Partie
1. června 2014

Partie

Hostem nedělního diskusního pořadu TV Prima byl předseda ODS Petr Fiala.


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobré dopoledne. Hosty dnešní Partie jsou ministr školství za sociální demokracii Marcel Chládek. Dobrý den. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Dobrý den. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A předseda ODS a bývalý ministr školství Petr Fiala. Dobrý den. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Dobrý den. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Začneme aktuálním skandálem na politické scéně, který se přímo netýká dnešních hostů, ale jejich kolegů, ale nelze ho asi úplně pominout. Jde o spor ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedy ODS Jana Zahradila kolem spojování výsledků eurovoleb s bojem proti fašismu. Pan Zahradil v té souvislosti vybízel na svém Facebooku čtenáře, aby napsali, že je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová kráva. Pane Fialo, je to podle vás vhodné vyjadřování konzervativního politika? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Vhodné vyjádření to není, ale rozhodně nebylo ani vhodné to, co udělala paní ministryně. A myslím si, že tady to přirovnávání nějakých aktuálních událostí k historickým skutečnostem jako je třeba nacismus, není opravdu vhodné a dotýká se to i těch lidí, kteří byli oběťmi těch totalitních režimů. Takže já bych tady vyzýval skutečně k větší zdrženlivosti a je i odpovědností politiků, aby podobné věci nerozehrávali. Paní ministryně tady nepochybně udělala chybu, což si myslím, že i nakonec přiznala. Tím ta věc může skončit. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A pokud jde o vašeho prvního místopředsedu, to považujete, vy jste to tak hezky řekl, není šťastné spojovat současné události s 2. světovou válkou. Tu zkratku, kterou udělal pan Zahradil, ta je podle vás v pohodě. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne, šťastné to není a rozhodně jaksi spojování historických událostí se současností, já jako historik to nemám rád, a myslím si, že to je mnohem nebezpečnější, než použití nějakého... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Myšleno, než jakoby říct, že je kráva. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


On to neřekl, on řekl, ať to někdo napíše. Já tady ty věci příliš nesleduji, můj slovník to není. Takže já to nějak zvlášť hájit nebudu. Ale rozumím tomu rozhořčení, protože politik by měl být odpovědný a nedělat tady ty laciné historické analogie. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Co si o tom myslíte vy, pane Chládku? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já jsem překvapen, co říká pan předseda, protože jsem zažil jeho jednu debatu, kdy moralizoval, jak politici mají vystupovat, jak se mají chovat. A jestli někdo nazve členku vlády, ještě k tomu ženu, krávou, tak si nemyslím, že to je vhodné. Nechci nějak výrazně eskalovat tento problém, ale každopádně se asi oba dva dohodneme, že toto asi není ta správná cesta, byť je pravdou, že na Facebooku jakéhokoliv politika by se neměl objevit znak ministerstva, kde momentálně působí. To se asi shodneme, to byla chyba, paní ministryně ji přiznala. Přesto není možné, aby takováto přehnaná reakce byla ze strany čelního představitele politické strany a člena europarlamentu, ale to je asi věc toho konkrétního pana politika. Já si myslím, že tady se asi s panem předsedou shodneme, že ta reakce byla neadekvátní, pokud se pan Zahradil paní ministryni omluví, za tu přehnanou reakci, byť tedy napsal, že vyzývá ostatní, aby ji takto nazvali, tak si myslím, že to je prostě reakce, která nepatří do moderní evropské politiky. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale, aby tam nezapadl ten skutečný problém, a tím skutečným problémem je to, co napsala paní ministryně, a to je neodpovědné jednání političky. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Takže souhlasíte s tím vaším výrokem, který řekl váš místopředseda? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale nejde o to, s čím já souhlasím. Já souhlasím s tím, že ten výrok byl nesprávný a je potřeba na to upozornit. A já používám třeba jiné formy komunikace a jiné slovní výrazy, ale to nesmí pominout tu základní skutečnost. A to je ta, že paní ministryně udělala chybu, která prostě by se ministryni stávat neměla. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Přesto si nemyslím, že je nutné jí nadávat takovýmhle vulgarismy. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jenom, pane Chládku, považujete za vhodnou rekci vašeho spolustraníka Františka Svobody, který zase na Facebook napsal, a to budu citovat: "Zahradil je fašistická nacionalistická svině - zastřelit." 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


To je to samé, v té samé rovině, tady se o tom bavíme, že někdo eskaluje ten problém takovýmto silným výrokem, někdo na to naváže a občané již opravdu nemají náladu na to, abychom tady se bavili o tom, kdo komu nadává a nadávali jsme si navzájem, ale řešili problémy. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A je to věc, kterou budete v sociální demokracii nějak řešit? 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já si myslím, že určitě, jak jeden, tak druhý výrok byly za čarou, za hranou a byly přehnané a já oba dva odsuzuji. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A vy máte nějaký třeba vnitřní kodex sociální demokracie, jak se má politik chovat na sociálních sítích, protože je prostě s tou stranou spojován? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ano, to by měl být i morální kodex každého z nás, nejenom politika, ale i mimo politiku, protože opravdu naše společnost zhrubla, jestli půjdeme takovýmto směrem, tak to nikam nevede. A pokud zástupci dvou politických subjektů to jednoznačně odsoudí a je jedno, jestli je to na straně ODS nebo ČSSD, tak tím dáme jasný signál, že tudy cesta nevede. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Mimochodem... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
To nejde. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jste se nám propadl na židli. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já jsem se propadl na židli, doufám, že to není nějaký symbol tady od televize Prima. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Není to záměr, zkusíme to opravit. Nicméně, pane Fialo, když ještě zůstaneme u těch výroků pana Zahradila. Myslíte si stejně, jako on, že množství bláznů v této vládě je zjevně vyšší než malé. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já jsem tento výrok nestačil přečíst, takže ho nemůžu ani komentovat. A nevím, jestli je od pana Zahradila. Já si myslím, že to, co dělá tato vláda, je hodně v mnoha směrech nebezpečné nebo neodpovědné. Takže o tom se třeba bavme. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A budete se bavit s panem Zahradilem o tom, jestli by měl nebo neměl mírnit své výroky ve veřejném prostoru, což sociální sítě jsou? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já jsem ještě neměl čas s panem Zahradilem od té chvíle, co jsem si toto přečetl, mluvit, určitě spolu mluvit budeme, my spolu mluvíme pravidelně, takže s panem Zahradilem mluvit budu. 

 

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pojďme k tématu školství, pane Chládku, vy prakticky každý den přicházíte s nějakým novým převratným nápadem. Chápu to dobře, že ten resort školství podle vás byl v tak špatném stavu, že je potřeba neustále přicházet s nějakými inovacemi? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já bych neřekl, že přicházím s novými inovacemi, ale dopodrobna rozvádím jednotlivé konkrétní kroky. Pravdou je, že tento resort je v nedobrém stavu, a to již dlouhodobě. Celá řada problémů nebyla řešena, já se snažím ten problém vyřešit. Za 4 měsíce jsme již udělali několik kroků, jasné kroky. Dokončili jsme zákon o pedagogických pracovnících, dokončili jsme školský zákon. Ale já zároveň chci, aby ta politika opravdu byla směrována jedním směrem, ne, že přijde ministr z pravice a jde školství doprava, ministr z levice doleva, ale jedním směrem. Proto jsem také navázal na strategii 2020 svých předchůdců a tu strategii dokončil, a to si myslím, že je klíčové pro školství. Mimochodem, školství se dlouhodobě nesetkávalo s potřebami trhu práce. A další čtvrtý moment, který jsme my dokončili, tak je analýza potřeb trhu práce a její predikce. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To jsou věci, ve kterých tedy navazujete na práci mimo jiné Petra Fialy. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ta analýza ne, strategii 2020 ano. To je jeden z těch bodů. A ty předchozí body, o kterých jsem hovořil, například zákon o pedagogických pracovnících, tak to byl problém 10 let neřešený. A zároveň i ta analýza trhu práce, to je věc, kdy školský systém dlouhodobě nereflektuje potřeby trhu práce a to se také musí změnit. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Když se vrátíme k tomu východisku. Jaký je váš pohled na to množství novinek, které ministerstvo školství, případně ministr školství chrlí? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já se na to dívám trošku s obavami, a už jsem to i říkal, protože u ministerstva školství je potřeba jistá kontinuita a stabilita, to se s panem ministrem určitě shodneme. A chrlení nápadů a zásobování každý týden jedním novým nápadem veřejnost, to určitě není dobrá cesta. Mimochodem, když mluvíme o té analýze potřeb trhu práce, my jsme těch analýz měli také celou řadu, a nejenom analýz. My jsme udělali konkrétní kroky. Jednali jsme se zaměstnavateli, připravili jsme třeba společně daňové úlevy pro ty zaměstnavatele, kteří se podílejí na výuce a tím pádem vlastně se podílejí i na tom, jak budou připraveni pro pracovní trh jednotliví absolventi škol. Takže těch kroků už byla v minulosti udělána celá řada. Já musím říct, že... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Nicméně pan ministr říká, že ten resort je ve špatném stavu, tak co jste dělali špatné kroky, které... 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ještě jsem chtěl říct, že vítám tu strategii 2020, to je mimořádně důležitá věc, protože jenom abych to vysvětlil velmi jednoduše, na ministerstvu existovalo asi 40 nebo 60 nejrůznějších strategických dokumentů, ale žádný pro vzdělávací soustavu jako celek, a proto jsme ty jednotlivé části občas rozvíjeli v minulosti trošku nesmyslně. Takže strategie je nutná a jsem rád, že byla dokončena. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Teď jsem se sám trošku ztratil. Pan ministr říkal, že ten resort byl tedy ve špatném stavu, podle vás, to je špatné hodnocení nebo součástí toho špatného stavu jsou ty desítky strategických dokumentů. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já si myslím, že teď  ve špatném stavu není, ale dlouhodobě bylo. Když si vzpomenete na to, když jsem já nastupoval v květnu 2012 do čela resortu, tak všichni mluvili o krizovém manažerovi a ten resort byl úplně rozvrácený. My jsme udělali řadu kroků, aby se to spravilo, ale resort nemůže být v dobrém stavu, když se tam neustále střídají ministři, když se tam mění jedna koncepce za druhou. Bohužel je to jeden z nejdůležitějších resortů jak z hlediska množství prostředků, které jím procházejí, tak z hlediska budoucnosti České republiky. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A kdo ho tedy rozvrátil, to ho rozvrátil váš předchůdce Josef Dobeš, anebo bylo to ministerstvo v /nesrozumitelné/ už před tím a pan Dobeš to jenom završil? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Podívejte se za posledních 8 let tam bylo 9 ministrů nebo kolik, to je prostě číslo, které když byste uplatnili na jakémkoliv jiném resortu, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. A myslím, že to odráželo do jisté míry i pozornost, kterou společnost věnovala otázce školství v minulosti, protože tento resort často získávala nejmenší, nejméně významná vládní strana, a to se na tom taky podepsalo. Ale ty časy jsou pryč. Já věřím, že školství nyní přiměřeně všechny strany věnují dostatečnou pozornost, takže se to snad pozitivně projeví i na resortu školství. Já jenom prostě varuji před přílišnými reformami, experimenty, novými nápady, učitelé, rodiče, žáci potřebují trochu klidu a stabilní prostředí a jedině tak školství někam posuneme. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já s tím můžu souhlasit, pane poslanče, ale řekněte mi jediný z mých návrhů, který jde špatnou cestou, řekněte mi jeden konkrétní. Pravdou je, že ten resort dlouhodobě je ve špatném stavu, některé věci se tam zlepšily. Já můžu, protože snažím se být objektivní, pochválit pana exministra Fialu například za některé kroky, které tam udělal ve fázi vysokoškolského zákona, který chci dokončit ještě v červnu letošního roku. Také na řadu věcí ze strategie 2020, které tam byly po mých předchůdcích, jsem navázal. Na druhou stranu ne všechno je naprosto v pořádku. Například v dramatickém stavu je čerpání evropských fondů /nesrozumitelné/, to jsou konkrétní příklady, na které... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


K tomu se dostaneme. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


O tom se bavme, to je důležité. Vy nás k tomu vyzvete, samozřejmě. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dostaneme se k tomu, ale ta otázka Marcela Chládka byla celkem zřetelná, tedy, co konkrétně jsou podle vás ty věci, které jdou špatným směrem? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Podívejte se, tak já třeba nepovažuji za nutné teď aktuálně řešit otázku toho, aby učitelé měli postavení veřejných činitelů, nebo si nemyslím, že je dobrá cesta zavádět povinné předškolní vzdělávání a další věci. Mimochodem, jestli chcete pomoci učitelům, tak je tu jiný problém, který je závažný, a to jsou obrovské rozdíly a stále rostoucí ve financování jednotlivých škol mezi regiony, a to se projevuje i na rozdílných finančních podmínkách pro učitele. To je třeba věc, kterou je potřeba řešit. Máme jeden z nejstarších pedagogických sborů v Evropě, začíná nám to dělat obrovské potíže, je potřeba zatraktivnit pedagogické povolání, na to musíme upřít všechny síly. A toto je tak dobré řešení. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ale to je také, pane poslanče, jeden z mých bodů, na který se zaměřuji. Mimochodem, já jsem po dlouhé době ministr, který mluví o nutnosti zvýšení finančních prostředků právě na platy učitelů, ale i nepedagogických pracovníků, tam doufám, že tedy budu mít podporu i pravicových stran, protože...

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Hlavně, abyste měl podporu ministra financí tedy. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Přesně tak. Naše podpora vám tolik nepomůže. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


My jsme se dohodli i s Andrejem Babišem, že to navýšení platů učitelů bude o 3,5 procenta. Takže já to považuji za poměrně vstřícný dobrý krok. Ale pokud chceme zatraktivnit toto povolání, tak musíme zavést kariérní řád. Ale kariérní řád musí být spojen s finanční motivací, musí tam být opravdu motivace pro mladé učitele, ale i pro ty, kteří chtějí dlouhodobě zůstat v tom zaměstnání. Ale nesouhlasil bych s tím, že poslední rok předškolního vzdělávání je krokem někam bokem nebo zpět. Máme tady rozhodnutí ze Štrasburku, že náš systém předčasně vylučuje z hlavního vzdělávacího proudu děti, které na ni mají. A je to z toho důvodu, že děti přijdou do první třídy a nejsou připraveny, proto chceme, aby ten poslední rok byl pro všechny děti povinný a především pro ty děti, které nám nastupují do první třídy, neumí ani pořádně česky, nemají základní hygienické návyky a zcela z logiky věci nemůžou stíhat to, co se tam v té první třídě učí. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A tohle podle vás tedy vyřeší povinný... 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Výrazným způsobem povinný poslední rok, podle mého názoru výrazně napomůže tomu, aby se zvýšila i kvalita základního školství. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ale přeci ten rozsudek, na který narážíte, ten s týká úplně něčeho jiného a vychází ze špatného systému diagnostiky a poradenství, který vede k tomu, že do základních škol prakticky jsou zařazováni žáci, kteří tam nepatří. A toto musíme změnit a k tomu jsme ty kroky udělali. Mimochodem, když mluvíte o kariérním řádu, ten jsme začali připravovat v době, kdy jsem byl na ministerstvu. A ten já považuji skutečně za jednu z klíčových věcí, protože učitelé dnes nemají  jasnou perspektivu své profese, a to musíme změnit. A pokud k tomu vytvoříme i finanční podmínky, tak je to jenom dobře. Já souhlasím s navýšením peněz, které jdou na platy učitelů a mimo jiné nejenom proto, že učitelé mají v průměru jako vysokoškoláci velmi nízký plat. Ale ten další důvod je, že se zvyšují pedagogické výkony a proto je potřeba dát do školství více finančních prostředků. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To je úžasné, že v této věci se shodujete. A pojďme k té, ve které se neshodujete. A to je ten záměr udělat z učitelů osoby se zvláštním statusem nebo zvláště chráněné. Vy takhle reagujete na několik posledních útoků i fyzických na učitele. Jak přesně si představujete, že by to fungovalo? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já jsem se byl podívat na Slovensku, nebavíme se o tom, že by to byl statut veřejného činitele, ale chráněná osoba, ten statut veřejného činitele by byl dvousečnou zbraní. To znamená, i pro učitele by to byl velký problém. Ta chráněná osoba funguje v České republice tím, že ..., nebude, bude fungovat v České republice tím, že útok na učitele nebo vychovatele, ať už verbální, fyzický anebo virtuální, protože to se běžně také stává, tak budou daleko přísnější tresty. Dnes za víceméně slovní napadení ze strany dospělých, podívejte se třeba do severních Čech, co se tam děje, ze strany dospělých, tak se to řeší v pořádkovou pokutou, nyní by se to řešilo soudně a byly by tam tvrdší tresty. Mimochodem, ta chráněná osoba již několik let funguje na Slovensku. Shodneme se na tom, že to nevyřeší ten problém, ale my již dále nemůžeme čekat na to, že naši učitelé budou... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Počkejte, vy navrhujete řešení problému, o kterém říkáte, že nevyřeší ten problém. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Sám o sobě to nevyřeší ten problém, zcela jednoznačně. Ale je to kamínek do mozaiky. My samozřejmě musíme pracovat na prevenci, musíme se zabývat klimatem na školách, mimochodem oba víme dobře, že ze zpráv PISA a i ze zpráv České školní inspekce již několik let tam chodí... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Možná budete muset říct, co je PISA, protože my tušíme, že je to město v Itálii tedy. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


