Řízení a kontrola ano, ale …
5. října 2017

Miloš Vystrčil: Řízení a kontrola ano, ale …

(Zpravodaje senátního obvodu 52 ) Na konci srpna projednávaly Senát a následně na začátku září podruhé Poslanecká sněmovna návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Na úvod si dovolím připomenout, že velmi zjednodušeně řečeno veřejné finance jsou peníze, které odvádí (odevzdávají) zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné a další státu („berňáku“) v rámci plateb sociálního a zdravotního pojištění a různých typů daní a jiných odvodů. Jen pro představu množství odevzdaných peněz je u zaměstnance zhruba stejně velké, jako je jeho čistý příjem.

Z těchto peněz se potom vyplácí důchody, platí zdravotní péče, staví silnice, opravují chodníky, hradí platy zaměstnanců veřejných institucí a politiků, vyplácí různé druhy dotací, atd., atd.

Že se jedná o stovky miliard korun, je nyní asi zřejmé, že je třeba vydávání (utrácení) veřejných financí nějak řídit a kontrolovat je také zřejmé.

Obecně platí, že se při výdeji veřejných financí mají ctít následující zásady či pravidla: soulad s právními předpisy, přiměřenost, transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost.

Aby tomu tak bylo, se kromě jiných zákonů a pravidel snaží zajistit ne úplně dokonalý, ale fungující zákon o finanční kontrole. Ministerstvo financí se po dvouleté přípravě rozhodlo zákon o finanční kontrole nahradit zákonem o řízení a kontrole veřejných financí.

Nemohu si pomoci a musím bohužel napsat, že se jednalo o pokus neuvážený a nepovedený. Kromě toho, že při definici cíle řízení a kontroly veřejných financí nepochopitelně vypadly soulad s právními předpisy, transparentnost a přiměřenost, tak navíc zákon neodstraňoval duplicitu kontrol, kontrolní činnost nezjednodušoval a spíše systém kontrol zaváděním nových pojmů a nárůstem povinností znepřehledňoval a činil ještě složitějším a administrativně náročnějším. I proto jsem rád, že Poslanecká sněmovna podpořila návrh Senátu a potvrdila zamítnutí zákona.

Jako zpravodaj vyslaný Senátem do Poslanecké sněmovny si na závěr dovolím přístup většiny poslanců ocenit a poděkovat, že jsme tentokrát nakonec dokázali více než 6 000 měst a obcí a dalších cca 11 000 veřejných institucí uchránit od možných důsledků dle mého názoru nepovedené a v případě přijetí život jenom komplikující právní normy.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi