15. ledna 2023

Otázky Václava Moravce: Zemanovo jmenování předsedy Ústavního soudu může jeho chod paralyzovat

(ČT 1) Pokud by prezident Miloš Zeman jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, mohlo by to chod soudu vnitřně paralyzovat a vyvolat neklid v justici, upozornili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a bývalá ministryně Helena Válková (ANO) v Otázkách Václava Moravce. Nynějšímu předsedovi Pavlu Rychetskému končí mandát v srpnu, tedy asi pět měsíců poté, co vyprší funkční období Zemanovi. Prezident před časem řekl, že disponuje analýzou, podle které neexistuje právní překážka pro to, aby nového předsedu jmenoval ještě on.

Celou debatu s Pavlem Blažkem můžete zhlédnout na ČT.

„Pokud to rozhodnutí Zeman udělá, tak je nešťastné, že někteří soudci nebudou respektovat takto jmenovaného nového předsedu. V zásadě by se mohl chod Ústavního soudu vnitřně paralyzovat,“ vysvětlil Blažek.

Mohlo by se podle něj stát, že ostatní soudci, možná i zaměstnanci soudu nebudou nového předsedu respektovat, protože podle nich nebyl dosazen z pozice práva. Mohlo by se stát, že se například nedostaví na plénum, které nový šéf svolá, míní Blažek.

V současné době se podle Blažka nepřipravuje ke konci mandátu prezidenta amnestie. V polovině prosince o tom mluvil i sám Zeman. K vyhlášení amnestie na rozdíl od prezidentské milosti by potřeboval spolupodepsání premiérem.

Minulé prezidentské amnestie sklidily i kritiku. „Amnestie se dávají jednou za dlouhý čas a musíme si uvědomit, že prezidenti s tím nemají praktickou zkušenost, a dokonce ani aparáty ne,“ řekl Blažek k předchozím, které vyhlásili Václav Havel a Václav Klaus.

Havlova je podle něj kritizovaná za to, že věznice opustili i pachatelé násilných trestných činů. Klaus chtěl podle Blažka tomuto zabránit, kritizovaný je ale za to, že zastavil příliš dlouhá stíhání. „Aniž by si možná uvědomil, na koho všeho se to bude vztahovat,“ dodal ministr Blažek.

Milostí, o kterých prezident rozhoduje sám, udělil Zeman 27. Jeho předchůdce Klaus omilostnil řádově stovky, Havel více než tisíc lidí. Zeman při nástupu do funkce stanovil, že milosti bude udílet jen u závažných zdravotních a humanitárních důvodů. Negativní ohlas proto vzbudila jeho milost pro bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, ale také pro doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.

Přepis debaty:

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak bylo řečeno, prezident republiky má výrazné pravomoci k justici. Kromě pravomoci, které se týkají vlády a
parlamentu, tedy jmenuje prezident republiky ústavní soudce, a to poté, co mu je schválí Senát, předsedu a místopředsedy ze soudců jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem. Má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou Ústavního. Podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a jmenuje členy bankovní rady České národní banky, jaká bude justice po Zemanově éře, co náš ještě čeká. Dalšími hosty dnešních Otázek jsou, ministr spravedlnosti, poslanec občanských demokratů Pavel Blažek. Hezké nedělní poledne, děkuji, že jste přijal pozvání.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dobré poledne. Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dáma, bývalá ministryně
spravedlnosti, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru, ale také členka ústavněprávního výboru, Helena Válková. Vítejte, hezký dobrý den.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
I já děkuji za pozvání a příjemné odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor:
A justici zastupuje místopředseda Vrchního soudu v Praze, bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu, Robert Fremr i vám, pane místopředsedo, přeji hezké nedělní poledne.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Děkuji, hezké odpoledne. A také rovněž děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pokud bych měl začít u toho prvního kroku, o kterém se mluví, a který se může ještě v těch následujících 50 dnech stát pravděpodobným krokem Miloše Zemana, to znamená jmenování předsedy Ústavního soudu, Miloš Zeman odkazuje na jmenování několika rektorů vysokých škol, kteří začnou mandát v polovině března, zatímco mandát Miloši Zemanovi skončí na začátku druhého březnového týdne. Byla by pak na místě ona žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, jak o tom mluvil generál Petr Pavel, nebo jak takový konflikt řešit, pane ministři.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je věc, se kterou se moc nepočítalo, že by mohla nastat taková situace. Čili za prvé bych řekl, tam je varianta 1, která by to tu situaci odlehčila. To znamená, nově zvolený prezident bude s tímto řešením souhlasit. Myslím si, že tahle varianta pravděpodobně nenastane. A pak je ta druhá varianta, a ta je horší, že budou právní spory o tom, kdo je vlastně legitimován k téhle žalobě, jak by to mohlo být. To znamená, že to rozhodnutí, pokud ho Miloš Zeman udělá, je nešťastné proto, že se to dostane k soudu podle mého přesvědčení a znalostí poměrů na Ústavním soudě tím, že ostatní soudci někteří nebudou respektovat takto jmenovaného nového předsedu. To znamená, dám ty nejhorší příklady. Typu, takto jmenovaný předseda svolá plénum Ústavního soudu, například a ti ostatní to nebudou respektovat, protože řeknou, vy nejste předseda. To znamená, my vás nebudeme poslouchat.

Václav MORAVEC, moderátor:
To podle vás hrozí?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já myslím, že tahle varianta je reálná a hrozí vždycky, úplně vždycky, když má osazenstvo úřadu soudu pocit, že její předseda, jejich vedoucí, abych to řekl obecnou češtinou, tam nebyl dosazen z pozice práva. To znamená, že v zásadě by se chod Ústavního soudu mohl vnitřně paralyzovat, ať už se děje vně cokoliv, to znamená, teď nebudu řešit, jestli například bude-li zvolen pan gen. Pavel, podá nějaký opravný prostředek nebo dokonce vydá proti dekret. To znamená, řekne a já jmenuju, teď se omlouvám, použiju vaše jméno, nechci nikoho do toho z Ústavního soudu, pana Moravce a teď bude spor o to, kdo vlastně tím předsedou je, ale to vždycky.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to může ten nový prezident?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
A to vždycky bude paralyzovat, no to je otázka.

Václav MORAVEC, moderátor:
Že by přebil jedno jmenování.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ono se to nestalo, čili o tom budou ty spory. Já nechci z vašeho pořadu dělat nudný právnický pořad, takže.

Václav MORAVEC, moderátor:
Naopak občansky a ústavně zajímavé. Ano?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já vám chci ukázat spíš tu jinou cestu, která se dostane k soudu, podle mého přesvědčení na 100 %, a to je to, že část ústavních soudců, možná i zaměstnanců, nebude respektovat takto dosazeného předsedu soudu a tím pádem se začnou řešit pracovněprávní spory na Ústavním soudu. Ale jak už jsem říkal, předseda Ústavního soudu jmenuje třeba předsedy
senátu, takže oni to můžu začít odmítat. To znamená, ano, já bych to dělal rád toho předsedu senátu, ale nikoliv, když budu jmenován vámi, totéž mohou udělat účastníci řízení před Ústavním soudem budou říkat, pokud byl předseda Ústavního soudu pan Moravec jmenován předsedou soudu tímto, podle mého názoru nemůže být předsedou senátu Ústavního soudu a dá to k nějakému soudu. A dostaneme se do…

Václav MORAVEC, moderátor:
To je ale rozvrat ústavního soudnictví, pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Do mnoha různých, do mnoha různých sporů.

Václav MORAVEC, moderátor:
To je ale rozvrat ústavního soudnictví.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Takže v zásadě jde o to, aby všechny tyto důsledky, které nejsou na první pohled vidět, ale podle mě k nim dojde, viděl jak stávající prezident, tak nastupující prezident, nevíme, kdo to bude, tak i případný kandidát. Ta odpovědnost je veliká a je na nich. To znamená, neviďme jenom ty velké právní spory typu ústavní stížnosti nebo Nejvyšší správní soud, ale viďme i chod té instituce, kde dojde k těmto sporům. Asi.

Václav MORAVEC, moderátor:
Hrozila by taková paralýza?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Já si myslím, pan ministr tady udělal takový preventivní výklad. Já to vnímám jako přednášku pro studenty právnických fakult, velmi srozumitelnou i pro laika. Já sdílím s ním obavu, že by došlo určitě minimálně k neklidu v justici. Jak víte, já jsem asi tak před 10 dny hovořila s panem prezidentem a měla jsem příležitost vyjádřit svůj názor a můj názor v tomto směru právě z těch důvodů, které tady tak krásně shrnul pan ministr na těch konkrétních příkladech…


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Smutně, ne krásně…

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Který přichází v úvahu. Já doufám, že k nim nedojde ani, že teď si tady trošku teoreticky povídáme, tak jsem vyjádřila, že by to nebylo dobré, nejenom právních důvodů, protože ta předvídatelnost práva a nepatřím do té skupiny ústavních právníků, která si myslí, že tohle je ústavně konformní postup, kdyby jmenoval někoho v době, která do nástupu do té nové funkce je příliš dlouhá. To znamená, po pěti měsících by se vlastně ujmul ten, kterého by jmenoval, skutečně toho svého postu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Měla jste pocit, že prezident republiky takový krok chce učinit, protože v rozhovorech to dává jasně najevo, že právní stanoviska k tomu, že to může učinit má?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Já myslím, že můžu prozradit, že když jsem mu řekla svůj názor, tak řekl, že obrátíme list a budeme se věnovat něčemu jinému. Takže mně nesdělil a věnovali jsme se jiné problematice, také právní, protože on většinou ptá na některé věci nebo já mám potřebu něco sdělit, ale v tomto ohledu neměl zájem se mnou dál vést tu debatu, což samozřejmě jsem musela a i chtěla respektovat. Ale svůj názor se měla možnost jasně formulovat. Vy jste to řekl, pane ministře, na konkrétních příkladech, já jsem se snažila použít trošku abstraktnějšího, ale společným jmenovatelem je neklid v justici, takové rozpory. A Ústavní soud, to je 15 soudců jenom, a my dobře víme, že drtivá většina všech podání na Ústavním soudu končí tím, že ty stížnosti jsou zamítnuty, právě i o tom jistě budeme mluvit z toho důvodu, že je jich tak málo, si myslím. A že ta agenda narůstá. Teď si představte v té situaci, teď ale už jsem nastoupila do vašich kolejí. Já si představuju, že z těch 15.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já se neurazím.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A teď si představme, že tam budou 3, kteří s tím třeba nebudou vůbec souhlasit, nebudou chodit takzvaně do práce, plenární zasedání, no nechci domýšlet.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Co když jich bude většina?

Václav MORAVEC, moderátor:
A zmiňoval jsem, že sedmi soudcům Ústavního soudu v tomto roce končí mandát a bude to na novém prezidentovi. Jejich nástupce by měla vybrat tedy nová hlava státu, talár chce po 20 letech nadobro odložit předseda Pavel Rychetský, který také musí i kvůli tomu, že vykonával 2 funkční období. Mandát mu ukončí v srpnu, další 3 soudci končí v květnu, 1 v červnu, 1 také v srpnu a 1 v listopadu. Dosluhující prezident ještě navrhl
Senátu ke jmenování ústavním soudcem bývalého děkana brněnské právnické fakulty Jan Svatoně. Senát nominaci projedná na schůzi ve středu 25. ledna. Pane místopředsedo, byl bylo by to opravdu zásadní znejistění justice, byť vy jako Vrchní soud nemáte zásadní vazbu k Ústavnímu soudu?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Můj subjektivní názor jako soudce, je takový, že by to bylo vlastně nastolení, že by tam hrozilo nastolení jakéhosi schismatu podobného papežskému schismatu ve středověku, což by teda určitě situaci v justici značně znejistilo. Osobně se domnívám, a k tomu se vyslovila většina ústavních právníků, že by asi nový prezident, pokud by teda neakceptoval, jak tady naznačoval pan ministr, tu tuhle možnost, která mi připadá velmi sporná, tak že by spíš měl teda zaujmout stanovisko, že se jedná o takzvaný pakt a sám teda jmenovat jiného předsedu Ústavního soudu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je to tedy možnost, kterou jsem zmiňoval a na kterou jsem se…

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já si myslím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jsem se ptal.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Názory se liší.

Václav MORAVEC, moderátor:
Petra Pavla, že by přebilo jmenování předsedy Ústavního soudu.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Prostě by ignoroval, prostě by ignoroval tento podle mého názoru osobního subjektivního, protiústavní krok současného prezidenta. Jmenoval by takzvaně svého teda předsedu Ústavního soudu no a pak by patrně bylo paradoxně asi na tom prvním jmenovaném předseda Ústavního soudu, aby on to napadl, to rozhodnutí. A já tady chci zmínit ještě jeden faktor, který považuju za také velmi důležitý a není příliš zmiňován, a to je postoj toho prvního kandidáta, protože podle mého názoru se jedná o skutečně protiústavní krok a ten soudce, ten předseda Ústavního soudu musí být jmenován ze současných soudců Ústavního soudu. Čili, kdyby on podle mého názoru akceptoval tento, z mého pohledu zjevně protiústavní krok, tak by se vlastně kompromitoval sám, a myslím si nejen jako předseda Ústavního soudu, ale dokonce i jako Ústavní soud jako takový, protože, proboha, role Ústavního soudu a ústavních soudců je strážit, strážit ústavu, chránit ji a kdyby vlastně akceptovat tento krok, který teda podle mě destruuje, tak by to z mého pohledu znamenalo i pro jeho další kariéru velmi teda zásadní negativní pochybení.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane místopředsedo, jako respektovaný soudce, pochopil jsem z vašich slov, že Miloš Zeman, byť si s touto myšlenkou pohrává, což, říká v rozhovorech, tak nenajde kandidáta, protože podle vás se nikdo u Ústavního soudu nenajde, kdo by na takovou nabídku kývl?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
To bych se neodvažoval na tohle to sázet, ale jako já to vidím takhle. Je to můj subjektivní pohled.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ještě dovolte jenom jednu větu. I kdyby ten krok byl legální, byl dokonce shledán nějakým soudem, že je legální, stejně vnese právní nejistotu na docela dlouhou dobu.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Přesně tak.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Takže nikomu štěstí nepřinese. Proto já jsem nechtěl úplně tu právnickou debatu, ale ten krok už jenom proto, že se ještě nestal, vyvolá spoustu praktických problémů, které podle mého názoru za to nestojí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Odcházení prezidentů pravidelně provází i diskuse o amnestii, respektive realizace amnestie. Bývalý prezident Václav Klaus těsně před skončením svého mandátu nečekaně vyhlásil dílčí amnestii, ta se týkala víc než 111 000 lidí, z tohoto počtu se téměř 20 000 lidí dočkalo prominutí nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Václav Klaus, tehdejší prezident ČR, 1. 1. 2013:
Jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročím vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna.

moderátorka, Události ČT, 1. 1. 2013:
A na koho se amnestie vztahuje, třeba na Aleše Trpišovského, který dostal za agresivní jízdu dvouletý podmíněný trest, zastaveno bude pravděpodobně taky stíhání někdejšího šéfa českého fotbalu Františka Chvalovského, které trvá 12 let. Trest si neodsedí ani další bývalý fotbalový funkcionář Dalibor Kučera. Toho soud poslal na 2 roky za mříže kvůli korupci. Martin Janečka, náměstek zlínského primátora, který dostal dvouletý trest za snahu o podplácení, si zřejmě taky může oddechnout. Kvůli dlouhému stíhání asi do vězení nepůjdou ani aktéři miliardového podvodu v kauze H-Systém Ladislav Tůma, Jaroslav Eliáš a Jaroslav Vítek.

Marcela Augustová, moderátorka, Události ČT, 13. 1. 2013:
Na Jiřího Berku se plně vztahuje prezidentská amnestie. Rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích.

Miloš Zeman, tehdejší kandidát na prezidenta ČR, 13. 1. 2013:
Jako člověk, který je odpůrcem amnestie obecně, bych ještě dokázal pochopit amnestii za bagatelní trestní činy, ale nedokážu pochopit, proč právě soudce Berka, kterého jsem na desítkách mítinků uváděl jako příklad justiční mafie.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tato slova pronášel přesně před 10 lety v Otázkách v duelu s Karlem Schwarzenbergem Miloš Zeman, ještě coby kandidát na prezidenta v roce 2013. Slyšeli jsme, že Miloš Zeman byl odpůrcem amnestie podobně, ale i milostí ve svém prohlášení po inauguraci předneseném 8. března roku 2013 na Hradčanském náměstí vedle sochy Tomáše Garrigua Masaryka, stran prezidentské milosti prohlásil, cituji: „Budu usilovat o to, aby prezident přišel o pravomoci amnestie a milosti a narážel na to, co milosti a amnestie dělají s ústavním systém.“ To, že se to nepovedlo v těch uplynulých 10 letech, kdo na tom má především podíl, že stále prezident má tu monarchistickou, výjimečnou pravomoc, začnu u vás, paní profesorko?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Já v tomhle tom zastávám dlouhodobě stanovisko, které já jsem vám přinesla takový malý dáreček. Je to vlastně takový mini sborníček příspěvků z odborného semináře před pěti lety a když se podíváte na konci, týká se tedy pro diváky, milost prezidenta republiky, mimořádný institut k odstranění tvrdosti zákona nebo pouhý politický nástroj. Hovořil tam tenkrát, jak pan Dr. Rychetský, tak prof. Sládeček, Dr. Baxa, Dr. Puri a další. A já tam v závěru jsem napsala otevřený dopis, kterým jsem se obrátila na pana prezidenta s tím, tenkrát udělali tu milost Kajínkovi, že by bylo dobré více využívat v těch případech, kdy je to zdůvodněné a kdy jde o tvrdost zákona a někdy ta tvrdost může být. na x případech konkrétních by vám to mohla doložit jako ministryně, která za ním chodila, byť se ty případy nevešly přesně do té škatulky, jak víte, milosti se směli, a to má pořád ještě toto dědictví, myslím si na sobě pan ministr spravedlnosti Blažek, do té škatulky, že bezprostředně čelíte smrti, když nečelíte, tak prostě můžete, i když to naše zdravotnictví ve vězeňství vůbec není takové, jaké bychom si přáli, tak vlastně můžete postupně umírat i v případech, kdy to zdravotnictví není schopné v tom vězeňství vám poskytnout náležitou péči. Jsem si plně vědoma toho, že říkám, ale člověk musí některé události trošku zdramatizovat, aby si jich všimli ti, kteří o tom mají možnost rozhodovat. Čili zdravotnictví v oblasti vězeňství, například neposkytuje v řadě případů takové možnosti, aby ti, kteří jsou vážně nemocní, tam mohli vykonávat trest odnětí svobody, aniž by zde vznikala důvodná obava, že se jejich zdraví zhorší. Můžeme diskutovat o tom, jestli je to správně nebo nesprávně. Já to považuju za nesprávné a v takových.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy z toho dopisu, jak ho teď narychlo si tady čtu, který je v té brožuře, tak je tam zřejmé, že vy byste zachovala milost jako institut, a to právě kvůli těm humanitárním věcem.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ano, z humanitárních důvodů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale Miloš Zeman, a k tomu se dostáváme v těch uplynulých letech, a teď před ním leží žádost o omilostnění poprvé v historii České republiky právnické osoby, a to Metrostavu, kdy zaměstnanci Metrostavu, odboráři Metrostavu píší, aby dal prezident republiky právnické firmě milost. Jinými slovy to, jak Miloš Zeman uděloval milosti v těch uplynulých letech.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
On je spíš neuděloval, pane redaktore, on je uděloval naprosto výjimečně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kupříkladu ji udělil Miloši Balákovi. Podívejte se svému nejbližšímu spolupracovníkovi. Zmínila jste Jiřího Kájínka. To znamená v případech, které destruovaly nebo mohou destruovat postoj veřejnosti ke spravedlnosti, protože existují lidé, mediálně známý člověk, který byl odsouzen za vraždu, Kajínek, je mu udělena milost. Nejbližší spolupracovník prezidenta republiky, šéf Správy lesní obory v Lánech. Je mu udělena milost.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A co ode mě chcete slyšet? Já jsem řekla svůj názor opakovaně, tady je i písemně vyjádřený, byly to i třeba případy nejenom těch, kteří jsou už ve výkonu trestu odnětí svobody, ale třeba případy, kdy 1 jezdkyně řidička, které bylo 18 roků vzala svoji spolužačku nebo kamarádku do auta a narazila, ona je doživotně ochrnutá, spolužačka nebo kamarádka zemřela na místě. A já jsem žádala třeba o milost pro tu dívku, která nikdy nebude chodit, která v těch 18 udělala tuhle fatální chybu. Pokud si pamatuju, ani v tomto případě pan prezident, protože samozřejmě to nesplňovalo ta kritéria, tak milost neudělil. Čili můj postoj k amnestiím velmi velmi opatrně. Tam bychom nikdy neměli zapomenout, že když dáme amnestii, jako se stalo třeba u pana prezidenta Klause, tak po ní zůstanou, to by bylo asi spíš otázka i na pana místopředsedu, v lepším případě stovky, v horším případě tisíce, v nejhorším případě desetitisíce poškozených, kteří se nikde nedomohou vlastně náhrady škody, protože došlo k amnestii. Ttakže k amnestiím bych byla opatrná, ale u milostí, ty bych udělovala právě při individuálním posouzení konkrétního případu velmi opatrně, ale v případě, kdyby tam ty podmínky byly splněné, myslím ty humanitární důvody, tak bych nerozlišovala, jestli jde o odsouzeného ve výkonu trestu nebo třeba o řidičku, která zabije svoji spolužačku a bude doživotně upoutána na lůžko. Prostě ty humanitární důvody tady jsou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane místopředsedo, po těch 10 letech od vyhlášení Klausovy amnestie, což si letos právě připomínáme to desetileté výročí nebo za pár okamžiků, až skončí i Miloš Zeman ve funkci prezidenta. Jaké dědictví zachovala ta Klausova amnestie v české justici?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já začnu, se ještě vrátím ještě malinko zpátky, já jsem a netajím se s tím, velkým obdivovatelem prezidenta Havla, ale bohužel ani ta jeho amnestie, obavám se, nebyla šťastná. A možná, že nadělala víc škody než užitku. Já totiž, a paní profesorka, to správně zmínila amnestie a milost, to jsou jako 2 rozdílné kategorie a taky k nim musíme jinak přistupovat. Amnestie je něco podle mě, co totálně jaksi porušuje právě ten princip, jak bylo taky zmíněno, rovnost občanů před zákonem, protože jenom díky tomu, že zrovna někdo vykonává trest v době, kdy je třeba nějaké jubileum nebo kdy nějaký prezident nastupuje nebo končí, tak se mu dostane té paušální milosti a zahrne to právě i, jak tady říkala asi správně i prezident Zeman, bohužel kolegu soudce, bývalého soudce Berku, kterému by asi milost nikdy nikdo neudělil, prostě se dostal do té hromadné. Já myslím, že amnestie jako taková, je velice sporný institut. Milost, tam už je to složitější, protože zase ale, je to je to trošku taková selektivní spravedlnost, proč někdo ano, proč někdo ne. A všimněme si, že to taky vzbuzuje spoustu kontroverzí. Tady správně paní profesorka zdůraznila, když se podíváme, kolik milostí udělil prezident Havel, bylo jich teda více než 1000, prezident.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Miloš Zeman myslím 25.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Prezident Klaus přesně, ten šel do řádu stovek a říkáte přesně, 25 prezident Zeman, který to teda už proklamoval, když nastupoval. Ale zase i v jeho případech se vyskytly, myslím 1 nebo 2 případy, kdy to teda vzbudilo, to takhle kauza Balák, ta je úplně klasický případ toho, kdy to je popření právního státu. A ono to pak narušuje důvěru občanů vůbec v právní stát, protože někdo, kdo je nějakým způsobem privilegovaný, tomu to projde tím, že je teda v aparátu prezidenta, tak se mu dostane toho, že prostě nepůjde odsedět trest, který by si podle mého názoru plně zasloužil.