To je mezinárodní měření právě, jak se naše děti třeba chovají ve škole, jaké mají výsledky. Stále používáme výsledky PISA. Já předpokládám, že jsou známé i široké veřejnosti, protože to je ta gramotnost čtenářská, matematická, ale klíčové tam je, že Česká republika dlouhodobě propadá v klimatu na školách. A to si myslím, že je velký problém. A dlouhodobě se neřešily ani problémy výchovných zařízení, kde za loňský rok bylo 68 napadení a z toho 53 řešila Policie České republiky. V letošním roce máme již 36 napadení a musíme to řešit a toto je jeden z kroků, ta chráněná osoba. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale to nevyřešíte tím, že zvýšíte sankce, navíc ty děti... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


To je jeden z kroků. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Není to. Ty děti, které takové jednání dělají nebo takového jednání se dopouštějí, tak jednají často v afektu, jednají v situaci, kdy nebudu přemýšlet nad tím, jestli za to mají trest, nebo jestli je učitel speciálně chráněná osoba. Tady jediná účinná metoda je opravdu zvýšení prevence, práce s rodiči, práce na tom okolí školy, na tom prostředí, ve kterém je dítě vychováváno. To jsou všechno metody, které v zahraniční fungují mnohem lépe, než tento typ sankcí. Já v tom nevidím řešení. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže podle vás, podle vás pan ministr tedy řeší následky nebo symptomy a nikoliv tedy příčiny toho problému? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


No, ano. Tak jako se vám pokazí auto, tak když jedete do myčky si ho umýt, aby se lesklo, ale neopravíte ten vnitřek... 

 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Nemáte pravdu, pane poslanče, nemáte ...

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


... není opravdu dobré. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Nemáte pravdu, protože já mluvím o tom, že to je jeden z kamínků. A také jsem mluvil o tom klimatu. A dlouhodobě nefunguje právě komunikace mezi školou, rodinou a ty mají řešit ten problém s dítětem. Ale já jsem záměrně mluvil o tom, že tady se bavíme o ataku ze strany rodičů. Přece není možné, že rodič skope učitele před celou třídou a v podstatě se mu vůbec nic nestane. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A kolik takových případů je? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Těch případů je celá řada. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Máme 2 procenta, to vám můžu říct, zhruba nějakých ataků na učitele, ale v naprosté většině případů to není ze strany rodičů. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Takže když tedy jsme u těch čísel, tak máme 3 procenta fyzické agrese vůči učiteli. To je jedna věc. A pak máme verbální agrese vůči učiteli, to je 22 procent. A to já osobně považuji za klíčové. Pokud se nezmění klima na školách, tak se nezmění ani pozice učitelů. Nezmění se prestiž, ale znovu se k tomu vracím. Já neříkám, a proto to zdůrazňuji, že statut chráněné osoby zachrání svět. Ale je to jeden z možných způsobů řešení a musí zapadat do té mozaiky, i do té prevence. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A pokud nebudou ty ostatní, tak je to úplně k ničemu, tak si připíšete bod, že jste něco prosadil, ale nebude to mít žádný praktický dopad. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ale vemte si, pane bývalý ministře, že například ve výchovných zařízeních bylo 68 napadení. Poslední napadení šroubovákem do krku bylo opravdu brutální a jenom shodou náhod tam ten vychovatel nezemřel. A já se bavím s těmi vychovateli. To znamená, ta chráněná osoba mimochodem je vnímaná velmi pozitivně, pedagogickou veřejností, je vnímána širokou veřejností, ale nedělám to pro to, zároveň říkám, že musíme vybavit ty zařízení více finančně, protože já, když jsem se byl podívat v zařízení v Králíkách, tak jsem se vrátil do filmu Requiem pro panenku, musíme posílit i personálně, není možné, aby 25 chovanců v noci hlídali pouze 2 vychovatelé. A to samozřejmě je ruku v ruce s navýšením finančních prostředků do celého českého školství. Takže já neříkám, a na tom se shodneme, chráněná osoba sama o sobě by neměla smysl, ale zapadne jako kamínek do té mozaiky, o které se bavíme, včetně prevence. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale nemůžete argumentovat speciálními zařízeními a výchovnými ústavy a to všechno jaksi  převádět na celou školskou soustavu. To určitě není...

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ne, ty problémy jsou ve škole také. 

 

 

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A když mluvím s pedagogy, tak ti teda příliš pro toto řešení nejsou. Možná mluvíte s jinými, ale to nevadí, to není důležité. Hlavně se shodněme na tom, že budeme řešit ten problém komplexně a ne jedním opatřením, o kterém sám dopředu říkáte, že to nevyřeší. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já vám potom dám tady časopis, který vydávají školské odbory a tam jsou dvě stránky o tom. A můžete si přečíst názory učitelů na tu problematiku. 

 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já radši s učiteli mluvím... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já také s nimi velmi často. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


...co si opravdu myslí a co by chtěli, aby se ve školství řešilo. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Vy mluvíte oba s učiteli a každému říkají něco jiného, to je celkem zajímavé. Nicméně, pane ministře... 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já, jestli mohu, jenom poslední poznámku. Já myslím, že tady nejsme v neshodě, pouze se bavíme o tom. Já se snažím přesvědčit i pana poslance, že chráněná osoba je dobrým krokem, že to funguje v některých státech, ale určitě to není jediné opatření, které musíme udělat. A pokud bude fungovat prevence, je to skvělé, ale bohužel v mnohých případech prevence prostě selhává. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já si všímám, že tato vláda je hodně fascinována příklady ze Slovenska, ale je opravdu dobré se podívat, k čemu to na Slovensku vede a zda to opravdu ten problém řeší. A toto je zrovna příklad opatření, které nic nevyřeší, ale jinak moji podporu pro jiné kroky, které povedou ke zlepšení klimatu ve školách, to určitě mít budete. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


To jsem rád, ale byl jste tam rok a půl a kdybyste ten problém vyřešil, tak bych ho nemusel řešit já. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale vy dobře víte, že za rok a půl tento problém nikdo nevyřeší, ani vy ho nevyřešíte za takovou dobu. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ne, já jsem tam 4 měsíce. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jenom, není problém spíš v tomto případě na straně učitelů, že nejsou schopni si vytvořit normální přirozenou autoritu, protože já si u řady lidí nedovedu představit, že bych za nimi šel a nějak sprostě jim nadával. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Určitě. Bavíme se ve dvou rovinách. Bavíme se o rovině výchovných zařízení, kde ten problém je velký, bavíme se o školách. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Což je mimochodem rovina, kterou sem neustále taháte vy a já se to snažím taky držet na úrovni škol, se kterými... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ano, ale to je také zařízení, které spadá pod ministerstvo školství. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A pojďme se držet tedy standardních škol. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ale já chci použít právě příklad ze své návštěvy na Slovensku, kdy mně říkali, ten jeden problém, který cítí oni sami, že se chování dětí posunulo tak, že nejsou schopni na to reagovat se současnými znalostmi. A to je další krok, který mě vede k tomu, že musíme zlepšit další vzdělávání jak učitelů, tak výchovných poradců, vychovatelů a podobně. A to je to, že nedokáží adekvátně reagovat na momentální stresovou situaci, protože to klima se opravdu zhoršuje na českých školách. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A myslíte, studenti anebo učitelé tedy neumí reagovat na ... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Učitelé, že ne vždy jsou schopni reagovat na tu danou situaci, která tam je. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pokud jim teď dáte status chráněné osoby, nebude to vlastně kontraproduktivní, že si o nich pak budou řešit, jo, to jsou takoví chudinkové, které musí chránit zákon. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Nemyslím si. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A vzhledem k tomu, alespoň podle toho, co říkal Petr Fiala, že řada těch útoků probíhá v nějakém afektu, jak se vůbec ti lidé, kteří mají tendenci útočit na učitele, dozvědí, že je to nějak závadnější. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Musí se to samozřejmě medializovat. A protože to napadání je ze strany dospělých, hlavně dospělých, opět se vracím k těm posledním případům... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To verbální. 

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


I neverbální. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Těch opravdu fyzických útoků je velmi málo. Těch verbálních ano, tam je chyba ze strany rodičů. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Pane poslanče, je celá řada případů, kdy třeba tu facku ani radši učitel někde nezmiňoval, protože je to opravdu velký problém, když dojde k napadení toho učitele přímo před celou třídou. Máte školy, kde musí zamykat již ráno, aby tam rodiče nemohli vbíhat a napadat učitele, jak ten poslední případ z minulého týdne. Ale... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Vy vezmete jeden případ a děláte z toho model, jak to funguje v České republice. Vždyť to přece není pravda. Ta komunikace mezi školou a rodiči se zlepšuje a je... 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Jeden příklad. 36 napadení doposud v tomto roce ve výchovných zařízeních, napadení támhle v severních Čechách, můžeme pokračovat dalšími případy, kdy byl učitel skopán těsně před vstupem do třídy. Jsou napadáni ze strany rodičů, není to jeden případ, ale musíme to řešit komplexně. A pokud bude ta chráněná osoba, tak si myslím, že tomu výrazně napomůže. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A pokud jde o tu autoritu učitelského stavu, jak v tomto kontextu vnímáte případ, o kterém informoval páteční Blesk, 49letá učitelka, která skončí po tom, co účinkuje ve dvou pornofilmech. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Samozřejmě jsou případy, ojedinělé selhání učitelů, jsou jich několik. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A toto jsou ojedinělé případy tedy, na rozdíl od těch napadání na základních školách. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


I učitel, pokud má takovéto pochybení, tak samozřejmě musí v té profesi skončit. To je zcela jednoznačné, ale vemte si, kolik je případů, kdy se jezdí například na dětské tábory a starají se o to velmi dobře a pak je tam jeden extrém a mluví se mediálně hlavně o tom extrému, ale masově se musím postavit za učitele, že svou práci dělají dobře. Neříkám, že všichni, a pokud někdo selže, je tam ředitel toho zařízení, který to musí řešit. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Váš názor na tenhle případ. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


S tímto souhlasím. To je ojedinělý případ a spousta učitelů, naprostá většina, dělá svou práci v těžkých podmínkách nadšeně a dobře, ale stejnou metodu bychom měli uplatňovat i na ty druhé případy. Pan ministr tady na jedné straně z několika případů chce dělat velkou kauzu a řešit to zákonem a ty druhé zase bagatelizuje. To si myslím, že není správná cesta. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Jenom poslední poznámku. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne, pokud mluvíme o tom, že učitelé by měli být lépe připraveni na zvládání těch kritických situací, pokud jde o psychologickou přípravu a další podobné výukové metody, s tím souhlasím. Ale to lze řešit například tím, když v rámci kariérního systému budeme definovat standardy pro vzdělání učitele, budeme spolupracovat s pedagogickými fakultami, což jsme začali, a budeme uzpůsobovat přípravu pedagogů k tomu, aby v praxi dokázali se s těmito situacemi poradit. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Říkáte, že to je řešení celkem na dlouho tedy. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Je to určitě řešení na dlouho, stejně jako všechny třeba preventivní programy, které vytvářejí lepší prostředí mezi školou, obcí, rodiči a vytvářejí to prostředí, ve kterém se potom ty děti cítí lépe a kde i ten výchovný proces probíhá kvalitněji. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Vy jste chtěl ještě reagovat? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já se znovu musím vrátit k tomu, že to není problém pouze jednoho kroku, to opravdu musí být soustava postupných kroků. A tady bylo dobře řečeno, některé ty kroky mají dlouhodobý dopad a objeví se až za několik let. Tak jako mimochodem celá řada věcí ve školství, ale ta chráněná osoba může fungovat okamžitě v těch případech, kde selhává ta prevence. A opravdu nejde o ojedinělou věc, znovu se musím vrátit k těm výsledkům české školní inspekce, kterou určitě pan exministr četl. Dlouhodobě se zhoršuje klima na českých školách a my se tváříme, že se nic neděje. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale tím klimatem se nemyslí napadání dětí nebo učitelů, ale... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ale to je s tím spojené, pane poslanče. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale myslí se tím třeba motivace, způsob práce a další věci, s kterými opravdu problémy máme. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Určitě, i to je tam napsáno. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A ty bychom měli řešit. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Že se děti netěší do školy, to je tam také napsáno, dokonce nejmíň se české děti těší do školy z celé Evropy. 

 

 

 

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ano. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ale já se opět vracím k tomu, že tam je popsán i tento případ. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A ještě horší, než že se netěší do školy, to taky není dobré, ale ještě horší je, že často nepovažují to, co se tam dozvídají, za užitečné. To jsou všechno věci, se kterými bychom měli něco dělat a je to mnohem důležitější, než tady ten problém, který jste zmínil. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To je hezká vizitka práce dosavadních ministrů školství, tedy musím říct. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Že se netěší děti do školy. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Že se netěší do školy a že se tam nedozvídají věci, které by považovaly za důležité. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A to je to, že se to školství nerozvíjelo opravdu koncepčně a že se neustále měnily ty priority. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže jste selhali jako politická reprezentace, pokud jde o... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já jsem jako politická reprezentace neselhal. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Protože jste přišel na podzim až tedy. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne, do politiky jako takové samozřejmě ano, ale my tady selháváme jako společnost v otázce péče o školství, které bylo vždycky naší chloubou a do dneška má velmi vysokou úroveň. Zase si myslím, že... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To v té společnosti myslíte co, jakože jsme jako voliči špatně volili strany, které by se dostatečně staraly o školství. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Otázka školství není jenom otázka nějakých politiků na ministerstvu školství, to je celý komplexní systém, který je potřeba rozvíjet. A jestli je třeba, společnost až v poslední době, a to vám mohu klidně doložit na řadě průzkumů, začíná mít zájem o to, co se ve školách děje opravdu intenzivně, jako celek, nikoliv jenom ti, co tam zrovna mají děti, tak to je velmi pozitivní posun, který teprve teď umožňuje to školství řádným způsobem zlepšovat. Ale mimochodem nehrajme si na to, ono se to tak jako pěkně říká, jaká je krize, jak to máme špatné v tom školství, to není pravda. Úroveň našeho školství je v mezinárodním srovnání velmi vysoká a tam, kde máme nedostatky, to jsou třeba matematická gramotnost nebo znalosti v přírodních vědách, na těch pracujme, abychom je odstranili. Takže nějaký důvod ke skepsi opravdu není. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Hlavně my na tom pracujeme nyní na ministerstvu, to je pravda, ale musím říci, pojďme si také otevřeně povědět, my politici, že to je naše chyba, že nejsme schopni srozumitelně komunikovat toto téma společnosti, až v poslední době se nám to daří. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jakmile použijete větu, nejsme schopni to srozumitelně komunikovat, tak je vidět, že jste v háji s tím... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


V poslední době se nám to teprve začíná dařit, ale v minulosti jsme mluvili o školství tak složitě, že to nikdo nechtěl poslouchat, a pravdou je, že české školství není poslední, je v průměru, ale s tím se nemůžeme my smířit a musíme to posouvat kupředu.

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobře. Tak pojďme mluvit jednoduše. Odpíchneme se od výsledku letošních státních maturit, pokud jde o ty didaktické testy, tak maturity z matematiky neudělalo 24 procent studentů. Pane Fialo, znamená to, že české děti hloupnou? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne, české děti nehloupnou, ale mají dlouhodobě problémy s matematikou. Ty problémy nezačínají na střední škole, nezačínají těsně před maturitou. My víme, že děti matematika dlouhodobě spíše odrazuje, necítí se jaksi v matematice, když se učí matematiku, tak nechápou, jak se to propojuje s každodenním životem. To jsou všechny věci, které vedou k tomu, že jim nakonec ta matematika nejde. Ta čísla jsou docela závažná, stejně jako dlouhodobé výsledky testů PISA a dalšího, o kterých jsme tady mluvili... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Ale toto jsou přece čísla ještě dětí, které se rozhodly, že budou z té matematiky maturovat. To znamená, že k ní mají nějaký vztah a asi věřily, že to udělají. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Věřily, že to udělají a stejně to neudělají. Tam je potřeba se ale podívat, které děti to jsou, na kterých typech škol je ta neúspěšnost poměrně vysoká. A je s tím potřeba něco dělat, což se ale také už v posledních letech začalo. Proto taky třeba úroveň znalostí i v mezinárodním srovnání dětí ve 4. třídě základní školy se zlepšila. Ale bohužel než to dojde na tu úroveň střední školy, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Protože, když vezmu ten tedy loňský výsledek, kdy matematiku neudělalo 20,5 procenta a teď tedy 24, tak to nevypadá úplně, že by se ta situace zlepšovala. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Ne, já si myslím, že ten problém je mnohem hlubší, a to je, že neumíme matematiku učit. Učit tak, aby pro děti byla přitažlivá, aby to byl předmět, kterého se nebojí. My se shodneme asi, že zavedení povinné matematiky u maturity je nutné, ale až někdy od roku 2020, abychom mohli právě připravit tu změnu. Já jednám s pedagogickými fakultami o přípravě učitelů, obzvláště tohoto předmětu na pedagogických fakultách. A pokud chceme změnit výsledky u maturity, musíme opravdu začít u základní školy. A musíme změnit způsob vzdělávání. Máme tady metody, například profesora Hajného, která má své výsledky, ale zároveň nemůžeme říci, že tato metoda se dá použít ve všech školách, ve všech třídách. Musíme podpořit učitele v tom, aby měli podmínky pro svou práci. A musíme změnit způsob vzdělávání tohoto předmětu. A to si myslím, že je klíč. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A k čemu je teda vlastně ta matematika dobrá tedy. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já si myslím, že musíme také se zaměřit na matematiku, v podstatě, co po ní chceme, a to se vracím k tomu, to má pan poslance pravdu, že mnohdy se učí na školách to, co se nikdy nepoužije v praxi, a matematika by měla jít směrem k logickému uvažování. To znamená, aby věděli, že tento obor použijí v jakékoliv profesi, v jakémkoliv zaměstnání, a jedná se o logiku uvažování. Já jsem se teď bavil se zástupci firem, a narazili jsme na jeden problém, který oni mají například při výběrových řízení, že čerstvý student vysoké školy si nedovede představit, co znamená 100 metrů, že to je například délka fotbalového hřiště, odhadem, a opravdu se tváří na to, že vám jsou schopni říct, že to je dálka od jedné vesnice k druhé. Takže to si myslím, že ta logika uvažování je klíčová. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To si skoro říkám, že od té doby, co jsem byl ve škole, se toho dost posunulo, protože my jsme ještě na základce běhali 100 metrů, takže bych to celkem odhadl, jak daleko, to už se nedělá. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


No, to jsme u toho pohybu, k tomu se možná taky dostaneme. 

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


K pohybu se taky dostaneme. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ta matematika je důležitá v tom, že na jedné straně, pokud mají žáci a studenti nějaký odpor k matematice a mají s tím potíže, tak si potom nevybírají technické a přírodovědné disciplíny, což je jeden z velkých problémů českého vzdělávacího systému, ale ten druhý problém je ještě závažnější. Pořád platí, že škola by měla hlavně naučit číst, psát a počítat. A jestliže se děti v matematické gramotnosti zrovna nevyznačují, tak je to prostě problém celkového základního vzdělání a musíme s tím něco dělat. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Když pan... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Mimochodem, když jste se ptal, k čemu je matematika dobrá. Když si to představíte, třeba z čeho se maturuje, nebo z čeho by se mělo maturovat, tak si uvědomíte, že jednak je to mateřský jazyk, jednak je to cizí jazyk a pak je to matematika, která je vlastně taky jazykem, který vám otevírá cestu k různým přírodovědným oborům. Čili i z tohoto hlediska je matematika vlastně klíčová. Je docela logické, když bychom požadovali, aby byla povinnou součástí maturitní zkoušky. 

 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A nepovede to pak k tomu, že k ní budou mít ti studenti ještě větší odpor, jako ke všemu, co je v principu povinné. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ke všemu, co je v principu povinné, studenti odpor nemají, ale my musíme udělat tu... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já jsem byl student asi před kratší dobou než vy, pane předsedo. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale ona se ta situace hodně změnila. Já učím po celou dobou od listopadu 89 a učím vysokoškoláky, a mohu říct, že i tam ta motivace je mnohem větší, než třeba byla v minulosti. Ale abych se vrátil k matematice. Tady je hodně důležité, aby matematika nebyla tím strašákem a třeba ta metoda profesora Hajného, která tu byla zmíněna, to je cesta, jak ukázat žákům, že matematika jim pomáhá v každodenním životě, že to není něco, co je abstraktního a odtrženého od života. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já jenom, kdybychom uvažoval, kdybych uvažoval jako student na střední škole a rozhodoval se, jestli budu maturovat z matematiky, teď když tu volbu mám. Tak bych věděl, že loni ruplo 20 procent mých kolegů, letos 25 procent. Jaký normální racionální uvažující člověk by si vzal maturitu z matematiky. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ano, a přitom ta úroveň těch znalostí je třeba taková, že pro gymnaziální výuku matematiky je to často považováno za nízkou úroveň těch otázek. Takže ten problém je často v oblasti odborného vzdělávání a tam musíme posílit kvalitu výuky. Mimochodem, když mluvíme o povinné matematice, jako součástí maturitní zkoušky, pan ministr řekl 2020, což je číslo, které mně ze všech analýz také vycházelo jako nejdřívější, kdybychom mohli zavést matematiku. To je třeba pro to, a to si taky veřejnost ne vždy uvědomuje, že na řadě středních škol je dnes příliš malá dotace hodin matematiky, takže se neprobere to učivo, které je potřeba k maturitě, a to musíme změnit a to trvá nějakou dobu. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Je pravdou, jestli mohu jednu poznámku a citovat právě z výsledků státní maturity, právě proběhlé, že ty výsledky jsou opravdu tristní, ne, že propadlo takové velké množství studentů, ale že nemají ani triviální základy. Například zásadní znalost pravidel zápisu řešení absence schopnosti triviálních logických úvah a to si myslím, že je klíčové a zároveň se zhoršuje i schopnost porozumění textu. A my s tím opravdu musíme něco dělat, ať tam bude ministr kterýkoliv, z kterékoliv strany, tak bez matematiky a bez znalostí logického uvažování se neposune nikam Česká republika. A souhlasím jenom... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A čím to tedy je, že podle to, co říkáte, tedy asi nezanedbatelné procento českých 18letých studentů není schopno text a zorientovat se v jednoduchém problému. 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já si myslím, že tam právě ta debata je také o té kvalifikaci těch pedagogů, že ne každý odborník, a teď se o tom bavíme o zákonu o pedagogických pracovnících, ne každý odborník, který nemá pedagogické znalosti, může dobře vysvětlit ten svůj obor, obzvláště na základní škole. Proto my trváme na tom, že musí mít pedagogické vzdělání magisterského směru a je to tak, že ten člověk, který špičkově umí ten obor, není schopen to dát smysluplně a srozumitelně podat dětem, třeba na prvním stupni, na druhém stupni, to si myslím, že může být jeden z aspektů, ale protože se pouze domníváme, je nutné udělat hloubkovou analýzu právě tohoto problému a z té analýzy teprve vycházet, není možné to řešit tak, že nasadíme prst a budeme říkat, kde ten problém je. 

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže v tuto chvíli vlastně ani nevíte, v jak velkém jsme háji, když to zvulgarizuji a kudy z něj jít? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


V háji jsme velkém, protože pokud takovéto znalosti tam nejsou, tak jsme opravdu ve velkém háji a my musíme hledat světlo na konci tunelu. A to světlo je na základní škole. Již od prvních tříd učit matematiku tak, aby měli výsledky, jako například ta metoda pana profesora Hajného, o které jsme se bavili, která mimochodem nelze použít úplně všude. A my se bavme o těch pozitivních příkladech a měňme, a tam si myslím, že je klíč, měňme vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A měňme současně i výuku matematiky. Já bych uvedl příklad. My jsme, v době, kdy jsem byl ministrem, na základě doporučení jednoty matematiků a fyziků upravili rámcový vzdělávací program pro výuku matematiky na základních školách a přesunuli některé části látky tak, aby to žáci dobře zvládali. A to jsou ty cesty, které nakonec vedou k tomu, že v tom mezinárodním testování po čtvrté třídě naši žáci začínají mít lepší výsledky, než měli v minulosti. 

 

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pojďme k další věci, kterou chcete, pane ministře, zlepšovat, a to je životní styl žáků. Mimo jiné jste přišel s tím, že zakážete pravděpodobně od ledna příštího roku prodej nezdravých potravin ve školních automatech. Proč něco takového řeší ministr? 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:

 

Bohužel proto, že školy to nebyly schopny vyřešit samy. My nejprve jsme... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A jsou školy, které to vyřešily, vyjednaly si dodavatele a úplně v pohodě to funguje. 

 

 


Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Některé ano. Bohužel my jsme si udělali průzkum České školní inspekce a opravdu ty výsledky mě zarazily, že pouze v 10 procentech automatů na českých školách jsou mléčné výrobky, že v 70 procentech má automat nebo bufet, o tom také musíme mluvit, na škole má nezdravou stravu, jsou tam takzvané různé slané pochutiny, sladké pochutiny, jsou tam příklady, kdy mají brambůrky jako svačinu. A co je vůbec podle mého názoru nejhorší, že třeba automat na kávu je na prvním stupni základní školy. A tam podle mého názoru nemá co dělat. A pokud někdo chce tu nezdravou potravu, nebo pochutiny, pokud chcete takto to nazývat, pokud to někdo chce nabízet, ať to nabízí mimo školu, já jsem zastáncem prostě vyhlášky, která nezakáže automaty a bufety, ale zakáže prodávat nezdravé potraviny na školách s tím, že již máme tyto potraviny vypsané od ministerstva zdravotnictví a tuto vyhlášku nyní připravujeme. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Fialo, podle vás je tohle záležitost, kterou se má zabývat ministr školství, za prvé. A za druhé, je vyhláška cesta, jak ozdravovat české děti? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Obecně zdravým životním stylem se i ministr školství má zabývat, protože vést děti k zdravému životnímu stylu je součást výchovy, součást vzdělávání, ale určitě, a tady to je rozdíl mezi sociálním demokratem a konzervativním politikem, já prostě nevěřím v ty zákazy, nemá to žádný smysl, řada ředitelů se vlastně už dohodla s těmi, kteří tam nabízejí ty automaty, aby tam byly zdravé věci. Lze to udělat bez jakékoliv vyhlášky. A když to zakážete vyhláškou, tak ty děti si to koupí vedle školy. Tady je potřeba vytvořit systém, kdy děti budou vedeny ke zdravému životnímu stylu jak pedagogy, tak rodiči. A pokud v tomto třeba rodiče selhávají, tak pedagogy. A tady musíme zlepšit i to povědomí pedagogů o tom, co je to zdravý životní styl, co děti mají jíst a pak to bude mnohem lepší. Mimochodem, třeba české stravování ve školách je z mezinárodního hlediska hodnoceno velmi pozitivně, protože poměrně velká část dětí tam získává kvalitní stravování, o tom, jestli je to chutné nebo není, to je jiná otázka. Ale z hlediska nároku na správnou výživu je to naprosto správné a toto posilujme. Ale posilujme i to povědomí o tom, co je zdravý životní styl. To je jediná cesta, kterou se dá jít. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Například školní jídelny měly letos 50 let výročí od založení. Já jsem byl jediným politikem, který na to výročí přišel, takže pojďme se domluvit, pojďme to řešit společně. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Budete chodit do jídelen víc. 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Bohužel mě mrzí, že za 7 let vládnutí pravicových stran s tím životním stylem nic neudělaly, protože jsme se dostali do situace, kdy máme nejtlustší děti v Evropě, téměř na světě, nejvíce nám kouří ve všech kategoriích, pravda, v kategorii 9 až 11 let jsou až na 3. místě. Nejvíce pijí alkohol. A pak se dostávají dokonce do situace, kdy na českých školách nám fungují dětští drogoví dealeři a s tím opravdu musíme něco dělat, proto tato vláda současná si zdravý životní styl vzala jako jedno velké téma, na kterém budeme pracovat společně, včetně pana premiéra. A automaty jsou pouze, opět zase musím říct, jeden z těch momentů, že vždycky vytrhneme jeden ten moment, ale my mluvíme i o prevenci, mluvíme o možnosti třetí hodiny tělesné výchovy... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jenom, pane ministře, ten, kdo vytrhává ty záležitosti, jste vy, protože prostě chrlíte nápad za nápadem, než abyste řekli, mám tady koncepční řešení, jak uzdravit děti, tak tu vyplivnete automaty, tu další hodinu tělocviku dobrovolné... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


Já se obávám, pane redaktore, že v tomto nemáte pravdu, protože zdravý životní styl, na to byla přímo tisková konference, kde jsme to takto konkrétně popsali. Ale já chápu, že mediálně vždy je zajímavá jedna věc z toho, na které se to postaví v médiích, ale určitě se shodneme na tom, že zdravý životní styl je i o těch automatech a bufetech, ať se na mě nikdo nezlobí. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Abychom zase nevyplýtvali energii na něco nového, protože tady, když to chcete řešit, tak můžete navázat na to, co dělaly už vlády před vámi, a to je třeba zavádění preventivních programů, které třeba připravuje Světová zdravotnická organizace, které jsou právě na toto orientovány a které na těch školách, které to přijaly, velmi dobře fungují. Ale je potřeba školy v tom podpořit, informovat je o tom a zavádět to... 

 Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/:


My je v tom podporujeme... 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


...mnohem masověji, než to je dnes, protože toto jsou nástroje, jak zapojit rodiče,