Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

radní statutárního města
člen oblastní rady

Životopis

Narodil jsem se 12. února 1961 v Jihlavě. Po ukončení ZŠ TGM v Jihlavě a po složení závěrečné maturitní zkoušky na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě jsem v roce 1985 absolvoval složením státní závěrečné zkoušky na Fakultě architektury ČVUT Praha a následně poté, a to v roce 1991, jsem ukončil i postgraduální studium „Rekonstrukce a ochrana památek“ na FF UK Praha a FA ČVUT Praha.

V letech 1985 až 1987 jsem pracoval jako samostatný projektant v jihlavském ateliéru brněnské firmy Drupos. Od roku 1987 nás převzala nově vznikající firma Drustav Jihlava, kde jsem po dobu tří let zastával funkci vedoucího ateliéru projekce. Od roku 1991 jsem společně se dvěma společníky založil projekční a dodavatelskou firmu FORTIS Jihlava, kde působím do současnosti, a to nejen jako společník, ale i jako výkonný ředitel a vedoucí architekt architektonického ateliéru.

S manželkou Danou jsem se oženil na konci roku 1986. Spolu s ní jsem získal i syna Ericha a dnes i osmnáctiletou vnučku Michaelu.

Od roku 1994 do současnosti, a to s drobným přerušením v letech 2010-2014, působím jako člen Zastupitelstva Statutárního města Jihlavy, kde jsem byl od roku 2002 do roku 2006 i členem Městské rady. Od roku 2004 do 2008 jsem byl členem Krajského zastupitelstva Kraje Vysočina. Z mé politické kariéry je možné uvést ten fakt, že jsem se v roce 1995 stal členem ODS. 

V roce 2004 jsem obdržel Cenu Rady města Jihlavy a v roce 2007 jsem obdržel prestižní Cenu Statutárního města Jihlavy. Obě tyto významné ceny jsem získal za svoji architektonickou činnost.

Během své profesní kariéry jsem se zúčastnil na mnoha významných projektech a stavbách v našem regionu. Zajímavé projekty jsem realizoval v hlavním městě Praze, ale i v ostatních velkých městech naší vlasti. Jako příklad je možné uvést projekt na výstavbu nové řídící věže TWR na letišti Václava Havla v Praze. Jako regionální příklad je možné uvést třeba projekt na rekonstrukci a dostavbu Žižkových kasáren, a to pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Další významnou akcí našeho ateliéru byla rozsáhlá rekonstrukce jihlavské radnice. V roce 2011 jsem získal ocenění „Prestižní stavba Kraje Vysočina 2011“ za rekonstrukci zámku v Herálci a za jeho adaptaci na hotel nejvyšší kategorie.

Z posledních zdařilých realizací lze jmenovat třeba rekonstrukci historických objektů Základní umělecké školy v Jihlavě, která obdržela cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR a cenu časopisu Stavitel, a to v rámci Stavby roku ČR 2013. Za zajímavou architektonickou práci lze považovat i stavby do našich zoologických zahrad, zvláště pak v loňském roce dokončený projekt ZOO pěti kontinentů do Zoologické zahrady v Jihlavě, který vygradoval organickou stavbou nového Pavilonu plazů. 

Za další řadu svých architektonických projektů a staveb jsem obdržel hned několik prestižních ocenění Stavba roku ČR a prestižní Stavba Vysočiny.

Od roku 2014 jsem předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Okresní hospodářské komory v Jihlavě.

V roce 1993 jsem s několika přáteli založil jihlavský Rotary club, kde jsem byl v letech 2002 až 2003 jeho prezidentem. V roce 2007 jsem obdržel nejvyšší rotariánské vyznamenání České a Slovenské republiky, a to Cenu Tomáše J. Bati, která je nově udělována od roku 2006 našim společným Československým distriktem. V roce 2010 jsem obdržel nejvyšší celosvětové rotariánské vyznamenání „Paul Harris Fellows“, které uděluje celosvětová organizace The Rotary Foundation of Rotary International v USA.Ze svých mnohých zájmů, které mám mimo svoji rodinu a profesi architekta, je možné vyjmenovat můj zájem o výtvarné a užitné umění, literaturu faktů nebo sci-fi, cestování, kinematografii a ze sportů například golf a lyžování.

Proč kandiduji

Svou profesní autoritou a se zkušenostmi, které jsem získal jak v komunální, tak i v krajské politice bych rád pomohl naší volební jedničce Zdeňku Geistovi s nelehkým úkolem oslovit pravostředové voliče z Vysočiny a přesvědčit je, aby i tentokrát volili svým srdcem.