Václav MORAVEC, moderátor:
Bylo by popření, že vstoupím do vaší řeči, popřením toho právního státu i to, kdyby Miloš Zeman historicky poprvé udělil milost právnické osobě, rozumějme Metrostavu, protože ta žádost je v prezidentské kanceláři, kdy Metrostav zastupovala někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která pomáhala sepsat i tu žádost odborářů?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já musím být opatrný, protože to je rozhodnutí mého soudu, Vrchního soudu v Praze, ale jenom spíš v obecné rovině. Zákon nevylučuje udělení milosti právnické osobě, ale podíváme-li se na tento konkrétní případ, který je skutečně výjimečný, kde ta způsobená škoda byla, ale převedena na právní vědomí teda zase, kde to byl akt korupce, jak zejména Miloš Zeman vždycky vyhlašoval, že s ní bude tvrdě bojovat. A myslím si, že právě udělení tady té milosti by zase udělalo velkou trhlinu v té koncepci potírání korupce, v té koncepci teda právního státu a že by to bylo rozhodnutí, které by zase vyvolalo obrovské kontroverze.


Václav MORAVEC, moderátor:
Bylo by to tedy srovnatelné s milostí Miloši Balákovi, šéfovi lánské obory na stejné úrovni?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já nevím, jestli vůbec, jak jsem tady jsem slíbil, že bude zdrženlivý, ale asi víte, co bychom vám odpověděl.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy narušení podstaty právního státu.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Můžu jenom.

Václav MORAVEC, moderátor:
Na vás prezident republiky přenesl pravomoc doporučovat mu udělení milostí.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Aby to divák špatně nepochopil, v roce 2013, to znamená, ne na
Pavla Blažka, aby bylo jasno.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
To bylo na mě. To bylo na mě, ale pak to se to.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dal prezident své rozhodnutí do sbírky zákonů a pak už můžete pokračovat, přenesl.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy na vás přenesl.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Aby to nevypadalo, že já jsem se někde domluvil s Milošem Zemanem a já masově uděluju nějaké milosti.

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože vy jste známý svými kontakty s okolím prezidenta i s Milošem Zemanem jako takovým, takže Miloš Zeman to přenesl v době, co byla Helena Válková.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
V době a bylo to samozřejmě právě tím právním aktem. My jsme se na to dívali, já jsem říkala, no, já to řeknu teď trošku s nadsázkou a odlehčením, to budu muset mít asi dlouho ochranku i po ukončení svého mandátu. Protože víte, co to znamenalo. Já jsem vždycky, protože se tam nevešlo skoro nic, tam musíte čelit smrti, je to tam ještě rozvedené, pokud vůbec ta milost se smí předložit panu prezidentovi k posouzení, to ještě neznamená, že on ji kladně posoudí, a jinak, říkám, když tam přijdete a vysvětlujete, tak vždycky, bylo, ale vešlo, proč mi to vůbec nosíte, vždyť se to nevejde do těch kritérií. Čili, jinými slovy řečeno, vy tisíce milostí zamítáte, já nevím jak, jestli to máte taky nebo stovky.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je vlastně mašinerie, že tam je jasně řečeno, pokud nejsou splněna zdravotní kritéria.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Tak to musí podepsat ministr
spravedlnosti, nebo ministryně.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tak se to rovnou zamítá.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
To znamená, všichni mají váš.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tam není prostor pro rozhodování.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Mají váš podpis, podpis pana ministra Blažka nyní, před tím velikána Benešové, Válkové, že ne, že milost udělena nebude. Oni nemají podpis pana prezidenta, oni mají na tom zamítnutí náš podpis bohužel.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, měl by si to prezident zase vzít k sobě, protože to považujete.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To bude na něm no.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
To bude na něm.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale vy, jako bývalá ministryně
spravedlnosti a současný mistr spravedlnosti.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Pane redaktore. Ono to má ale ještě si musíme říct jednu věc, a to je zátěž administrativní. V momentě, kdy to prezident udělal, tak se přijalo x úředníků. Nevím teď číslo, na ministerstvo, zatímco, když ten prezident řekne, budu to dělat sám, tak samozřejmě bude muset kancelář prezidenta, buďto si, v uvozovkách, z ministerstva
spravedlnosti.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:

Odborný tým, Oddělení.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Anebo najmout jiné, což něco stojí, ale já, jestli dovolíte, já jsem neměl možnost k těm milostem.

Václav MORAVEC, moderátor:
K tomu záhy, pane ministře, pokud mi odpovíte na tu otázku. Uvítal byste, pokud by budoucí prezident si vzal tu pravomoc zpátky a ta situace se po 10 letech vrátila na Pražský hrad?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já obecně nemám rád přenášení pravomocí, je to odpovědnost prezidenta podle ústavy, čili beru to jako praktičtější, a tady bych se zastal třeba Václava Klause. On opravdu trávil víkendy se svým týmem, pročítali to a nějak se rozhodovali. Já mám dojem, že někdo z těch kandidátů…

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale Václav Havel taky, myslím.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To já nevím, to se přiznám, že nevím, pamatuju si jenom tuhle praxi.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Nepřenesl, ne.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, ne, on měl svoje spolupracovníky a celou neděli občas trávili tím, že to pročítali a rozhodovali se oni. Já myslím, že to je lepší a, řekl bych i na snad spravedlivější, možná lidštější, protože jinak dělá aparát, přece jenom přístup aparátu je jiný.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Úředníci přistupují jinak.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Pane redaktore, ale já musím.

Václav MORAVEC, moderátor:
A co se týče milost právnické osobě, Metrostavu.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, ne, počkejte.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, ne, až budete mít svůj pořad, tak si budete moderovat.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, ne, toho bohdá nebude, ne já musím reagovat jednu věc.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tady budete disciplinovaným ministrem, promiňte.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Jednu věc vám musím říct a možná vás bude zajímat, jak jste říkal, že jsem známý těmi kontakty na Pražský hrad. Víte, neskromně řeknu, že nebýt právě těchto kontaktů nejenom mých, tak by tahle vláda možná nevznikla tak lehce a možná by vztahy mezi Strakovkou a Pražským hradem byly mnohem a mnohem horší celou tu dobu. Někdo to dělat musí, aby bylo jasno. To vypadá, jakože někdo se tam nějak strašně kamarádí, to je nutná součást politiky tahle komunikace. To jsem jenom potřeboval říct.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže vy jste ministrem
spravedlnosti a vládním zmocněncem.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dovolte, ne já.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vládním zmocněnce pro komunikaci s Pražským hradem.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To bude zase někdo jiný. Ale to není nic tajného.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To jsem xkrát řekl. Ale ještě mi dovolte v obecné rovině. Musíme si uvědomit k amnestiím, oni se dávají jednou za dlouhý čas a musíme si uvědomit, ti prezidenti v zásadě nemají praktickou zkušenost, a dokonce ani aparáty ne. To znamená, když dělal Václav Havel amnestii, tak tehdy a dodneška jsou v tom spory, z vězení odešlo spoustu lidí odsouzených i za násilnou trestnou činnost, uběhne vám myslím 20 let. Václav Klaus, jeho hlavní kritérium bylo, aby pokud možno nešli ven násilníci, pak došlo k tomu, že ten slavný čl. 2 byl v zásadě podle mého názoru podceňován, ta délka té doby, aniž si kdo konkrétně uvědomil, na koho všechno se to….

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Že tam budou ti poškození.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Na koho všeho se to bude vztahovat. A
Václava Klause se v jedné věci musím zastat. Takové ty mediální zkratky, že to dělá kvůli nějakým svým kamarádům. Já považuju za nepravdivé, protože on neměl přehled tehdy, kdo všecko, na koho to dopadne, komu trvá, jak dlouho stíhání.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
To měl udělat ale, pane ministře, to si ho měl udělat.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je jiná věc. Já jenom říkám, je to ta nezkušenost, to znamená i kdyby nový prezident udělal nějakou amnestii, možná, pokud nebude úplně mírňoulinká, to znamená třeba nějaké bagatelky nebo na přestupky, vždycky hrozí, že právě nezkušenost i hradního aparátu i ministerstva, protože to se dělá fakt málo.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Že na to někdo doplatí.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Může dojít prostě k nějakým takovýmto chybám. A milost, chci zdůraznit ještě, amnestie tady Miloš Zeman dodržel svůj slib a žádná se neplánuje, u amnestie je potřeba, já to zjednoduším, souhlas vlády.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Teď to chci říct, kontrasignace.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Předsedou vlády nebo nějakým pověřením vlády, milost rozhoduje prezident sám. Ale zdůrazňuji, na svou odpovědnost.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A právě proto, by to neměl delegovat.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To znamená, jestliže prezident dává nějakou milost, národ ví, koho má hanit nebo chválit, že tu milost dal. To znamená Miloš Zeman například, když dal milost těm třem polským spoluobčanům za složitý případ užívání nějaké té v uvozovkách drogy, o to jsou strašné spory, byl vlastně chválen médii, a pak jsou jiné věci, a to je třeba pan Balák, kdy byl velmi kritizován. Ale víme, kdo je odpovědný, a to je strašně důležité.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ano, pane Fremre.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Můžu jenom vteřinový komentář, důležitý, to je právě ten obrovský rozdíl mezi amnestií, kdy je nutná kontrasignace premiéra, to znamená i ta amnestie prezidenta Klause, tu kontrasignoval premiér Nečas. Takže jak jste říkal, že ta odpovědnost nenese jenom, pokud má někdo výhrady prezident, ale i ten předseda vlády.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
A pane doktore, teď si musíme říct jednu věc, existují návrhy, aby třeba i milost podléhala kontrasignaci.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Vy jste mi to vzal z úst.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já chci jenom říct, jak to tehdy pravděpodobně bylo s amnestií
Václava Klause, uběhla dlouhá doba. Tehdy předseda vlády potřeboval něco od prezidenta a podepsal tu amnestii, byly to nějaké konkrétní zákony. Pokud milosti uděláme také kontrasignované, dostaneme je do zcela legálního.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kšeftování s prezidiem.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Politického obchodu. Zatímco dneska, ať se národ zlobí na budoucího prezidenta, na současného, ale neobchoduje se s tím, to je strašně důležité mezi politiky.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Já bych neměnila ustavení, jestli můžu.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Odpověď moje zní, nechal bych to, jak to je.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Já, moje odpověď také.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Jenom musím říct, Já tady trošku váhám, protože, když se podíváte na Evropu, tak bych řekl, že tam právě převažuje, dokonce anglická královna potřebuje kontrasignace. Takže, v řadě evropských států, ale on, každá právní kultura v každém státě je jiná a je to otázka pro nějaký další seminář.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Další seminář, po 5 letech.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane doktore Fremre, vy jste to vymezil čl. 62 ústavy, podíváme-li se do Ústavy České republiky, právě konstatuje, že prezident republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, to jsou ony milosti, když se díváme na Ústavu České republiky, teď na televizních obrazovkách a pak je tady ten čl. 63 ústavy, kde jsou upraveny abolice a amnestie, které podléhají té kontrasignaci, o které vy mluvíte. Jinými slovy, kdybyste měnil ústavu, jako zkušený soudce a nejste sice ústavním právníkem, ale pokud byste tu ústavu měnil, tak byste dal kontrasignaci premiéra k milostem, chápu to správně?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Ano, ale šel bych na to ještě z druhé strany, že bych umožnil justici, aby tu tvrdost, která je tady někdy oprávněně kritizovaná, tvrdost zákona, aby ji ona sama mohla jako napravovat. To samé, vy jste tady zmiňovali, že ty humanitární případy, někdo umírá ve vězení, ony tam jsou dneska prostředky, protože může se upustit od výkonu zbytku trestu.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Přerušit trest. Ale bohužel se to v praxi.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Přesně tak, ale využívá se to hrozně málo, ale…

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže je to věc soudů, chápu-li správně vaše slova.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Částečně ano.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já si myslím, částečně ano. Takže já bych byl pro kontrasignace a současně pro nějaké ještě teda možná, že rozšíření těch možností uvážení a větší liberalizaci možnosti právě tu milost konat prostřednictvím. Protože takhle, ono ten argument, proč máme milost, to je prostě ten vnější pohled, tady se říká, ta justice je moc jaksi uzavřená. My chceme pohled zvenčí, k tomu slouží ta milost. Ale ono tam pak hrozí to, co tady už zaznělo, že prostě ten, kdo tu milost uděluje, nemá možnost opravdu dokonale ten případ prozkoumat, takže pak se může, i když to nechce, ale může udělat prostě chybu.

Václav MORAVEC, moderátor:
A vyčlenil byste z té ústavy, některý z těch článků, když Helena Válková, říká, milost bych nechala v ústavě. Vy byste i při té kritice Václava Havla jako prezidenta, kterého, chápu-li správně vaše slova, jste obdivoval, takže byste vyňal z ústavy ten čl. 63, který se týká abolice amnestií?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Takhle, tady v tom já jsem četl se zájmem tento materiál, tam vlastně jediný z těch diskutujících, který byl pro úplné zrušení, byl Dr. Baxa, ale já považuji Dr. Baxu docela za vizionáře, ale určitě by to teda vyžadovalo delší časový odstup k diskusi.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Další seminář.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
A postupnými kroky. Ale…

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Mohu k tomu dodat, já bych jenom jednu, dvě věty. Já už jsem se dopracovala do stadia, kdy jsem si říkala při těch letech, který trávím s trestní spravedlností, a když vidím některé individuální případy, nezávislost české justice se teď v poslední době, jak dobře víme, potvrdila, tak už jsem i zvažovala, rozhodla jsem se, že založím institut pro spravedlivou justici nebo spravedlnost v justici, což by mohla být instituce, která bude analyzovat právě takové ty krajní případy a dávat je k dispozici jako rozbor, pořádat semináře, být v kontaktu právě s těmi hlavními hybateli. Teď je tady hybatel vedle mě, právní politiky a justice.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Na rozdíl od soudců my to máme dočasný.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A být nějakým, protože my potřebujeme nástroje nebo instituty, a to o tom jsme se bavili v souvislosti s novým trestním řádem. Já doufám, že se nás na to taky zeptáte, jestli budeme mít vůbec čas, kdy...

Václav MORAVEC, moderátor:
Času máme ještě dalších 40 minut, paní předsedkyně.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Tak to jste mě vyděsil tedy. Ale v každém případě takové ty mimořádné instituty, jako je obnova řízení, stížnost pro porušení zákona a teď se otevírá zase diskuse, jestli by se neměly zrušit, jsem zásadně proti. Není to konzervatismus, ale my si musíme uvědomit, že prostě nejsme všichni stejní, jak říká pan místopředseda, případy jsou velmi individuální a při veškerém respektu k nezávislosti, kompetentnosti a objektivitě soudů, je jich tady dost, které se nám bohužel vymknou a pak dochází k nespravedlivým rozsudkům a výkonu trestu.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já teda ještě.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ne, pane ministře, vy vždycky si řeknete, že ještě něco řeknete, můžete mi odpověď na pár otázek.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já jsem z Moravy. Vy jste Moravec, tak já to zkouším.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, ale marně. Když tady pan místopředseda Fremr mluvil o tom, že milost Miloši Balákovi vnímal jako narušení právního státu a že podobně do podobné roviny by dal i případnou milost Metrostavu. Na vás prezident republiky, ne na vás osobně, ale na ministra
spravedlnosti, a vy to teď vykonáváte, přenesl tu pravomoc udělování milostí, požádal…

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Zamítání.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Jenom zamítání. A udělit to může on.

Václav MORAVEC, moderátor:
Požádal vás prezident republiky o vypracování stanoviska k udělení milosti Metrostavu.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne. Odpověď je hrozně jednoduchá, ne. Dokonce jsme o tom ani nikdy nemluvili.

Václav MORAVEC, moderátor:
A v případě, že by vás o to požádal, doporučil byste mu takový krok?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já vám odpovím úplně přesně, co bych mu řekl, protože je to institut prezidenta, tak to musí rozhodnout prezident republiky. A abyste znal tu debatu. Se mnou se maximálně rozebírají debaty, které souvisejí s ministerstvem, o milostech se se mnou nikdo na Pražském hradě nebaví, že vědí, že to je rozhodnutí, které je na nich. Já, protože mám rád Cimrmana, tam se říká, do každé debaty je potřeba hodit šrapnel, tak já ho teď hodím a bude to historicky fakt velmi jednoduchý. Já chápu, že ty milosti občas vzbudí veřejné vášně. V Americe je úplně běžné, že odcházející prezident rozdává milosti. A Amerika se nezhroutila, to chci jenom říci. A chci říci, asi ten nejznámější příklad, to je aféra Watergate.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Teď jsem na ni myslela.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Kdy nastupující prezident dal milost prezidentu Nixonovi, který se zcela nepochybně.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Dopustil.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dopustil určitých trestných činností. Zhroutila se Amerika? Nezhroutila. To znamená.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy chcete jít stejnou cestou?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne. Já věřím tomu.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Nemůže, to by musel prezident.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Že když je určitá nějaká milost, která vzbouří veřejné vášně, tak to snad neznamená, že se nám tady zhroutí celý stát.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, ale jestliže, pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Je povinností prezidentů odůvodňovat ta rozhodnutí, a to je někdy problém, že to nevysvětlí tak, aby tomu.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Ta transparentnost.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tak, aby tomu veřejnost věřila. A důvěřovala, a to je všechno.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to, co je klíčové u Metrostavu, podíváme-li se na historicky první milost právnické osobě, která leží v Kanceláři prezidenta republiky. Kauza Metrostav, kauza Davida Ratha, kdy orgány činné v trestním řízení učinily podle rozhodnutí soudu velmi dobrou práci. Je vhodné, aby byla tato práce zmařena omilostněním právnické osoby, jako je Metrostav.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Když jste už zmínil toho Davida Ratha, tak to je ale nesouměřitelné. To máte třeba konkrétní případ, kdy on si už odpykal.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, teď mluvím o Rathově kauze, kde byla poprvé.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Aha, myslíte ten v rámci, tak to jsem nepochopila.

Václav MORAVEC, moderátor:
Výrazně odsouzena právnická osoba.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A vaše otázka zní?

Václav MORAVEC, moderátor:
Má otázka zní, jestli byste se přikláněla k udělení milosti Metrostavu, jako právnické osobě, protože by to bylo, bude to precedent, bude to precedent.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
To je opravdu těžká otázka, nebyla jsem taky na ni připravená. Taky bych si vyžádala k tomu určitě podklady a také názory odborníků, dalších kolegyň a kolegů a ústavních právníků, možná také, protože… Nejsem si tak, sice v zákoně to není vyloučené, že by se milost nemohla právnické osobě udělit. Nicméně i ve všech komentářích, judikatuře vždycky šlo o fyzickou osobu, takže si myslím, že tohle je na vážnější debatu a teď už dospívám…

Václav MORAVEC, moderátor:
K tomu, že vy byste ji neudělila?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
… k závěru. Já bych to pečlivě zvážila, jestli je čas na to udělit, jíž právnické osobě právě proto, že nemáme dostatek zatím toho know-how, jestli se skutečně to může vztahovat. A taková chyba, v uvozovkách právnická, by mohla stát zase trochu té důvěry veřejnosti ve spravedlnost justice. A ona je prostě neustále zkoušená. Já nechci odvádět. Ale veřejnost, já jsem dělal výzkum a jak veřejnost v Německu důvěřuje soudům německým a myslím, že mám docela dobrý přehled o tom, jak to tam vypadá. A v porovnání s důvěrou, kterou chová naše česká veřejnost vůči české justici, tak tam ten rozdíl je poměrně markantní v náš neprospěch. A nevím, jestli právě takovým průkopnickým činem by zase nedostala ránu. Tak i z tohoto hlediska bych byla opatrná a konzervativní.

Václav MORAVEC, moderátor:
Justice nezávislá, nebo naopak pod politickým vlivem i v souvislosti s tímto týdnem, kdy došlo k osvobození Andreje Babiše, byť nepravomocnému, v rámci projednávání kauzy Čapí hnízdo u městského soudu, i o tom dál budeme diskutovat. S ministrem
spravedlnosti Pavlem Blažkem, ex ministryní Helenou Válkovou a místopředsedou Vrchního soudu v Praze Robertem Fremrem. Všichni 3 zůstávají hosty Otázek. Pro tuto chvíli se loučíme s diváky Jedničky, přepněte si na zpravodajskou Čtyřiadvacítku, kde tato zajímavá právní diskuse pokračuje.
Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem, divákům zpravodajské Čtyřiadvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskusi. Účel světí prostředky. Už dávno však neplatí Machiavelliho dodatek, že by účel měl být ctnostný, pokud světí prostředky, a tak, když se to hodí, jde o politický proces, když se to nehodí, tak je justice spravedlivá. Andrej Babiš argumentoval opakovaně při projednávání kauzy Čapí hnízdo před soudem i těmito slovy.

Andrej Babiš,
poslanec a předseda hnutí, 8. 9. 2022:
První politický proces od revoluce, protože to je politická kauza.

Andrej Babiš,
poslanec a předseda hnutí, 9. 9. 2022:
Je to první politický proces od revoluce, vážení, první politický proces od revoluce.

Andrej Babiš,
poslanec a předseda hnutí, 9. 1. 2023:
Žijeme v právním státě a že máme nezávislou justici.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomeňme, že Městský soud v Praze v pondělí nepravomocně osvobodil Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu Kongresového areálu ve středních Čechách. Podle soudce Jana Šotta není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Verdikt není pravomocný. A připomínám, že našimi hosty zůstávají ministr
spravedlnosti Pavel Blažek, poslanec ODS. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vítám exministryni
spravedlnosti Helenu Válkovou.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Zůstávám také.

Václav MORAVEC, moderátor:
Která také zůstává v Otázkách. Stejně tak místopředseda teď také Vrchního soudu v Praze Robert Fremr. Ještě jednou děkuji, že jste hosty Otázek. Pane ministře, teď začnu u vás. V souvislosti s tím, co jste slyšel od soudce Šotta v pondělí při odůvodňování rozsudku, uvažujete o tom, že byste sáhl k prostředkům kárné žaloby, která by se týkala postupu státního zástupce a vidíte v tom případu nějaká pochybení, která mohou vás vést k úvaze, že ten případ necháte prozkoumat?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ten rozsudek není pravomocný. To za prvé. Za druhé si teď tedy v otázce ani nejsem jist, jestli vůbec už i neuplynuly veškeré možné lhůty, abych to udělal, protože nevím, jestli mám posuzovat někoho, kdo to, kdy dal obžalobu, jak ji dál, jak se chová v průběhu toho řízení. A za třetí, víte, to by asi nebylo úplně správné, kdybych vůči postupu v nějaké konkrétní kauze nějakým způsobem haněl či kárně žaloval nějakého státního zástupce, protože tam je otázka délka toho řízení. Tam je ten problém. A zatímco státní zástupci často říkají, že jsou hodně na vině soudy, tady je ta otázka složitější, to je asi ta jediná otázka, kdy tam došlo k tomu, jenom připomenu a už nevím data. To budete možná vědět spíš vy, předpokládám. Tam vlastně došlo k tomu, že ten pan státní zástupce Šaroch už jednou řekl, že vlastně by to nestíhal, když to teď řeknu velmi lidově. Nejvyšší státní zástupce to vrátil do hry, pak se asi vyšetřovalo nějakou další dobu, než došlo k soudu. To znamená, otázkou je délka toho řízení, ale to, že něco žaloval nebo nežaloval, si nemyslím, že je na kárnou žalobu. Otázku, kterou já vznáším ve vašem studiu už poněkolikáté a byl to kdysi můj docela bych řekl přátelský spor s Pavlem Zemanem, je taková ta zásada v pochybnostech žalovat, se kterou já vnitřně, snad je to tím, že jsem advokát, nesouhlasím, protože to hodně lidí, a teď dávno pryč, prosím, pana Babiše, i spoustu neznámých lidí v podstatě hází do kotle, který možná v mnoha případech vůbec nemusel proběhnout, a to je trestní řízení, což je vždy mimořádně krajně nepříjemný zásah státu, který by měl být pokud možno vždy oprávněný.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Učíme to studenty, ultima racio, trestní právo má být nejzazším prostředkem.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Vždy by to mělo být tak, aby ty zásahy byly opravdu hlavně v těch případech, kdy to opravdu takto má být. Tím neříkám, že když už tu obžalobu podají, že musí být vždy ten člověk odsouzen, ale měl by si minimalizovat případy, kdy se dávají čistě z alibistického z hlediska. To znamená, já mám čárku, takhle to totiž funguje, když podám obžalobu, to je na úvahu. Ale že bych chtěl někdy plísnit pana Šarocha nebo něco, ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Neuvažujete o tom, ptám se i proto, že Tomio Okamura po tom pondělním vynesení verdiktu, byť nepravomocného řekl, že to ukazuje na stav justice, a kritizoval justici, mluvil o nutnosti reformy...


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ale čemu říkáme justice? Já si myslím, že pokud toto rozhodnutí toho soudce Šotta, tak v podstatě, jestli nějaké rozhodnutí bylo vyneseno, takže bylo i odůvodněno, že ho pochopil každý, kdo chtěl, tak tady musím říci, že rozhodl velmi dobře, protože jedna z věcí, na které soudci někdy zapomínají, je odůvodňovat veřejnosti svá rozhodnutí, tak aby občané chápali, jak a proč ty soudy rozhodují právě, jak rozhodují. To všechno ten soudce Šott podle mě naplnil.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ten alibismus, který jste kritizoval u státních zástupců, pane ministře, když se podíváme na statistiky nejvyššího státního zastupitelství, ze kterých čerpám, a podíváme se na počty zproštění, protože Tomio Okamura v pondělí mluvil o tom, že by státní zástupci měli odpovídat za škodu, která vznikne tím, když dojde ke zprošťujícímu rozsudku, tak od roku 2010 vidíme pokles ze 7 % na 4 %. V roce 2021 pod 5 % se dostal pokles toho počtu zproštěných osob ještě v roce 2019, tady to jasně vidíme na tom grafu. Podle vás je to pozitivní graf a vy jako ministr
spravedlnosti s tím procentem jste spokojen a vypovídá o dobré práci státních zástupců?

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To bych musel znát jednotlivé případy, ale obecně...

