Díky ODS nestoupne obcím a malým městům byrokracie
18. září 2015

Díky ODS nestoupne obcím a malým městům byrokracie

Jsem rád, že se nám podařilo v Poslanecké sněmovně úspěšně zdůvodnit nutnost trvalé výjimky pro malé obce ze zákona o registru smluv a pro tento pozměňovací návrh získat potřebnou podporu. Díky ODS tak nedojde ke zvýšení administrativy obcí a menších měst spojené s aplikací registru. Starostové těchto obcí často nemají k dispozici dostatečný úřednický aparát a nová povinnost by jim ubírala čas na práci pro občany obce.