Byrokratický kariérista
3. dubna 2018

Miloš Vystrčil: Byrokratický kariérista

(Zpravodaje senátního obvodu 52) Na začátku března pořádal Spolek pro obnovu venkova starosty zejména menších obcí v Senátu seminář s názvem Snižování administrativní zátěže.

Není asi žádným překvapením, že většina vystupujících kritizovala neustále narůstající počet různých formulářů, výkazů a také prodlužování lhůt vyřizování různých povolení a žádostí, které starosty neskutečně otravují a především brzdí rozvoj obce.

Získat stavební povolení, vyplnit žádost o dotaci nebo jen obyčejný formulář zasílaný na příslušné ministerstvo zabírá totiž stále více času. O složitosti výběrových řízení a zvyšujícím se počtu kontrol by mohli účastníci vyprávět romány.

Zdá se, že definitivním hřebíčkem do chuti některých schopných starostů se i pro příští volební období účastnit voleb může být současný zákon o střetu zájmů. Zjednodušeně napsáno jsou dnes všichni starostové, místostarostové a radní povinni do určité doby podle tohoto zákona sdělit veřejnosti veškeré údaje o svém majetku a stavu svých účtů a to tak, aby informace byly volně dostupné i pro anonymní zvědavce.

Tento na první pohled bohulibý zákon v některých případech způsobí jediné. Neuvolnění starostové a místostarostové jsou většinou aktivní a schopní lidé, kteří mají svoji čest a hrdost a nebudou tedy ochotni nadále snášet tento bezprecedentní zásah do svého soukromí a soukromí svých rodin a na kandidaturu do obecního zastupitelstva a práci pro obec se jednoduše vykašlou. Mají svých starostí dost a nemají zapotřebí, aby kvůli své pozici neuvolněného starosty, kterou často dělají na úkor volného času, ještě navíc snášeli tento další byrokratický a jim implicitně nedůvěru vyjadřující krok státu.

A tak se může stát, že příštím starostou obce se třeba stane podle slov jednoho z vystupujících starostů tzv. byrokratický kariérista. Jinými slovy člověk - starosta, který bude dobře a spolehlivě vyplňovat výkazy, nebude příliš aktivní v práci pro obce, ale bude poslušný a disciplinovaný a všechny papíry bude mít v pořádku. To, že správně vyplněný papír chodník ani kulturní dům v obci neopraví, víme všichni.

Osobně jsem přesvědčen, že zejména na malé obci, ale nejen tam, si lidé svého starostu pohlídají sami a nemusí to tedy za ně dělat stát nepovedeným zákonem. Věřím proto, že se nám podaří nesmyslný zákon, když ne zrušit, tak alespoň změnit.

Miloš Vystrčil
místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi