Příště již se mnou nepočítejte
31. května 2018

Miloš Vystrčil: Příště již se mnou nepočítejte

(Noviny Kraje Vysočina ) V České republice máme nyní 6 253 obcí. Z toho ve 2 000 obcích bydlí méně než 200 obyvatel a starostou bývá člověk, který zpravidla normálně chodí do práce a k tomu navíc ve volném čase se stará o obec a její obyvatele. Odhadem je takových starostek a starostů, kteří mají jako svoji hlavní „volnočasovou“ aktivitu péči o svoji obec v České republice, asi 1 500 a patří jim za to velké poděkování a uznání.

Ze zkušenosti vím, že název neuvolněná starostka nebo starosta významově vůbec nesedí. Starosta je buď dobrý a těch je většina, nebo špatný. A dobrý starosta, když je to potřeba, se ve prospěch obce a jejích obyvatel musí uvolnit vždy, často bez ohledu na své jiné pracovní nebo rodinné povinnosti.

Dle mého názoru je dnešním zásadním problémem pro úspěšný rozvoj obcí nárůst byrokracie a nároků směřujících k omezení svobody a ochrany soukromí starostů a komunálních politiků obecně. V případě malých obcí je tento problém zvláště aktuální.

Nezanedbatelnou otázkou, kterou se dnes v Senátu ve Stálé komisi pro rozvoj venkova zabýváme, je rovněž systém, jakým způsobem jsou „neuvolnění“ starostky a starostové odměňováni. O výši odměny rozhodují hlasováním zastupitelé a odměna je placena z příjmů obce. Některé starostky a starostové se někdy i proto doslova stydí si za svoji práci nechat často z nevelkého obecního rozpočtu zaplatit. Navíc ještě platí, že výše odměny neuvolněného starosty se nezapočítává do základu, ze kterého se následně vypočítává výše důchodu.

I proto považuji za nutné, aby Senát tak jako doposud podporoval a chránil potřeby a práva malých obcí a jejich komunálních politiků. Není v zájmu České republiky a již vůbec ne Vysočiny, aby prohlášení starostů, typu příště již se mnou nepočítejte, přibývalo.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi