Pestrá krajina
2. března 2020

Miloš Vystrčil: Pestrá krajina

(Noviny Kraje Vysočina ) Na konci ledna jsem se zúčastnil na České zemědělské univerzitě v Praze konference s názvem „Pestrá krajina“. Zjednodušeně řečeno jsem na konferenci měl možnost si vyslechnout, jakým způsobem se osvícení zemědělci starají a mohou starat o krajinu a že dobrý zemědělec - dobrý hospodář, který myslí na budoucnost, je vlastně zároveň výrobcem i „zahradníkem“.

Svůj příspěvek jsem se však rozhodl napsat zejména kvůli jiné věci, o které se na konferenci také hodně mluvilo. V naší zemi je obrovské množství vlastníků půdy, kteří na půdě nehospodaří, nýbrž ji pronajímají různým hospodářům - například soukromým zemědělcům, družstvům a dalším společnostem. V naprosté většině je tomu u těchto na své půdě nehospodařících vlastníků tak, že mají nájemní smlouvu, inkasují peníze nebo naturálie a o stav půdy na svých pozemcích se v podstatě nestarají. Leckdy ani přesně neví, kde se jejich pozemky nacházejí.

Jinými slovy tyto na půdě nehospodařící vlastníky nezajímají osevní postupy, způsoby hnojení, a další prováděné či neprováděné činnosti související s péčí o půdu na jejich pozemcích.

Cílem mého příspěvku je vlastníky, možná leckdy i velké ochránce přírody a životního prostředí upozornit na to, že z pozice vlastníka mají možnost právě správné nakládání s půdou na svých pozemcích v rámci stanovení podmínek uvedených například v nájemní smlouvě zásadně ovlivnit.

Je tedy na každém z nás, kteří pronajímáme na zemědělskou produkci třeba i jen malý kousek pozemku, abychom se zajímali a případně ovlivňovali způsoby, jak se s půdou na těchto našich pozemcích nakládá. Můžeme tím našemu životnímu prostředí pomoci mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR
místopředseda strany

Více o autorovi