Energetik má za sebou 10 let
24. září 2018

Miloš Vystrčil: Energetik má za sebou 10 let

(Noviny Kraje Vysočina ) Vidím to, jako by to bylo dnes. Byl jsem tehdy hejtmanem Vysočiny (a někde v koutku své duše také pořád učitelem matematiky a fyziky) a seděli jsme s tehdejším vedením Střední průmyslové školy Třebíč (SPŠ Třebíč) a bavili se o dalších plánech a potřebách školy.

Samozřejmě, těch požadavků na podporu a investice od kraje bylo, jako ostatně téměř všude, více než jsme mohli splnit.

A tak jsem se tehdy mezi vyslovením požadavku na stavbu nového hřiště a žádostí o přidělení investic na opravu toalet zeptal, zda náhodou škola neuvažuje o zřízení nového oboru, který by byl potřebný a atraktivní a třeba pomohl v popularizaci a rozvoji celé průmyslovce.

Po počáteční ne úplně vřelé reakci na můj návrh slovo dalo slovo a v krátké době se vyučujícím SPŠ Třebíč ve spolupráci s odborníky ze skupiny ČEZ – především jaderné elektrárny Dukovany a Krajem Vysočina podařilo připravit obsahovou náplň nového oboru ENERGETIK.

V roce 2008 tak vznikl na SPŠ Třebíč v oboru energetiky unikátní vzdělávací program, který není vyučován na žádné jiné střední škole v ČR. Za 10 let tak škola vychovala desítky absolventů, kteří se uplatňují zejména ve firmách zabývající se distribucí a výrobou elektrické energie.

Zkrátka v Třebíči již 10 let vychovávají nedostatkové techniky a nejcennější je, že se daří i díky spolupráci s odborníky z praxe udržovat vysokou úroveň výuky a v naprosté většině i zájem o studium nad kapacitou oboru.

Jsem přesvědčen, že při příležitosti desetiletého výročí se sluší dobře odváděnou práci připomenout, poděkovat a především popřát sílu, úspěchy a vytrvalost do dalších let.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi