Jana Šimečková

starostka obce
předsedkyně místního sdružení

Bukovany 222
696 31  Bukovany