Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vítězslav Schrek

předseda oblastního sdružení

Vladimír Brtník

místopředseda oblastního sdružení

Roman Diviš

místopředseda oblastního sdružení

Radek Zuda

místopředseda oblastního sdružení

David Beke

člen oblastní rady

Jaroslav Huňáček

člen oblastní rady

Stanislav Jirků

člen oblastní rady

Bohuslava Krpálková

členka oblastní rady

Jan Marek

člen oblastní rady

Štěpán Pojer

člen oblastní rady

Vojtěch Prchal

člen oblastní rady

Petr Ryška

člen oblastní rady