Referendum?

6. března 2018
Referendum?

(Zpravodaje senátního obvodu 52) Byly doby, kdy jsme jezdili na společnou dovolenou s několika kamarády a známými. Většinou se naše nepříliš početná skupina dala rozdělit na dva tábory. Ti první chtěli na dovolené hlavně odpočívat, někde se slunit nebo se maximálně procházet po památkách. Ti druzí toužili po aktivní zážitkové dovolené proložené například jízdou na horských kolech, adrenalinovými sporty apod.

Pravdou je, že jsme výsledný plánovaný program dovolené nikdy neřešili hlasováním, vždy jsme se nejdříve dohadovali a hledali kompromisy. Většinou se to podařilo, někdy se kompromisy hledaly obtížně a párkrát ke shodě nedošlo. Dokonce jsme tuším i jednou nakonec opravdu natvrdo hlasovali a většina těsně porazila skoro stejně velkou menšinu. Zanedlouho potom společné dovolené skončily.

Tuto krátkou vzpomínku na léta minulá zmiňuji proto, že dnes se o referendu a přímé volbě často mluví jako o vrcholu demokracie a třeba i možné náhradě zastupitelské a parlamentní demokracie.

Můj názor je jiný. Nezavrhuji referendum ani přímou volbu. Na druhé straně nepovažuji za dobré a správné, když nejsou zohledňovány například zájmy poměrně velké menšiny na úkor jen o málo silnější většiny. Dlouhodobě to nikam nevede a napětí ve společnosti zpravidla narůstá.

Proto vznikl v Česku a nejen u nás systém parlamentní a zastupitelská demokracie, jehož cílem je, aby se zástupci lidu vždy nejdříve snažili domluvit a najít soulad a teprve, když to není možné tak se hlasuje tzv. na sílu.

Když se podíváte na většinu hlasování v zastupitelstvech, tak často zjišťujete, že proti hlasuje až na výjimky velmi málo zastupitelů. Je to proto, že předchází hledání kompromisů a co největšímu počtu názorů vyhovujících řešení.

Ano tento systém a styl vládnutí má své výhody i nevýhody. Výhodou je například stabilita a kontinuita, nevýhodou jsou někdy polovičatá řešení. Každý může posoudit, zda to zejména na úrovni našich měst a obcí dlouhodobě funguje. Já mám pocit, že ano a docela dobře.

Se zaváděním referenda a přímé volby a omezováním pravomocí zastupitelstev a Parlamentu bych proto byl spíše opatrný a činil bych tak pouze v případech kdy námi volení zastupitelé nebo členové Parlamentu opakovaně selhávají nebo si třeba evidentně nevědí rady.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Štítky:
komentář