11. února 2015

Chceme posílit nezávislost finanční rozvědky

Projev předsedy ODS Petra Fialy na 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, 
 
mám zájem o úvodní slovo, mimo jiné proto, že tento návrh jsem předkládal jménem Občanské demokratické strany v dubnu minulého roku. Na pořad jednání se dostal, jak zde bylo řečeno panem místopředsedou Sněmovny, v půlce června, byla zde bouřlivá debata a ta diskuse byla posléze přerušena a dnes po tak dlouhé době se k tomu návrhu zase vracíme. Tak považuji za užitečné, abych přece jenom připomenul, v čem je jeho podstata a proč chceme posílit nezávislost takzvané finanční rozvědky, tedy Finančně analytického útvaru, FAÚ, jak se říká ve zkratce, na Ministerstvu financí.
 
Ta dlouhá doba, která uběhla od té chvíle, kdy jsme začali ten návrh projednávat, je samozřejmě negativní a nesvědčí příliš o vstřícnosti vůči návrhům opozice. Na druhé straně byla užitečná v tom, že možná mnozí z vás si více uvědomili, jak je ten návrh aktuální a jak moc ho potřebujeme. Má to i obecný rozměr, protože jsme v situaci, kdy stát nás stále více kontroluje, od kamer na ulicích, v obchodech, přes odposlechy, které se stávají běžnou součástí našich životů, až po třeba novou potřebu dokazovat, jak kdo získal majetek atd. Ale s růstem pravomoci těch kontrolních a bezpečnostních orgánů, s růstem pravomoci, který je sám o sobě někdy sporný, musí být také posilována kontrola těchto orgánů, musí být tedy posilována kontrola kontrolorů, protože demokracie nemůže dopustit, aby měl jednotlivec nebo nějaká skupina možnost kontrolní činnost využít ve svůj prospěch nebo ji zneužít proti druhým. Proto chceme posílit kontrolu nezávislosti FAÚ, Finančně analytického útvaru, na vedení Ministerstva vnitra. Přístup ke klíčovým informacím má samozřejmě ministr financí, pod jehož kontrolu útvar, který monitoruje dění a peněžní toky v české ekonomice a politice, spadá a v tom může být dlouhodobě problém i proto, že současný ministr financí se svými aktivitami ocitá ve stálém permanentním střetu zájmů. A je to i další důvod, proč chceme, aby ředitele Finančně analytického útvaru jmenovala a odvolávala vláda jako kolektivní orgán, samozřejmě na návrh Ministerstva financí. Dále chceme vytvořit samostatný kontrolní orgán v Poslanecké sněmovně pro dohled nad činností FAÚ, podobně jako je tomu při kontrole zpravodajských služeb, jako je třeba BIS nebo vojenské zpravodajství.
 
Přestože ten návrh má i aktuální rozměr a přestože může pomoci současnému ministru financí, aby nebyl v podezření z toho, že může zneužívat účelovým způsobem ty informace, které se mu dostávají, tak bych rád připomenul, že to není účelový návrh, že podobný návrh předkládala Občanská demokratická strana už v minulém období a že pouze vzhledem k pádu vlády a rozpuštění Sněmovny se ho nepodařilo projednat. Není to tedy poprvé, co se tím zabýváme, jde nikoliv o účelový krok, ale o systémovou změnou, kterou považujeme za správnou. Proto vás, dámy a pánové, žádám o podporu našeho návrhu a žádám vás o to, abyste ho propustili do dalšího čtení.