Českobudějovická ODS bude obědy pro děti hradit z vlastních zdrojů

19. prosince 2018
Českobudějovická ODS bude obědy pro děti hradit z vlastích zdrojů.

(www.ods.cz/region.jihocesky) Českobudějovická ODS bude obědy pro děti hradit z vlastních zdrojů. Reaguje tím na návrh předsedy vlády Andreje Babiše a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

„Chceme tím reagovat na absurdnost jejich návrhu, aby všechny děti v předškolním věku a na prvním stupni základních škol měly obědy ve školních jídelnách zdarma. Náklad na toto populistické gesto je nesmyslných šest miliard korun, které se pro vzdělání dětí mají využít jinak,“ uvedl k vládnímu návrhu předseda jihočeské ODS a opoziční zastupitel Martin Kuba.

Českobudějovická ODS je přesvědčená, že touto formou by se peníze dostávaly z velké části do rodin, kde děti žádnou sociální péči nepotřebují a v podstatě by se nesmyslně projídaly.

„Nezpochybňujeme, že jsou rodiny, ve kterých je taková pomoc potřebná, ale z našeho pohledu by měla být co nejlépe cílená. Proto jsme se spojili s organizací Dialog, která se už dva roky touto problematikou v Českých Budějovicích zabývá, a z našeho pohledu postupuje velmi správně, protože děti vytipovává prostřednictvím Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Touto spoluprací chceme ukázat, jak by podle nás měl systém fungovat,“ říká Lucie Kozlová, zastupitelka za ODS a odbornice v sociální oblasti.

„Využíváme OSPOD, protože jsme přesvědčeni, že pokud je tu rodina, v níž dítě takovou pomoc potřebuje, tak o ní logicky musí tento orgán vědět. Oni jsou pro nás tím správným arbitrem, kam pomoc směřovat. Náš systém navíc nijak administrativně nezatěžuje školu a další organizace, protože my za děti pouze napřímo uhradíme složenky do školní jídelny. Tím zajišťujeme, že peníze, které mají přijít na obědy pro děti, nedostanou do ruky rodiče, kteří by je mohli utratit jinak a dítě by stejně zůstalo bez jídla,“ upřesňuje Dana Kalistová z neziskové organizace Dialog v Českých Budějovicích.

Podle Dany Kalistové se na území krajského města jedná pouze o desítky skutečně potřebných dětí. Měsíční částka, kterou do programu investuje, se pohybuje kolem dvanácti tisíc korun. Peníze na obědy pro děti Dialog získává ve veřejných sbírkách a ze soukromých zdrojů.

„My chceme tímto gestem ukázat, že sociální pomoc má být co nejvíce cílená, a že se k ní v takové formě jako zastupitelé hlásíme. Myslím si, že dlouhodobě koncepčně tyto peníze mají jít ze státního rozpočtu, ale takovou formou, která nebude přinášet zbytečnou administrativní zátěž, a tak aby pomáhaly tam, kde je to skutečně potřeba. Touhle naší aktivitou chceme upozornit na to, že se to dnes neděje a jednotliví ministři se tu předhánějí v populistických návrzích za miliardy korun z peněz daňových poplatníků,“ doplňuje svou reakci Martin Kuba.