv by tam přicházel, nemá nějakou možnost si tam vytvořit nějakou jinou finanční rezervu, tak já mám pocit, že po některých minulých ministrech dopravy jsou tam smlouvy, které zavazují ten stát jakoby realizovat určité stavby. To znamená, vytvoření dnes nějakého silového resortu dopravy, které by umožňovalo politicky investovat do těch či těch krajů nebo politicky něco přesměrovávat, je podle mého trochu iluzorní představa. Bavíme se...Václav MORAVEC, moderátor:


Teď se vás ale ptám na toho manažera, který bude mít za úkol sloučit dopravu s ministerstvem vaším. Protože předpokládám, že supervizi byste měl vy, ale objevuje se například jméno bývalého zlínského vicehejtmana Libora Lukáše z Občanské demokratické strany, který prohrál ve Zlínském kraji výrazně občanským demokratům volby. Oproti roku 2008 přišla ODS v tomto kraji o 12,5 procenta. Vy byste dělal toho supervizora, pokud půjde na Ministerstvo dopravy politický trafikant? Jasná odpověď. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ta moje odpověď je jasná, ale možná bude trochu delší. Toto není jednoduchý politický úkol. Ten politický úkol musí přijmout někdo se zadáním, že si tam nejde dělat líbivou politiku, ale že je to v podstatě manažerský úkol. Není úplně jednoduchý, není úplně obvyklý v české politice. A nebude přinášet příliš popularity. Pro mě v tomto měřítko popularity toho politika není úplně adekvátní, protože já jsem přesvědčen, že v politice ne vždycky koresponduje se schopností něco manažersky řídit. To rozhodnutí personální je především na panu premiérovi Nečasovi. A já předpokládám, že pokud bych měl se podílet na té koordinaci, že to jméno se mnou nějakým způsobem zkonzultuje. Václav MORAVEC, moderátor:


Zatím s vámi žádné jméno nekonzultoval? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Zatím to jméno jsme nekonzultovali. Václav MORAVEC, moderátor:


A co byste mu řekl na jméno bývalého neúspěšného politika Občanské demokratické strany v rámci regionů, nebo například na jiné jméno, o kterém se mluví, Petr Moos, bývalý ministr dopravy, který vedl dopravní fakultu ČVUT, je prorektorem ČVUT. Jaká je vaše představa? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že pokud toto s panem premiérem budeme řešit, tak já jsem mu předestřel svoji představu na ten proces té fúze. To znamená, jsem přesvědčen, že to musí být manažersky velmi dobře zvládnuto, aby to ODS přinášelo ten efekt, který chce. Aby to nebyl nějaký zásadní problém. A o konkrétních jménech se s panem premiérem určitě rád budu bavit. Říkám, hlavní, řekněme, odpovědnost je na něm. On je ten, který jmenuje ty /nesrozumitelné/. Václav MORAVEC, moderátor:


Vy my nemůžete říci, promiňte, já se omlouvám, že vám do toho vstupuji, ale vy my nemůžete říci jasnou odpověď, jestli má mít v očích veřejnosti ten proces nějakou důvěru, tudíž když někdo ve Zlínském kraji výrazně prohraje volby, tak se mu v rámci ODS hledá místo. Za chvíli budeme mluvit o jiné figuře na Českých drahách, bývalém náměstku ministra dopravy Ivo Tomanovi, který odešel řídit jeden klíčový odbor na Českých drahách poté, co skončil v pozici náměstka ministra dopravy, který je zodpovědný za neúspěšný registr vozidel. Proto se vás ptám, jestli na to máte nějaký názor, vy jste prvním místopředsedou ODS a ponesete za to politickou odpovědnost. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já ten názor na to mám, ale proč se nebudu vyjadřovat ke konkrétním jménům, je jednoduchá věc. Že málo kdy z těch mediálních spekulací, které já jsem si za poslední rok přečetl, bylo konkrétní jméno tím, který se v tom resortu objevil. To znamená, já… Václav MORAVEC, moderátor:


Ptám se typologicky. Libor Lukáš nebo Petr Moos. Typologicky? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já se po tom roce nehodlám vyjadřovat ke konkrétním jménům dopředu. Hodlám se k němu vyjádřit v momentě, kdy o něm budu diskutovat s panem premiérem. Typologicky politik, nebo manažer, který je schopen pochopit, co ten proces sebou nese, neočekává, že si bude budovat svou politickou kariéru nějakými sliby staveb v krajích a nějakým pokračováním procesu politiky Ministerstva dopravy, ale politik s manažerskými schopnostmi, smířený s tím, že v podstatě přichází na to ministerstvo dělat velmi těžkou a složitou práci a mezi těmi úředníky velmi nepopulární. Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ppravděpodobně z pana ministra žádné jméno nedostaneme, ale to já se nedivím. Já bych… Václav MORAVEC, moderátor:


Já se divím tomu, protože on ponese za to politickou odpovědnost, jestli mi řekne, jestli tam dají někoho zase jako do vejminku ODS. Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ne, ne, já bych. No, to doufám, že ne. Protože já jsem musel včera konstatovat, že kromě programové vyprázdněnosti vládní koalice je i personální. Protože to rozhodování o těch personách opravdu uvádí lidi v úžas. Já jenom říkám, že ten, kdo si tam sedne, přeci musí prověřit ty smlouvy. Není možné, aby se těmi smlouvami uzavřenými nezabýval. Ty smlouvy nesou dlouhodobě na náklady státu nějaký zisk pro určité firmy, které jsou privátní. A stát z toho nic nemá. Jestli ty… Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno podle vás, pane předsedo, musí přijít i na Ministerstvo dopravy, které se sloučí s průmyslem a obchodem, tak musí přijít auditor, byť stát má Nejvyšší kontrolní úřad, má vás jako předsedu kontrolního úřadu Poslanecké sněmovny. 


Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Kontrolního výboru. Žádný úřad. Václav MORAVEC, moderátor:


Pardon. Tak tam má přijít nějaký auditor? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ne auditor, člověk, manažer, který bude schopen z těch auditních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, který provedl kontrolu na tom Ministerstvu dopravy. My jsme dělali tu zprávu, nález Nejvyššího kontrolního úřadu na Ministerstvu dopravy a skutečně to usnesení vlády, které to vzalo na vědomí a nevyvodilo z toho ty patřičné závěry, samozřejmě nemohlo nechat kontrolní výbor jaksi shovívavý k tomu, a my jsme vrátili tedy tu záležitost tak, že chceme, aby nám řekli konkrétní kroky, které vláda učiní. Přeci Nejvyšší kontrolní úřad… Václav MORAVEC, moderátor:


Zatím tedy ministři dopravy zavírali, pokud to zestručníme, oči nad těmi kontrolními nálezy? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ano, prostě ten kontrolní závěr přinášel nějaké informace, zjištění. A ten odpovědný člověk na Ministerstvu dopravy neučinil ani v té vládě návrh, který by mohl znamenat změnu těch smluvních závazků, o kterých tu pan ministr správně hovořil. To je zasmluvněno. To je velmi složitý proces. Je to za hodně peněz. To je v miliardách korun, zejména pokud jde o ŘSD. Pokud jde o SŽDC, tedy Správu železniční dopravní cesty, omlouvám se divákům za ty zkratky, a tam tedy je potřeba říct: je ta smlouva ještě účelná? Má smysl? Budeme jednat o její výpovědi? A za jakých okolností? Protože to je to podstatné, co musí změnit ten stav, který je na Ministerstvu dopravy, kdy se utrácí peníze a efekt pro to není ani pro tu osobní dopravu, ale dokonce ani pro ty investice toho státu. Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře, stručná reakce. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že tohle popisuje, a já v řadě věcí s panem kolegou Filipem souhlasím, byť ne úplně v té personální vyprázdněnosti. Ale musím říct, že co je pro mě důležité, že dopravní infrastruktura musí být plánována na desítku let, na 15 let dopředu. proto musí být projednána ve velmi široké platformě. A podle mého by měla být projednávána na úrovni hospodářského výboru. Měla by být závazná politika českého státu ve výstavbě infrastruktury, abychom měli jasně definované priority, do kterých všichni investujeme čas, energii, peníze, výkup pozemků. A ne, že se politika mění á 4 roky. Ty infrastrukturní obory si to prostě nemohou dovolit. Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ale s tím já souhlasím. To není ten problém. Problém je jiný, na který jsem upozornil, a pan ministr jistě ví, o čem mluvím, pokud jde o ty smlouvy, které jsou mezi Správou železniční dopravní cesty, ČD Cargo a Českými drahami. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


ČD Cargo jako noční můra nového ministra dopravy. Ostatně i pro dnes už bývalého ministra dopravy Pavla Dobeše se dceřiná společnost Českých drah, která se věnuje nákladní železniční dopravě, stávala noční můrou. Důvod? ČD Cargo se potýká delší dobu s poklesem tržeb a s prohlubováním ztráty. Národní nákladní železniční dopravce musí i propouštět. Zaměstnanců za poslední roky ubývalo. A to z víc než 10 300 v roce 2009 na 9 200 na konci loňského roku. Propouští se i letos. Ještě do konce letošního roku má v ČD Cargo přijít o práci 450 lidí. Pavel DOBEŠ, bývalý ministr dopravy /LIDEM/ /2. 12. 2012/:
 


Myslím, že pro dalšího nástupce bude velmi složité řešit i problematiku ČD Cargo. Já jsem už v březnu minulého roku poukazoval na to, nebo respektive tohoto roku, že ta situace v ČD Cargo není úplně v situaci, kdy bychom měli se usmívat a říkat, že všechno je v pořádku a vydávat články do novin. Jak je úspěšné první pololetí. Václav MORAVEC, moderátor:


Dnes už bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš také před týdnem v Otázkách přiznal, že insolvence nákladnímu železničnímu dopravci ČD Cargo hrozí ve druhé nebo třetím čtvrtletí příštího roku. A to pokud nedojde ve firmě k radikální změně. V ČD Cargo je podle Pavla Dobeše zapotřebí kontrolovat náklady, mimo jiné na marketing a právní služby. Velké přepravní zásilky přetáhla ČD Cargu konkurence. Ztráta za letošní rok může překročit až dvě miliardy korun. Aby podnik ČD Cargo přežil, musí propouštět. Podle odborářů je v ohrožení až 2,5 tisíce pracovních míst. Jenže vedení ČD Cargo mlčí. A navíc resort dopravy je bez ministra. Jaroslav PEJŠA, předseda Odborového sdružení železničářů /6. 12. 2012/: 


Že v tuto chvíli, prakticky už několik týdnů nemáme ministra dopravy. Takřka měsíc žádáme o setkání s předsedou vlády. A to jak Odborové sdružení železničářů, tak i Federace strojvůdců. A k tomuto nedošlo. A bude-li jmenován nový ministr během několika dnů, tak než se seznámí s problematikou, uplyne možná několik týdnů. Jsou tu Vánoce. A tento podnik už tolik času před sebou nemá. Václav MORAVEC, moderátor:


Problémy ČD Carga můžou mít dopad na celou republiku. Pokud by se železniční nákladní dopravce rozhodl, že přestane vozit drobné zásilky, které jsou pro něj ztrátové, znamenalo by to, že na silnicích denně přibude až 7 tisíc kamionů. Milan CHOVANEC, stínový ministr dopravy a hejtman Plzeňského kraje /ČSSD/: 


Já naprosto odmítám rozdělení Carga na ty jednotlivé zásilky, které jsou ztrátové, a na ty ucelené vlaky, které jsou ziskové s tím, že by se snad prodávalo to, co je ziskové. A to ztrátové by nějak postupně zaniklo. Jaroslav PEJŠA, předseda Odborového sdružení železničářů /6. 12. 2012/: 


Pokud se ty jednotlivé vozové zásilky přesunou do kamionů, tak to odnese životní prostředí, silnice a naprosto to poškodí dopravní politiku státu. Václav MORAVEC, moderátor:


Se zástupci odborů se má příští týden sejít ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Připomeňme, že na konci října při setkání české a slovenské vlády v Uherském Hradišti, padla dokonce úvaha o sloučení obou národních nákladních železničních dopravců. Slovenské ZSK Cargo je silně zadlužené. Pokud byste, pane předsedo Filipe, vy měl rozhodovat o budoucnosti, tak slučoval byste dvě firmy, které teď jsou v problémech, a mohl by z nich vzniknout životaschopný projekt Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Tak v každém případě doprava česká a slovenská, nákladní i osobní, byla propojena vždycky. Nebylo by to úplně špatné. Ale museli bychom vidět, jakým způsobem se ten dluh, který tam vzniká tím, že neustále se ty ziskové části oddělují, privatizují se a nechává se na státu, na té státní firmě se nechává jenom to, co, to, co nevydělává. To je nelogické, protože tak se nechová žádný vlastník. A pokud je stát vlastníkem, měl by se chovat jako normální vlastník. Protože ústava říká, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny. Takže ano. Václav MORAVEC, moderátor:


A stát se v případě ČD Cargo chová jako nenormální vlastník? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ano, protože připouští, že náklady, které tam jsou, v podstatě jsou náklady státu a zisk plyne do privátních firem. Václav MORAVEC, moderátor:


Po varovných zprávách o možné insolvenci ČD Cargo vydala společnosti v tomto týdnu zprávu. V ní uvádí, že ztráta z běžného hospodaření se má letos pohybovat kolem čtvrt miliardy korun. V citované zprávě ovšem ČD Cargo dodává také to, že do letošního výsledku se promítne mimořádný odpis oceňovacího rozdílu. Podnik se rozhodl přistoupit ke snížení hodnoty majetku po aktuálním ocenění vozového parku. Účetní operace má znamenat další mínus jednu miliardu a 300 milionů korun. Kromě toho, že chce ČD Cargo vytvořit půl miliardovou rezervu na restrukturalizaci firmy, celkem jde tedy o mínus dvě miliardy, o nichž tady byla řeč před týdnem. Pane ministře, vy se příští týden sejdete se železničními odboráři. Týká se to už toho, že vlastně budete supervizovat dopravu? A co odborářům řeknete? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem tu schůzku naplánoval někdy v minulém týdnu, aniž by měla vazbu na toto. Pro mě je to určitý segment, který s průmyslem souvisí, takže já si určitě jejich názory poslechnu rád. A snažím se i s odboráři jakoby jednat v průběhu roku. Co, já jsem přesvědčen, a teď musím říct, že neznám detail struktury toho hospodaření, takže tu nechci nabízet nějaká rychlá řešení. Z mého pohledu spojovat dva podniky, které jsou oba ztrátové, z toho málokdy vznikne něco ziskového. To je taková jednoduchá. 


Václav MORAVEC, moderátor:


Máte tedy obavu z toho, o čem se mluvilo v říjnu na setkání obou vlád, slovenské i české? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že se o tom mluvilo na poradě ekonomických ministrů někdy před 14 dny. A já jsem na této poradě deklaroval, že já tedy nejsem příliš příznivcem tohoto řešení. Já vidím řešení spíše jinde. Myslím, že je to velmi podobný problém, který v určitém duchu mají České dráhy, které v podstatě dnes ta hodnota té firmy spočívá na těch linkách, které vlastně jezdí na tom trhu. Jinak České dráhy jsou společností, která, řekněme, pracuje s veřejnými rozpočty, je s nějakým velmi významným jakoby dluhem, ne vždycky schopná v konkurenci obstát. A pokud se bude pokračovat v tom, že budeme podle evropské směrnice, což musíme, otevírat konkurenčně další a další tratě a České dráhy je budou v podstatě ztrácet, protože nejsou schopny v té konkurenci obstát, pak je třeba se smířit, že ztrácíme hodnotu toho podniku. A je třeba udělat strategické rozhodnutí, které, si myslím, že je třeba udělat i u ČD Cargo. 


Václav MORAVEC, moderátor:


Jaké to strategické rozhodnutí je, když nechcete slučovat slovenské a české Cargo? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Podle mého je třeba se podívat, z čeho, řekněme, tam plynou ty zisky. Řekněme, jakoby velký příjem a plátce, nebo objednatel služeb ČD Cargo, jsou společnosti, které převáží nerostné suroviny, ať už je to ČEZ, ať už jsou to nějaké uhelné společnosti. Z mého pohledu toto jsou partneři, s kterými tam je třeba jednat. A podívat se na tu strukturu. Já jsem přesvědčen, že toto je podle mého logičtější směr, než... Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, měl by do ČD Cargo vstoupit strategický partner jako třeba ČEZ? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Je to možná varianta, která by sebou mohla něco nést. Já říkám, neznám detail. Nechci tady dnes dělat nějaké závěry. Václav MORAVEC, moderátor:


Ale zatím to vnímáte jako lepší cestu, než… Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Jsem přesvědčen, že by to mohlo přinést zefektivnění, zprůhlednění těch procesů, zprůhlednění řízení. To si myslím, že té společnosti vždycky prospěje. Spojovat dva státní podniky, které jsou oba dlouhodobě ve ztrátě a potýkají se s problémy, podle mého řada podnikatelů nebude vnímat úplně jako dobrý nápad. Václav MORAVEC, moderátor:


V už citované zprávě z poloviny tohoto týdne ale ČD Cargo zároveň uvádí, a znovu cituji: "Tato zpráva obsahuje informace o očekávaných výsledcích hospodaření a očekávaném vývoji, které jsou aktuální k datu zprávy. Skutečné výsledky hospodaření a budoucí vývoj závisí na mnoha faktorech. A mohou se podstatným způsobem lišit od informací obsažených v této zprávě", píše se doslova ve zprávě nákladního železničního dopravce ČD Cargo. Ministerstvo dopravy čelilo kritice Nejvyššího kontrolního úřadu, že si vylepšují České dráhy i hospodaření tím, že chtějí prodávat nemovitosti, pozemky, které České dráhy dostaly zdarma, že chtějí prodávat Správě železniční dopravní cesty. Když se, Vojtěchu Filipe, podíváte na hospodaření těch státních firem, na to, jak fungují České dráhy, jaké máte vysvětlení pro to, že vlastně politici nejsou s to změnit management, jestliže se ukazuje, že České dráhy jsou dlouhodobě v problémech, viz ČD Cargo nebo možná letošní ztráta Českých drah jako celku? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já nevím, proč to jednotliví ministři neudělají. Já nesouhlasím s tím, co tady bylo v té reportáži podáno od bývalého ministra dopravy. Protože on to měl na starost. On měl jasně říct už po roce 2010, jakým způsobem, když nastoupil, jakým způsobem se bude řešit otázka toho tlaku Českých drah na Správu železniční dopravní cesty, na převody jednotlivých nemovitostí. Samozřejmě, že je možné přecenit nemovitosti a znovu si od státu půjčit peníze tím, že si převezmu její nemovitosti a prodám je do akciových společností Českých drah. Václav MORAVEC, moderátor:


Podle vás je to jen zastírací manévr, aby opět České dráhy vykázaly zisk, chlubili se a přitom to je Potěmkinovská vesnice? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já jsem přesvědčen, že to není zisk z výkonu. Já jsem řekl, že to, to sjednocení těch dvou, těch podniků z českého a slovenského, může mít smysl jedině tehdy, když budu vědět, jak odstraním ten primární dluh. Protože samozřejmě jde o to, jaké náklady přepravuju. Pan ministr tady správně řekl, že ty energetické firmy mají zájem na tom, ty tvoří největší podíl těch přeprav. Ale samozřejmě i strojírenské firmy, pokud by měly další šanci za zakázky, ať už na trhu v Evropské unii, v Polsku, Maďarsku, v Srbsku, zajímavé věci jsou, ale samozřejmě na Ukrajinu a dál na východ. Samozřejmě potom by mělo smysl, aby ty firmy nejdříve spolupracovaly, pak připravily princip nějakého sloučení, protože nadnárodní firma není nic neobvyklého v tom procesu integrace. A ty by potom mohly lépe, než například nákladní doprava silniční, zajišťovat tu přepravu těch těžkých náklad na východ, ale z východu zase k nám. Protože samozřejmě jde i o železnou rudu a to nejen do Košic, ale samozřejmě také do Vítkovic a podobně. Václav MORAVEC, moderátor:


Když jsme probírali nového ministra dopravy. Podle vás by měl učinit přítrž tomu, že se zase budou přesouvat mezi sebou majetky mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, aby se zlepšilo, zlepšil hospodářský výsledek Českých drah? Jasná odpověď? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


No já myslím, že to je základní úkol. Víte, ten problém vznikl ve chvíli, kdy se zákonem České dráhy rozdělili na České dráhy jako dopravní společnost, a Správu železniční dopravní cesty. My jsme proto hlasovali. Musím říct, že odpovědnost KSČM tady existuje. Václav MORAVEC, moderátor:


Připouštíte, že to ve světle doby bylo ne zcela dobré hlasování? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ne, já neříkám, že to bylo špatné, protože samozřejmě náklady na dopravní cestu tak, jak je na dálnice, tak samozřejmě jsme si tady vyčistili ty náklady na dopravní cestu železniční, ale nikdy se nedodělalo to, co bylo součástí toho usnesení k tomu zákonu. To znamená, že se udělá inventarizace majetku. A ta neexistence inventarizace, podrobné inventarizace, já neříkám, že se tam nedělá delimitace těch jednotlivých majetkových podstat. Ale protože ta inventarizace neproběhla do úplného důsledku, pořád se tady hraje s tím, že ještě tohle to můžeme od SŽDC sebrat, dát to na České dráhy. Václav MORAVEC, moderátor:


A tím se podle vás zakrývá špatné... Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ano, ano. A tím celou dobu. Václav MORAVEC, moderátor:


…špatné řízení Českých drah jako takové? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Celou dobu probíhá to, že jednotliví manažeři, kteří stojí v čele těch podniků, mohou zakrýt ve skutečnosti ten ekonomický nevýkon té firmy. Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře? Kdybyste byl ministrem dopravy, tak sáhl byste k personálním změnám v Českých drahách? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já znovu říkám, já nechci být ministrem dopravy. Zůstávám ministrem průmyslu a hospodářství. Václav MORAVEC, moderátor:


Podívejte se ale na problémy ČD Carga, Českých drah /nesrozumitelné/. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já k tomu přecházím. Myslím si a z mého pohledu já jsem tu situaci popsal. Já jsem přesvědčen, že vyžaduje politické řešení, vyžaduje politické zadání pro ten management, protože je to služba a je to státní firma. A politici jasně musí vidět, kam ji směřují. Z mého pohledu je ta situace opravdu jednoduchá. České dráhy postupně ztrácí další a další části trhu, které bezesporu jsou v podstatě dnes tím základním jměním, které mají. A pro mě… Václav MORAVEC, moderátor:


Ale proč také za to nenese, promiňte, proč také za to nenese odpovědnost management? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pro mě, já jsem nikdy nebyl u zadání ministra dopravy managementu Českých drah. Já jsem, musím říct, řešil situaci s krajským ředitelem Českých drah v Jihočeském kraji jako náměstek zodpovědný za ty objednávky. Ta jednání byla vždycky velmi tvrdá. Vždycky, musím říct, že jsme byli schopni ještě v tom návrhu rozpočtu, které České dráhy přinesly, najít další a další rezervy. Ale nikdy jsem nebyl u zadání ministra dopravy. Pokud já bych… Václav MORAVEC, moderátor:


Ne. Ano, tak. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pokud já bych to řešil, pro mě je skutečně dnes slyšet od managementu dlouhodobý koncepční pohled na to, jak se mají České dráhy chovat tak, aby si zachovaly v průběhu pěti, deseti let konkurenceschopnost. A tu já tedy, se přiznám, jsem ještě neslyšel. Já musím říct, že... 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Kdybych vám ale namítl, že, a teď vy za to nenesete politickou odpovědnost, protože jste na Ministerstvu průmyslu a hospodářství, průmyslu a obchodu velmi krátkou dobu. České dráhy jako firma jsou dlouhodobým problémem. Fungují ne asi zcela dobře. Navíc například náměstek ministra dopravy Ivo Toman z ODS, který musel odejít z pozice náměstka ministra dopravy kvůli nefunkčnímu registru vozidel, nakonec skončil právě na Českých drahách v jednom z klíčových odborů. Navíc je předsedou dozorčí rady Českých drah. I to ukazuje na to, jak fungují České dráhy. To je zarážející nejen podle Martina Fadrného z Ekologického právního servisu. Martin FADRNÝ, Ekologický právní servis:


To je otázka, jestli je tam pan Toman jako odborář zvolený za zaměstnance té firmy, potom je to samozřejmě v pořádku. Pokud tam není zvolen jako odborář za zaměstnance té firmy, tak je to principiální problém, protože by se nemělo stávat, že člen managementu kontroluje sám sebe z pozice dozorčí rady. Václav MORAVEC, moderátor:


Argumentuje v rozhovoru pro dnešní Otázky Martin Fadrný z Ekologického právního servisu. Podle Martina Fadrného současný stav vyhovuje politikům, kteří nejsou s to přijmout transparentní pravidla pro jmenování lidí do dozorčích či správních rad orgánů. Martin FADRNÝ, Ekologický právní servis:


V civilizovanějších zemích, než je Česká republika, platí, že v dozorčích radách sedí odborníci, ne nutně stoprocentně politici. V České republice to bohužel vypadá tak, že státní a také obecní firmy jsou vlastně v rukou politických stran. Česká republika v tuhle chvíli už více než rok pracuje, nebo možná pracuje v uvozovkách na zákonu, jehož cílem by právě mělo být nahradit politiky odborníky v dozorčích radách. Bohužel tenhle zákon stále ještě putuje po chodbách Ministerstva financí. A přestože tahle otázka je docela politicky mediálně živá, tak to nevypadá, že by, že by ten zákon putoval do vlády nebo do sněmovny někdy brzo. Dalším důležitým parametrem je potom vnější kontrola tady tohohle typu firem. Viděli jsme možná, že pan Toman z pozice šéfa dozorčí rady kontroluje sám sebe. Kdo teda vykonává tu vnější nezávislou kontrolu. Zrovna dneska prošel Poslaneckou sněmovnou zákon, který snad otevře Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dveře do firem tady tohoto typu. Pokud zároveň Senát schválí novelu ústavy, tak NKÚ bude moct chodit na kontrolu do státních a také obecních firem tohoto typu. Václav MORAVEC, moderátor:


Dodává v rozhovoru pro Otázky, který jsme pořídili v pátek, Martin Fadrný z Ekologického právního servisu. Jak jsem zmiňoval, vy jste krátce ministrem průmyslu a obchodu České republiky. Ale ta situace, pokud ODS chce být přece důvěryhodná v očích voličů, tak je toto ukázka důvěryhodnosti? Pak se nedivme, že management Českých drah, který asi ne zcela dobře funguje, tak se na tom místě udrží, protože dá všimné bývalému náměstkovi Ministerstva dopravy, protože ho zaměstná? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já bych nedefinoval to, že se tam udrží ten management. Pro mě, se přiznám, že je nepochopitelná situace, kdy pak kolega Toman pracuje, odešel z ministerstva, pracuje v Českých drahách a zůstával by v pozici předsedy dozorčí rady, kam byl jmenován za to ministerstvo. Václav MORAVEC, moderátor:


On tam stále zůstává. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já mám pocit, že již rezignoval. Já jsem s ním o té problematice mluvil. V momentě, kdy jsem ji zjistil, tak jsem se ho na to zeptal, protože ji považuju opravdu za nepochopitelnou. A považuji ji za věc, kterou, když chce ODS obnovovat svoji důvěru, tak to považuju za velmi nešťastný krok. Takže moje zpráva… 


Václav MORAVEC, moderátor:


A když jste tedy s panem Tomanem mluvil, protože dodnes ta rezignace nebyla oficiálně oznámena, tak vám řekl, že se pozice šéfa dozorčí rady Českých drah vzdá? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já mám tu informaci, že ke konci minulého týdne měl podat na tuto pozici rezignaci. Protože vlastně změnil pracovní zařazení. A jako předseda dozorčí rady byl z pozice zřizovatele, které je, řekněme, za Ministerstvo dopravy. Pro mě takové to přešlapy přesně vedou k tomu, že politici vyvolávají v občanech pocit, že se nechovají přímo tak, jak by to mělo vést ke správné správě věcí veřejných. A považoval bych za velmi nešťastné. Mně ta odpověď, že rezignoval, stačila. Já mám pocit, že měl rezignovat tedy okamžitě při tom přechodu. Ale v momentě, kdy jsem já s ním hovořil, mi tvrdil, že už ta rezignace je podána. Václav MORAVEC, moderátor:


