Moc si Vás vážím, „Sobíňováci“
3. září 2019

Miloš Vystrčil: Moc si Vás vážím, „Sobíňováci“

(Zpravodaje senátního obvodu 52 ) Když starosta Sobíňova Miloš Starý děkoval při své závěrečné řeči za udělení titulu Vesnice roku Kraje Vysočina za rok 2018, končil své dojaté vystoupení slovy: „Moc si Vás vážím, Sobíňováci.“

V té větě, v tom poděkování spoluobyvatelům Sobíňova bylo v té chvíli všechno. Já jsem si znovu uvědomil, že úspěšný rozvoj každé obce nebo města velmi záleží na tom, do jaké míry jsou jejich obyvatelé ochotni a schopni táhnout za jeden provaz a často nezištně pracovat pro rozvoj obce.

Nedejme se prosím mýlit, to není myšleno tak a zřejmě tomu ani tak nikdy nebude, že by se v dané obci či městě všichni zastupitelé natož obyvatelé museli milovat a milovali. Různé názory, vášnivé diskuse, střety a problémy byly a budou. Důležité ale je umět se domluvit, umět se rozhodnout, za rozhodnutím si stát a vzájemně si nedělat naschvály.

Pokud toto dlouhodobě v obci nebo městě dokáží, je šance, že se třeba malá obec stane jednou Vesnicí Kraje Vysočina nebo město získá cenu Město pro byznys apod.

I když, popravdě si osobně myslím, že život v našich městech a obcích je mnohem více než o cenách o spokojeném životě s lidmi, kteří jdou dohromady, cítí se spolu dobře a vnímají svoje město či obce, jako to svoje rodné a nejlepší.

O letních měsících jsem měl možnost navštívit mnoho různých obcí a městeček, zejména v našem senátním obvodu, v okrese Jihlava a také na Dačicku a Slavonicku a musím říci, že kam jsem přijel, všude se něco dělo, všude se něco postavilo, opravilo, vysadilo … a zároveň něco dalšího připravovalo. Ano, vždy jsme se bavili i o problémech a potřebách, ale v součtu ten pokrok a posun vpřed je v životě našich obcí a měst zřejmý. S klidným svědomím si troufnu tedy napsat, moc si Vás vážím, obyvatelé obcí a měst našeho senátního obvodu a díky.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi