Ochrana autorů ano, ale ne za cenu ohrožení internetu
25. března 2019

Ochrana autorů ano, ale ne za cenu ohrožení internetu

(www.ods.cz)

Důsledná ochrana autorských práv a boj proti internetovému pirátství jsou nezbytné. Proto jsme na podzim loňského roku souhlasili s tím, aby návrh směrnice o ochraně autorských práv na internetu putoval do vyjednávání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Doufali jsme, že se podaří dosáhnout rozumného kompromisu, namísto zvyšování byrokraticko-administrativní zátěže, tak typické pro EU.

Bohužel šance na podstatnou změnu či dokonce vypuštění kontroverzních článků 11 a 13 zůstala při jednáních mezi Radou EU, Evropskou komisí a parlamentem nevyužita. Došlo jen ke kosmetickým úpravám. Zejména článek 13 v sobě skrývá riziko výrazného omezování svobodného přístupu k informacím na tzv. platformách sdíleného obsahu (jako je například Wikipedia).

Proto podáváme před zítřejším závěrečným hlasováním pozměňovací návrhy na vypuštění obou těchto článků. Pokud nebudou schváleny, nemůžeme směrnici podpořit. Jako kompromis jsme ochotni podpořit vrácení směrnice do parlamentních výborů, aby bylo nalezeno řešení přijatelné pro autory i uživatele.