Václav MORAVEC, moderátor:
S tím průměrem.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
... k tomu požadavku na tu náhradu škody. Tam se musí strašně opatrně. Já jsem v zásadě pro, aby si každý uvědomoval, že může způsobit svým jednáním za stát nějakou škodu, ale nemůže to být tak, aby se státní zástupci báli, když někde, ale je podvod za miliardu, tak on si řekne, no tak, pokud nebude odsouzený, to bych ze svého platu ani nezaplatil a nedá to. Ona se musí strašně vyvažovat. Ta otázka není tak úplně jednoduchá.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale tady na to máme řešení, jestli můžu doplnit. A v tomto případě vás naprosto podpoříme jako opozice, protože stále nemáme ani nový zákon o státním zastupitelství, ani novelu zákona o státním zastupitelství. Vy už ji máte, myslím, po připomínkovém řízení. A doplnili jste tam nějaké ty, nebo probíhá, to je vedlejší. To byl jeden z důvodů, proč jsem taky odešla z postu ministryně spravedlnosti, protože tenkrát jsem se zásadně postavila, a na to se zapomíná, proti tomu, aby byla zřízena protikorupční samostatná součást státního zastupitelství vrchního v Olomouci a v Praze, kde by vlastně ta hlava, anebo jedna ústřední, to znamená ten šéf toho protikorupčního státního zastupitelství, byl víceméně neodvolatelný a neskládal by nikomu účty, to by bylo nezávislejší než, teď mě napadá prezident. Takže tu reformu státního zastupitelství zatím za sebou nemáme. Já na rozdíl od pana ministra jsem pro zpřísnění odpovědnosti státních zástupců těch případů, které končí v mé kanceláři tím, že říkám, s tím se nedá nic dělat nebo musíme podnět stížnost pro porušení zákona, anebo máte něco nového, aby se dalo otevřít řízení o povolení k obnově, nemám málo. A to je další důkaz toho, že státní zástupci opravdu vzali, velmi bych řekla až vášnivě takový ten jejich úkol, nebo vidí to jako poslání, že když někoho trestně stíhají, tak je víceméně pohana, když je ten člověk, byť třeba přišly až před soudem najevo určité skutečnosti a okolnosti, které ten státní zástupce nemohl vědět, tak když je zproštěn. A teď v té kauze Čapí hnízdo, to tedy pan ministr, řekl, to je nepravomocný rozsudek. Ale pokud vím, tak na státním zastupitelství, což je hierarchicky řízená centrální soustava, tak tam, když je zprošťující rozsudek, tak se musí ten státní zástupce, aby se mohl vzdát odvolání, tak se musí zeptat toho nadřízeného, jestli to smí udělat. Takže já jsem zvědavá, kdo se potom bude koho ptát.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Prosím jenom jednu větu. Já jsem reagoval na ten krajní požadavek pana Okamury, jinak vláda má ve svém programovém prohlášení, zvýšení odpovědnosti státního zastupitelství a už máme napsanou novelu zákona o kárné odpovědnosti.


Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Kdy nám to přijde do Sněmovny?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Do vlády to snad půjde do měsíce, do dvou a pak do Sněmovny. Já jenom říkám, že to byla reakce na krajní stanovisko, jinak se zvýšením odpovědnosti souhlasí celá vláda, tam není spor.

Václav MORAVEC, moderátor:
A my si právě připomeneme, jak šel čas, spor o novou podobou zákona o státním zastupitelství se táhne z doby, kdy Marie Benešová byla poprvé ministryní
spravedlnosti. Vraťme se v čase.

Pavel Blažek, tehdejší ministr spravedlnosti, 29. 5. 2013 /ODS/:
Politici mohli bez dalšího odvolat například nejvyššího státního zástupce, ale v zásadě i další funkce vrchního státní zastupitelství, což bude tento zákon přijat, už tak do budoucna nebude možné.

Marie Benešová, tehdejší ministryně spravedlnosti, 16. 7. 2013 /nestr. za ANO/:
Ten zákon vezmu zpět, předěláme ho.


Pavel Zeman, tehdejší nejvyšší státní zástupce, 15. 5. 2016:
Počkejme si tedy na atmosféru, která bude možná lepší, a kdy budeme všichni uvažovat s chladnou hlavou ohledně zákona o státním zastupitelství.

Robert Pelikán, tehdejší ministryně spravedlnosti v demisi, 18. 2. 2018 /ANO/:
Nevím, jestli ten zákon ještě ty špičky státního zastupitelství chtějí.

Marie Benešová, tehdejší ministryně spravedlnosti, 9. 5. 2019 /nestr. za ANO/:
Máme úkol a ten úkol je skutečně velký a tj. tedy udělat novelu zákona o státním zastupitelství.

Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, 16. 7. 2021:
Chtěl bych, aby byly zavedeny mandáty vedoucích státních zástupců stejně, jako je tomu soudců, aby byla zavedená výběrová řízení. Spojuji svoje působení ve funkci s existencí a působností zákona o státním zastupitelství.


Pavel Blažek, ministr spravedlnosti, 11. 1. 2023 /ODS/:
V nejbližší době už ten zákon pošlu do dalšího připomínkového řízení s tím, že tam budou důvody zákonné pro možnost odvolání nejvyššího státního zástupce.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, vámi jsme začínali, vy tady si špitáte s paní profesorkou.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
My se usmíváme, když se vidíme po těch letech.

Václav MORAVEC, moderátor:
S paní
poslankyní, tak vámi jsme začínali ten historický sestřih, vámi ho také končíte. Vy vyhovíte Pirátům, kteří chtějí, aby byla zaručena více nezávislost nejvyššího státního zástupce, takže vyhovíte Pirátům a ta novela, respektive nový zákon už je tedy přichystán.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ten důvod je pro odvolání, musíte říct.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ano, důvod je pro odvolání, protože i protikorupční organizace si stěžovaly.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
A abychom si nepletli pojmy, nic se nemění na nezávislosti nejvyššího státního zástupce, jsou-li tam zákonné důvody k odvolání, nebo ne. To s tím vůbec nesouvisí. Ale je pravda, aby veřejnost věděla, kdo v té funkci sedí a proč je odvoláván, nebo je, tak je… tohle zavést, ale to vůbec nesouvisí s tou, já vždycky jsem jako strašně smutný, jak se vždycky něco řekne zavedeme, a má to zvyšovat nějakou nezávislost, tak o tom to není. Je pravda, že jsem dostal před Vánoci dopis od dvou koaličních partnerů, aby nezůstávalo to znění v tom původním, ale je pravda, že v koaliční smlouvě to je, že to zpřesňuje ty důvody. To znamená, že já plním vlastně koaliční smlouvu a názory v koalici jsou různé, některé strany říkají nechat, jak to je, některé říkají, až krajní moment, to znamená odvolávat pouze v kárných řízeních, volně přeložím, to by znamenalo, že by odvolávaly soudy, to teda v žádném případě, to musí odvolávat vláda.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Aspoň obecně.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Nechť je to přezkoumatelné soudem. A já jsem se tedy pokusili vymyslet nějaký kompromis tak, aby tato novela se nezadrhla už v koalici na téhle věci, která není tak důležitá, jak se zdá, je důležitá mediálně podle mě.

Václav MORAVEC, moderátor:
A máte už ten kompromis tedy prodiskutovaný, takže k němu máte souhlas?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
No tak půjde to do vlády, to znamená, uvidíme, ale já si...

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak ten kompromis vypadá tedy?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
No tak ten kompromis vypadá, že tam budou zákonné důvody. A ten, kdo bude odvolán, tak se může obrátit na Nejvyšší správní soud, který by do 30 dnů, abychom neměli dvojvládí, měl rozhodnout, jestli vláda odvolala za zákonných důvodů, nebo nikoliv.

Václav MORAVEC, moderátor:
Bude to dostatečná záruka nezávislosti státního zastupitelství, pane doktore?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Já neznám detaily té novely, každopádně bude dobře, když už konečně ten zákon v nějaké všeobecně přijatelné podobě bude schválen. Nicméně ona ta nezávislost státního zastupitelství myslím, že není, tak jsou úplně jako nedůležitá věc, protože řekněme si na rovinu, když někdo chce ovlivnit výsledek v nějaké kauze, mnohem snáze se to dělá v tom stadiu přípravného řízení. A pokud máte zejména nějakého teda vrcholového státního zástupce, nejvyššího státního zástupce nebo vrchního státního zástupce, případně i teda nějakého krajského státního zástupce, nějakým způsobem pod svým vlivem, tak se tam dá dokázat hodně. Myslím v tom špatném slova smyslu. V momentě, kdy ta věc přijde před soud už na to takzvaně říkají ty, co to takhle zkouší, už je na to příliš vidět. Tak právě proto ta nezávislost a i to odvolávání, já si myslím, že by mělo být nějakým způsobem, vy jste to říkal, vypadá to, myslím, docela pozitivně.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale to má být má být jenom ve vztahu k nejvyššímu státnímu zástupci, pozor, čili, nikoliv na ty nižší úrovně.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tam se zavedlo funkční období.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Podle toho odvolání. No, my to když tak, pane redaktore, otevřeme jako opozice, doplníme, pokud se jim to nepovede, koalici, formulovat ty důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce tak, jak bychom si mysleli, tak jim pomůžeme a dáme pozměňovací návrh. Ale na tom to určitě neztroskotá, já to říkám trošku ironicky. Sama vím, že to nutně potřebujeme tu novelu, a věřím, že se s panem ministrem Blažkem dohodneme na tom, aby to bylo v té podobě, pro kterou i opozice bude moci zvednout ruku. Rozhodně je to už třeba.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Minimálně bych byl, nutně potřebuji já, protože nemá smysl to přijmout s tou osmičkou, aby se to zase příště měnilo, to znamená, já budu jenom rád, když získáme i hlasy opozice.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Když tam bude konsenzuální většina opozice.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ale tvorba zákona je kompromis s koalicí, pak možná...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
V tomhle směru si myslím, že oběma je to...

Václav MORAVEC, moderátor:
Jste ve shodě?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ne, jsme ve shodě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když tady pan ministr mluvil o alibismu, tak znalecké posudky podle části soudců i státních zástupců hrají před soudy čím dál větší roli a v mnoha ohledech se právě i stávají prvkem alibismu v tuzemské justici. Navíc kvalita posudků, respektive firem, které je vyhotovují, budí v mnoha případech pochybnosti. K chybným znaleckým posudkům se loni v září v Otázkách vyjádřil i předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl. Krajský soud v Ústí nad Labem, jemuž předsedal, v roce 2017 řešil vyškrtnutí soudních znalců v kauze sestry z Rumburka, kterou média označovala a stigmatizovala jako sestru smrt.

Luboš Dörfl, předseda Vrchního soudu v Praze, 18. 9. 2022:
V Ústí v jedné velice mediální kauze jsme také zahájili řízení o vlastně vyškrtnutí ze seznamu znalců u těch, kteří podávali znalecké posudky vlastně v jedné velice nepříjemné kauze, která ukázalo se, že na základě jejich posudků došlo k uznání na vinu člověka, který to nespáchal, a s těmi znalci jsme prostě vedli skutečně to řízení o vymazání ze seznamu. Byl to příběh, kdy my jsme chtěli vymazat, ale tenkrát ministr spravedlnosti naše rozhodnutí změnil a vymazáni nebyli.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ústecký soud nakonec správní řízení se znalci Radkem Matlachem a Jiřím Závodským zastavil. Ministerstvo spravedlnosti, kam se oba znalci odvolali, ale jeho rozhodnutí zrušilo. Soud prý o vyškrtnutí soudu rozhodl nekonkrétně a bez důkazů, proto tedy to stanovisko Ministerstva spravedlnosti, na které narážel Luboš Dörfl. Pane místopředsedo, začnu u vás jako u zástupce justice a místopředsedy Vrchního soudu v Praze. Souzníte s tím tvrzením, že v mnoha ohledech se právě ty znalecké posudky stávají prvkem alibismu při rozhodování soudkyň a soudců?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Někdy se říká o některých soudcích, že nechávají za sebe soudit znalce, což je špatně. Já si myslím, že jich je menšina, ale ty případy tu jsou. Ale na druhou stranu zase nutno přiznat, že ona se jednak trestná činnost velmi sofistikuje, zejména třeba v těch ekonomický složitých kauzách není snadné pro soudce, který je primárně právník, má taky teda studovat ekonomickou literaturu, ale úplně snadné se opravdu kvalifikovaně postavit těm čistě třeba složitým ekonomickým tématům. A někdy to bývá i třeba rovina soudnělékařských posudků, tady uvádím jinou kauzu, která je vlastně pravomocně skončená, kauza Kramný, když teď se tam jeví pokus o, a to byl vlastně souboj znalců. A nicméně judikatura Ústavního soudu říká jasně, že soudce má hodnotit znalecký posudek jako každý jiný důkaz, ovšem jsou tam určité limity, protože on nemůže nějakým způsobem jednoznačně zpochybňovat ty odborné závěry, on by měl spíše rozhodnout o tom, jestli ty závěry vyplývají logicky z toho, co ten znalec teda zjistil, jestli neopomenul nějaké zásadní fakty, které měl vzít v úvahu, jestli tam nejsou nějaké logické rozpory, ale jsou tam prostě trošku vyšší limity nebo vyšší omezení než v případě jiných, běžných důkazů.

Václav MORAVEC, moderátor:
A přijde vám, že stát, Ministerstvo spravedlnosti, zákonodárci dobře regulují fungování znaleckých, ono je to nazýváno ústav, ale přitom ústavy to nejsou, protože to jsou znalecké firmy a ze znaleckých posudků se svého druhu stává byznys. Já už jsem tady zmiňoval Equitu Consulting jako jednu ze znaleckých firem a uváděl jsem příklad, kdy došlo k osvobození Ivo Rittiga právě na znaleckém posudku, že není možné určit cenu obvyklou u jízdenky, což už samo o sobě je velmi podivuhodné. A pak vidíme, že ta znalecká kancelář funguje u Lysolajů a odhadu pozemků a sama čelí trestnímu stíhání, viz pražští Piráti.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Dva faktory. První věc vidím v tom, že ty odměny znalců byly skutečně na nízké úrovni, teď se podařilo dosáhnout určitého navýšení. Pane ministře, když se tam ty částky teda zvýšily, ale pořád si myslím, že ty odměny jsou ještě relativně nízké v poměru k tomu, jak důležité otázky někdy ty znalci musí řešit. A pak je tady faktor relativně nový, ne úplně nový, že dříve to bylo tak, že pouze teda vlastně obžaloba potřebovala ty znalecké posudky. Dneska už si je může opatřovat i obhajoba. A právě ty znalecké kanceláře, ty nejsou vlastně vázané na ty tarify, které se vztahují na tyhle další typy teda znaleckých posudků, a mohou...

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy obhajoba může zaplatit víc. To znamená, když to přeložím pro nás právní laiky, znamená to, že hodí obhajoba peníze do automatu znaleckého posudku nebo znaleckých ústavů, v uvozovkách, a vypadne posudek, který může nahrávat obhajobě?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Vy jste to vzal trošku...

Václav MORAVEC, moderátor:
Po novinářsku.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Po novinářsku. No ale říkám, že to prostě to jaksi vzbuzuje určitá dilemata a pochybnosti. A už jsme i měli případy trestního stíhání, ne teda, ale někdy konkrétně znalců, kdy se skutečně a máme na to vlastně i trestný čin v trestním zákoníku, pokud někdo skutečně vypracuje nepravdivý, neúplný znalecký posudek a začalo se tam třeba i v takových věcech, jako jsou dopravní nehody, kde dneska ti znalci aplikují vlastně počítačové modely. A ono stačí, když ten oponentní znalec zadá ty vstupní data poněkud jinak, což se většinou zjistí až velmi pozdě, a nejednou teda vyjde, že ten obviněný ne že jel v protisměru, jak teda tvrdí obžaloba, ale že jel po své straně silnice a vymodeluje vám to na tom počítačovém modelu, který až později se třeba zjistilo, že byl vlastně kvůli špatnému zadání lživý.

Václav MORAVEC, moderátor:
No, podívejte se například, když jsem zmínil Dozimetr, kde zde přítomný pan ministr
spravedlnosti Pavel Blažek oznámil, že chce iniciovat dohled nad postupem soudu i znalců z oboru psychiatrie, protože omezení svéprávnosti Michala Redla platilo a zároveň měl být hlavou organizovaného zločinu v Praze.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
To já radši nekomentuji.

Václav MORAVEC, moderátor:
To nekomentujete.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale já bych to ráda komentovala, protože od toho je. A tady budu trošku kritická, ale vím, že ani já jsem to nezvládla jako ministryně, takže jenom trošku budu kritická. Od toho je aparát, máme nový zákon o znalcích Ministerstva spravedlnosti posílený a tam musí být nejenom kompetentní úředníci, ale také rychlí, operativní musí se starat o ten dohled nad výkonem znalecké činnosti, a ne v tom smyslu, že by věcně kontrolovali, to samozřejmě nemůžou, obsah znaleckého posudku. Mimochodem jsme jim napsali už do zákona, co musí mít, jaké náležitosti, takže už je srovnatelný ten znalecký posudek, není to jako v minulosti, že jste dostali dva - znalecký posudek, jeden na 50 stránek, jeden na 80, a stejně v tom nic nebylo. Teď musí se vypořádat a musí odhadnout objektivitu těch zjištění, ale ono to tam pořád nefunguje, protože ty.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tzn., že Ministerstvo spravedlnosti nevykonává tuto… dobře.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Zatím se jim tam nepodařilo vytvořit, řekněme, aktivní odbor, oddělení, které by dobře organizovalo a kontrolovalo činnost znaleckých rad, já tomu říkám rady, těch jednotlivých, oni se postupně tvoří. Teď tedy je pravda, že pan ministr poslal politické náměstky, abychom se dohodli na určitých postupech s opozicí. A jeden z nich má na starosti dohled od 1. ledna, myslím si, že to je dobře, to rozhodnutí, protože ten by je měl trošku rozpohybovat. Protože já jsem si třeba stěžovala. Zase navštívili mě stěžovatelé, kteří již v té své věci uspěli v opatrovnickém řízení, ale upozorňovali na hrubé chyby znalkyň, dvou znalkyň, které nebudu úmyslně jmenovat, protože sama ten případ samozřejmě jsem neřešila, to je pro Ministerstvo spravedlnosti, od května minulého roku se snažíme dostat aspoň odpověď od Ministerstva spravedlnosti, jak že to tedy je daleko s vyřizováním té stížnosti, nejde o to, aby ty znalkyně byly vyškrtnuty, nebo aby se jim cokoliv stalo, ale…

Václav MORAVEC, moderátor:
A vy jste od května nedostali odpověď?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ne. Vždycky jenom, že se to prošetřuje, a to je strašně, to už je jenom důkaz.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dostali jste odpověď, ale hloupou, tak.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ano, tak.

Václav MORAVEC, moderátor:
No, že se to prošetřuje, takovou univerzální. Pane ministře,

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Tak to jsme v lednu 2023.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Jenom k tomu Dozimetru.

Václav MORAVEC, moderátor:
To se chci zeptat, jak dopadl...


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To jsou věci staré několik let. To znamená, ještě ten pan Redl podle toho, co vím, tak dost pravděpodobně si schválně přehlásil trvalý pobyt, aby se dostal do jurisdikce nějakého soudu, tam měl nějakého znalce, ono to nebylo tak úplně jednoduché, aby to ministerstvo vědělo. Pokud jde k tomu, co říká...

Václav MORAVEC, moderátor:
No ne, promiňte, tady jsem se chtěl zeptat, jestli vy už ten dohled nad postupem soudu i znalců z oboru psychiatrie v kauze Michala Redla, vy už ten dohled považujete za skončený z vašeho, vy jste to sliboval v červnu, 29. června.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já už jsem dávno zveřejnil, že to převzaly orgány činné v trestním řízení. Tam to vypadá na trestnou činnost, to je už, v uvozovkách, mimo náš resort, to znamená, já si dokonce myslím…

Václav MORAVEC, moderátor:
Pro vás už je to skončená věc.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ano. Protože jsme to předali státnímu zástupci, ta zjištění jsou taková, že to vypadá na trestnou činnost toho znalce, a možná dokonce nějakého soudce, ale nechci teď tady dramatizovat.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale ten dohled nad těmi znalci.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Pokud jde o tom, co vy říkáte, já s vámi souhlasím, vlastně je potřeba si uvědomit, on je rok a nevím kolikátýho dneska je, rok a 14 dní, účinnosti nový zákon. A já sám nejsem úplně spokojen s tím, jak funguje odbor, protože některá řízení trvají příliš dlouho. A budeme to řešit.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Ale učinil jste ty kroky.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To není výmluva, musím jich udělat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A jaké kroky s tím odborem uděláte?

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Právě že ho podřídil tomu politickému náměstkovi, který to má na starost.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Nenene, kroky budou dno. Ano, ano, to je pravda, já jsem říkal, vám nenene, to bylo tady, jojojo. V zásadě já se na tom odboru musím trošku podívat z toho hlediska, tam ta řízení trvají neuvěřitelně dlouho. Ale zase pozor, je to odnětí licencí často, to zase není úplně jednoduché řízení a mnoho příkladů ukazuje, vynecháte dvě tři formality, a oni uspějí u soudu.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A navíc je jich málo.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ale budu se tím určitě zabývat. Ale k obecnému úkolu ministerstva. My musíme dbát na to, aby vůbec tu znaleckou činnost někdo byl ochoten dělat. To znamená, ty podmínky nemůžou být zase tak úplně přísné, protože dochází k úbytku znalců a je potřeba říct ještě jednu věc, ta platí v každém oboru. Jsou znalci horší a lepší, když mají tu licenci, jsou mravnější a nemravnější. A ono se to nepozná.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale ministerstvo by mělo kultivovat to prostředí, o čemž je řeč.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
O tom se nepřu, máte pravdu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože podle toho zákona hrozí soudnímu znalci až půlmilionová pokuta, v závažných případech i zrušení znaleckého oprávnění.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
O tom není sporu.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ty sankce vám přijdou oprávněné a kultivační role sankcí funguje?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tohle ještě není úplně vyzkoušeno, fakt je to rok. To je všecko nový.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Je pravda, že ale no dobře, ale už tady…


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Vy se ptáte, jestli to funguje. Tak já vám na to nedokážu odpovědět...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Tak zatím to nefunguje moc, ale doufejme, že to příští poradě bude fungovat. A já si tady ještě ale dovolím jednu poznámku. Já jsem říkala, že to budu ve svém kurzu na Právnické fakultě tady v Praze studentům v rámci trestní politiky říkat, že to byl výborný příklad toho soudce Šotta, teda ne toho soudce Šotta, ale teď...

Václav MORAVEC, moderátor:
Jana Šotta, ano.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Když on víceméně smetl ze stolu takové ty tanečky kolem znaleckého posudku s tím také velmi srozumitelným zdůvodněním, že to se samotnou podstatou věci nemá nic společného. Dal tam tomu ještě etické hodnocení, to je naprosto jeho věc, jak si to zdůvodní, ale to odborné sedělo přesně. Tam to, on je v tomto smyslu pro mě dobrým příkladem pro budoucího inspe soudce nebo studenta právnické fakulty, koncipienta, že soudce si má vyžádat posudky, ale ta odpovědnost za to rozhodnutí je vždycky u něj. A to je myslím, známe německou a rakouskou judikaturu, tam se to opakuje v každém druhém rozhodnutí, soudce odpovídá i v případech velmi komplikovaných třeba hospodářských trestných činů za to, že je s to posoudit kvalitu toho soudního posouzení nebo znaleckého posudku a sám potom nese tu odpovědnost, od toho je nezávislý, relativně dobře placený. A tady by se to nemělo rozmělnit, čili soudce je to...

Václav MORAVEC, moderátor:
Poslední otázka, pane ministře, vy jste se dnes rozhodl, že překonáte Alenu Schillerovou v posledních předvánočních Otázkách v tomto pořadu. Poslední věc se týká návrhu NERVu. A záhy dostanete slovo, trestní politika státu versus návrh NERVu, protože Česko má dlouhodobě vysoký počet vězňů, na 100 000 obyvatel, jde o 179 oproti průměru Evropské unie, což je 114, a zejména oproti všem bohatším zemím na západě, severu i jihu Unie. Německo 70, Rakousko 91 Slovinsko 64. Národní ekonomická rada vlády, jak jsem již zmiňoval, navrhuje postupné snížení vězeňské populace, přibližně cca na 100 vězňů na 100 000 obyvatel, což bychom byli pod průměrem Evropské unie o těch 14, což je tedy snížení o 44 %. Podle mínění NERVu je to realistický cíl, jeho dosažení vyžaduje koncepční revizi řady aspektů trestní politiky státu, zavedení náramků pro domácí vězně, dekriminalizace některých trestných činů, změny trestních sazeb, revize či zrušení speciálních skutkových podstat...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A podmíněné propuštění…

Václav MORAVEC, moderátor:
… pro recidivisty a podobně. Rozpočtový efekt odhaduje NERV na 25 % aktuální rozpočtu Vězeňské služby, což by byly 3 miliardy korun, jak se vám poslouchá ten návrh, pane místopředsedo?

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Že máme příliš mnoho vězňů, to je nesporné. Paradoxně ta úroveň té kriminality rozhodně neodpovídá ve srovnání s jinými státy tomu počtu vězňů, ale to je prostě problém, který tady trvá 20, 30 let, byly takové návrhy udělat účelově amnestii, to myslím, že dobrý nápad není.

Václav MORAVEC, moderátor:
To byl Václav Klaus, tím on odůvodňoval amnestii.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
No ale oni se pak jako brzo, většinou tihleti se brzo vrátí. Já spíš vidím problém v tom, že zbytečně přísně trestáme recidivu a u bagatelních deliktů. Takže když podíváte na ta vězení, ona nepraskají, že by tam byly plno vrahů a loupežníků, ale tam je často takových těch pachatelů těch drobných trestných činů, kteří tam odsedí svých 5 měsíců, vyjdou. A teď se musíme ptát, proč se nám tam teda vlastně jako vracejí. Větší péče o to, jak bude vypadat jejich život až teda tu věznici opustí snáz, zajistí jim nějakou práci. I Vězeňská služba dělá dobrou práci tím, že řadě lidí dává šanci, aby se třeba kvalifikovali, aby si našli nějakou kvalifikaci, aby se vyučili ve vězení.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Pane místopředsedo, ale víte co, dlouhodobě na co my poukazujeme kriticky, jak soudy málo využívají institutu § 88 odst. 2, kdy jsme dali možnost, aby první trest, aby pachatel při činu, který se výborně bude chovat atd., tak měl možnost i po kratší době, nemusí to být ani půlka ani třetina, když to navrhne ten, který by to měl vědět, ředitel věznice, tak aby soud tomu vyšel vstříc stav, proč to neděláte.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Cesta správných směrem. Problém další peněžité tresty.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proč to soudy nedělají, když se...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
No, a pak ještě další otázka, což ví pan místopředseda, on za to nemůže, protože nedělá toho předsedu
senátu, který se zabývá podmíněným propuštěním. Ale víte, to je takový paradox, že já mám případy, kdy se na mě obrací třeba odsouzení a prosí, jestli bych nějak nezařídila, což nikdy nezařizuji, předem říkám, zařizovat nebudu ani v budoucnu, aby byly přesunuti do jiné věznice. A paradoxně do věznice, která je svým režimem přísnější. Proč? No, my to všichni víme, protože tam sedí soudce, který je benevolentnější, respektive více sleduje evropskou judikaturu a po půlce propouští a pak sedí, a to přesně vím, ty soudy, který řeknou, ne, americký systém, my jsme nezávislí…, to, co jsi dostal, si odpykáš. A tam se nikdo nedostane, takže my tady máme i...

Václav MORAVEC, moderátor:
2 kategorie věznic.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Takže soud...

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
To bohužel mohu potvrdit. Pro ty peněžité tresty chci říct další věc, ukládejte peněžité tresty a bohužel u téhle sorty pachatelů je to často zbytečné, protože prostě víte, že ten trest bude nevykonatelný.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A tím pádem se to přemění zase na nepodmíněný.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, já snad jenom jednu věc ještě, a to zase vy se budete rozčilovat, že budu vstřícný k paní kolegyni...

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, to já se nerozčiluju, já se jenom rozčiluju, když mi neodpovídáte na otázky.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Tady je pravda, že od roku 89 tady vlastně nevznikl nějaký dokument, který by se nazval trestní politika státu. To znamená, vlastně neexistuje žádný směr toho, kudy vlády, Sněmovny vlastně chtějí jít, to znamená...

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy to napravíte?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Pokusím se o to...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Už to napravují malinko.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já prostě udělal jsem širokou debatu všech možných odborníků ze všech oblastí, aby takovýto dokument vznikl, schválila to vláda. Tady musím férově přiznat, že za paní ministryni Válkové už takový dokument, teď to snad nazvu polo existoval, protože ona byla poodejita v půli, nebo jak to bylo, toho volebního období. Tam byla spousta věcí, které se vůbec nestydím převzít, teď se to nějakým způsobem dodělává.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
A jako zmocněnkyně jsem vám připravila v té pracovní skupině pro trestní politiku, to byste měl pochválit.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já to mám, já to taky chválím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy vy předložíte ten koncepční dokument?


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tak zatím jsme měli, v pondělí, zítra, shodou okolností je druhé zasedání. Tak pokud to nepředložíme do půl roku, tak to nemusíme dělat, protože bude zase nějaké nové období. Takže ale je to dokument pro vládu. Určitě musí široká diskuse...

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Vy byste ale měli předložit co nejdříve návrh nového trestního řádu, to máte v programovém prohlášení.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
To zas vám teď vrátím jinak...

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, už nic vracet nebudete, protože musíme končit, pane ministře.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Protože já čekám na to, kdy se svolá ústavněprávní výbor Sněmovny, aby ten návrh projednal a od září svolán na toto téma nebyl, což má v rukách hnutí ANO.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Pan předseda ústavněprávního výboru nám slíbil, že to svolá co nejdříve, já na něj tlačím a jako předsedkyně výboru budu pro justici.


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Už máme tenhle týden.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
No, vy máte, ale udělali jste to zase v době, kdy, kdy máte
Senát, to je, tuším,...

Václav MORAVEC, moderátor:
To si vyřiďte jindy...
Pavel Blažek s Helenou Válkovou si ještě sladí kalendáře. Já vám děkuji. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. A místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr.

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti /ODS/:
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti /ANO/:
Děkuji za pozvání.

Robert FREMR, místopředseda Vrchního soudu v Praze:
Děkuji, bylo to velmi zajímavé.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pro nás také. Děkuji vám za tuto debatu a těším se na další setkání.

Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení RS ODS JMK