Stále ale na stránkách Českých drah je tedy v pozici předsedy dozorčí rady. Pane předsedo Filipe? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Samozřejmě to by bylo opravdu velmi nevhodné a doufám tedy, že se to aspoň v obchodním rejstříku objeví včas k datu té rezignace, protože to ten smysl by se vytrácel tady. Jinak já nesouhlasím s jediným. To, co říkal pan Fadrný. A to je, že by snad všichni politici nebyli odborníky. Já to sdělení považuju za velmi špatné. Víte, já jsem v politice potkal mnoho lidí, kteří jsou odborníci ve svém oboru a vynikající odborníci. A navíc mě to uráží i osobně. Protože já si myslím, že mé právnické vzdělání je dostatečné na to, abych byl odborníkem na právo. A v tomto ohledu jsem kdykoliv ochoten se vrátit z té politiky i k právu. A myslím si, že bych měl... Václav MORAVEC, moderátor:


... ale, pane předsedo, je to tak, že právě logicky veřejnost, různé neziskové organizace mohou zevšeobecňovat z jednoho prostého důvodu. Že tady se oznámí s velkou slávou na přelomu října a listopadu, že někdo odchází z Ministerstva dopravy kvůli tomu, že nefunguje centrální registr vozidel. A ejhle, po několika dnech se objeví na odboru v Českých drahách, které ne zcela dobře fungují, protože to je prostě všimné a jak část veřejnosti říká, kruhová kanalizace? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


A v tom ohledu je, řekl bych, amatér právě v té politice. Protože takovou věc, pokud přecházel, měl politicky řešit včas a řádně. A v tomto ohledu, nevím, jaký je odborník pan Toman, nezkoumal jsem jeho kvality, když byl na Ministerstvu dopravy, neměl jsem k tomu žádnou příležitost. Ale jako politik se zachoval teda úplně směšně. Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem rád, že padla ta poznámka. Já taky se přiznám, že nejsem úplně fanouškem takové té paušalizace, že všichni politici jsou neodborníci. Protože nakonec opravdu za ty státní podniky nesou odpovědnost ti politici. Ono to je také jakoby posadit všude odborníky, kteří nemají jakoukoliv vazbu k politice. A pak po těch politicích chtít: tak zodpovídejte za ty výsledky, je někdy problematické. Václav MORAVEC, moderátor:


Počkejte ale, když tam dnes sedí ti politici a tu odpovědnost nenesou, protože kdyby ji asi nesli, podívejte se na ztrátové ČD Cargo. Kdo tam nese odpovědnost, že ta firma skončí v takových dluzích? Podívejte se v uplynulých letech na hospodaření Lesů České republiky. Kdo tam kdy nesl odpovědnost za to, jak Lesy České republiky hospodaří? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A já myslím, že v tomto popisujete něco, co vyvolává a nahrává této atmosféře a tomu rozumím. Ale nejsem fanouškem naprostého, řekněme, jakoby odpolitizování, a mít pocit, že to odpolitizování řeší vlastně úplně všechno. Protože po těch politicích potom chceme odpovědnost. Já se přiznám, že po /nesrozumitelné/: Václav MORAVEC, moderátor:


Pak se ale politika musí, musí chovat odpovědně v těch stávajících orgánech, kde jsou. A to tady zatím nebylo v těch uplynulých letech. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To já chci po svých kolezích. A myslím, že ODS by se tak měla chovat, že každý, kdo tam zastupuje a hájí zájmy toho státu, se musí chovat odpovědně, aby byl schopen předložit svoje výsledky. A já tvrdím, že máme-li být partnery, a my tvrdíme, že jsme stranou, která chce komunikovat s podnikateli, s úspěšnými lidmi, tak musíme být pro ně partnery i v tom, že jsme schopní řídit firmy, které oni musí řídit dnes a denně. Oni dnes a denně musí obstávat v těch konkurencích. A naši politici musí prostě obstávat v řízení těch státních firem a státního aparátu tak, aby byl štíhlý, efektivní a aby nestál moc peněz. Aby poskytl to, co od něj čeští občané čekají. Václav MORAVEC, moderátor:


Právě dnes vstoupil v platnost nový jízdní řád a České dráhy se musejí vyrovnávat s tvrdým konkurenčním prostředím. Kdo na tom vydělává? Zatím zákazník. Před televizní kamery Otázek usednou už za pár minut všichni tři ředitelé hlavních osobních železničních dopravců. Nabídneme vám zajímavou diskuzi. Petr Žaluda z Českých drah, Radim Jančura z RegioJetu a Leoš Novotný ze společnosti Leo Express. Dívejte se dál na Otázky, dozvíte se víc. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Levněji už bylo. A neplatí to jen o cenách potravin, pohonných hmot, ale i o cenách elektřiny. Elektřina zdražuje nejen kvůli vyššímu příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů. Ten je součástí regulované složky ceny proudu a stanovuje ho Energetický regulační úřad. Elektřina však zdražuje i kvůli zvýšení horní sazby daně z přidané hodnoty z dnešních 20 na 21 procent. Ceny elektřiny stoupají dlouhodobě. V příštím roce pro tuzemské domácnosti, které elektřinou i topí, až o několik tisíc korun. Několik stokorun navíc však zaplatí každá domácnost. Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně Energetického regulačního úřadu: 


Tam, kde se jenom svítí, ten roční nárůst je od 236 korun po 489 korun. Takže to je u té nejnižší kategorie. Václav MORAVEC, moderátor:


Ještě hlouběji sáhnou do kapsy podnikatelé a firmy. Pro ty jsou rostoucí ceny elektřiny ve chvílích ekonomické recese smrtící. Vysoká cena elektřiny jim zvyšuje náklady a oslabuje jejich schopnost uspět v zahraniční konkurenci. Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy /23. 11. 2012/: 


A to především firem v těch složitých klíčových odvětvích české ekonomiky, jako je hutnictví, jako je třeba i výroba cementu, jako je automobilový průmyslu a řada dalších a dalších odvětví. Václav MORAVEC, moderátor:


Firmy a domácnosti doplácejí na dřívější štědrou podporu obnovitelných zdrojů energie. Za každou megawatthodinu tak každý letos odvání přes 400 korun. A příští rok by to mělo být dokonce přes 600 korun. Tak vysoký nárůst ale nakonec nehrozí. Stát po protestech zástupců průmyslu vrátil původně škrtnuté dvě miliardy korun své podpory. Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně Energetického regulačního úřadu: 


Musíme počítat s tím, že cenu za obnovitelné zdroje budeme hradit zhruba do roku 2034 a její tendence bude narůstající, nebo mírně narůstající nebo stagnující. Václav MORAVEC, moderátor:


Rychlejším zdražováním elektřiny Česká republika už dohnala zbytek Evropské unie. V poměru ke kupní síle obyvatel se však drží v průměru. Lepší zprávy o cenách elektřiny v těchto dnech poslouchají lidé na Slovensku. Pro srovnání, domácnostem na Slovensku v příštím roce zlevní elektřina v průměru o 3 procenta. Pane předsedo Filipe, pokud byste jako komunisté měli vládní odpovědnost, tak byste v roce 2014, 15 dál ze státního rozpočtu dávali, protože v roce příštím má jít zhruba 11 až 12 miliard na vykompenzování, aby to zdražení elektřiny nebylo ještě vyšší, tak byste dávali ty peníze i v dalších letech 2014, 2015? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Problém je v těch smlouvách, které byly uzavřeny na tu podporu. Pokud by v té revizi těch smluv bylo možné najít jakýkoliv bod tak, aby se to mohlo snížit, ta samozřejmě bychom hledali. Protože ten růst cen energie ohrožuje koupě schopnou poptávku obyvatelstva, ohrožuje vlastně celou ekonomiku České republiky. A ti, kteří si myslí, že mohou na té sluneční energii například vydělat, nebo trvale vydělávat po celou dobu, podle mého soudu ohrožují i ten vlastní odběr. Protože v tom případě ti lidé nebudou, přestanou něco platit. Buď přestanou chodit do obchodu a krachnou nám obchodní firmy, s nimi samozřejmě dodavatelé, anebo krachne i ta otázka dodávek energie. Já myslím, že... Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, pro další vládu bude nezbytné dál pokračovat... Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ve snižování cen. Václav MORAVEC, moderátor:


Ale i v transferu peněz právě ze státního rozpočtu na obnovitelné zdroje, aby nerostla cena elektřiny tak skokově? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Ta fatální chyba, která se stala v roce 2008, je podle mého soudu věcí, která je nevídaná. My máme podporu mnohem vyšší, než je sousední Spolková republika Německo. Máme absolutně nejvyšší podporu těch obnovitelných zdrojů v celém světě. A v tomto ohledu tedy ty případné hrozby žalobami, jsou podle mého soudu jenom strašením těch států od těch soukromých firem. Václav MORAVEC, moderátor:


Vy byste byl ještě tvrdší? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Byl bych tvrdší, určitě, protože v tomto ohledu si myslím, že u Evropského soudního dvora by ten spor musel český stát vyhrát vůči těm investorům. Václav MORAVEC, moderátor:


Jak by se to konkrétně projevilo? Co byste doporučil, když tedy nabádáte i ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, aby byl tvrdší? Jak byste byl tvrdší? Vojtěch FILIP, předseda KSČM:


Já jsem přesvědčen, že Česká republika musí rozhodnout o stavbě těch trvalých zdrojů energie. To znamená, aby se stavěl třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Temelín, musíme jasným způsobem říct, jak to bude s těmi zdroji, které tvoří páteř té energetiky České republiky. A v tomto ohledu vystavit i ty  investory do sluneční energie mnohem větší konkurenci. 


Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře, když se podíváte na ty částky v letech 2014, 2015, 2016, chápu to správně, že stát chtíc nechtíc, bude muset kompenzovat právě podporu obnovitelným zdrojům elektřiny? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu

MUDr. Martin Kuba

MUDr. Martin Kuba

1. místopředseda strany
ministr
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi