Všední dny

6. února 2018
Všední dny

(Noviny Kraje Vysočina) Je zvykem, že na přelomu roku jsou různým způsobem oceňováni nebo vyzdvihováni a chváleni zejména Ti, kteří díky svému úspěchu, odvážnému činu nebo třeba nezištné pomoci druhému něčeho významného dosáhli, něco významného vytvořili nebo na sebe jinak upozornili či vynikli.

Myslím si, že tento zvyk oceňovat nebo alespoň upozorňovat na Ty, kteří dokázali něco výjimečného nebo bohulibého je určitě správný. Může to být pro nás pro všechny dobrý příklad, motivace, inspirace nebo povzbuzení.

Přesto jsem přesvědčen, že je v tomto čase důležité v souvislosti s naším dalším osudem a fungováním zmínit ještě jednu zásadní věc.

To, že se nám v naší zemi dnes přes všechny problémy relativně velmi dobře žije, to že naše země patří v celém světě k vůbec nejbezpečnějším, to že naše životní prostředí je velmi zachovalé a náš život velmi svobodný, nezařídilo několik odvážných hrdinů nebo úspěšných sportovců nebo třeba umělců či politiků.

Všechny tyto naše úspěchy a výdobytky jsou plodem každodenní práce, kterou ve všední dny odvádí v naší zemi pro většinu z nás anonymní milióny lidí. Milióny lidí v naší zemi a statisíce na Vysočině totiž chodí každý všední den do práce, každý den se starají o své děti, pomáhají potřebným, vedou zájmové kroužky a vykonávají spoustu dalších činností, a tím tvoří nebo upravují zemi či společenství, ve kterém žijeme.

Proto bych chtěl na začátku roku toto zvláště ocenit a také velmi poděkovat. Pro mě jsou právě tito lidé hrdiny všedního dne. Jsem totiž přesvědčen, že to v životě vůbec nejtěžší je právě každodenně a pravidelně si pořádně a poctivě plnit svoje pracovní, rodinné či jiné často nikde nepsané povinnosti.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Štítky:
komentář