Ochrana vody a lesů a otevřená mysl
29. ledna 2020

Miloš Vystrčil: Ochrana vody a lesů a otevřená mysl

(Noviny Kraje Vysočina ) Dobrá a otevřená mysl je základem pohody a předpokladem naší úspěšné budoucnosti. Kdosi prý dokonce řekl, že naše mysl je jako padák, pokud není otevřená, je k ničemu.

Proto si do roku 2020 dovoluji popřát všem obyvatelům Vysočiny za členy zastupitelského klubu občanských demokratů kromě zdraví a štěstí také otevřenou mysl. Zároveň si dovolím i poděkovat. To, že se Vysočině daří, je především zásluha jejích obyvatel.

Vraťme se však zpět k otevřené mysli a naší budoucnosti. Již roky předchozí a zejména rok 2019 jasně ukázaly, že pokud chceme Vysočinu zachovat jako zásobárnu pitné vody a zelených lesů, je před námi mnoho práce. Osobně nevidím pro rok 2020 a roky další důležitější úkol než pomoci obnově lesů a zachování čistoty a dostatku zdrojů pitné vody. Pokud chceme v této snaze uspět, budeme muset změnit způsob svého myšlení a některé priority a stereotypy. Musíme účinně pomoci majitelům lesů a lesním hospodářům změnit druhovou skladbu lesů, musíme zajistit větší a důslednější péči o vodní nádrže a další zdroje pitné vody.

Rok 2020 bude tedy pro nás všechny i rokem, ve kterém bychom měli zásadně podpořit ochranu vody a našich lesů. Neděláme to totiž zdaleka jenom pro sebe.

Krásný a úspěšný rok 2020 všem.

Miloš Vystrčil, předseda zastupiteského klubu ODS, senátor

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi