Obnovení kontrol na německo-rakouské hranici je začátek konce Schengenu
13. září 2015

Obnovení kontrol na německo-rakouské hranici je začátek konce Schengenu

Obnovení kontrol na německo-rakouské hranici je začátek konce Schengenu. Tento krok německé vlády bude mít za následek masivní pohyb migrantů přes naše území, kteří tak budou hledat alternativní cestu do Německa. Pokud se tak stane, česká vláda musí k hraničním kontrolám přistoupit také.

Je těžko věřit tomu, že vláda ČR o chystaném kroku Německa předem nevěděla. Vyzývám proto vládu ČR, aby veřejnost včas a v plném rozsahu informovala o bezpečnostních, správních a ekonomických důsledcích, které z obnovy kontrol na německo-rakouské hranici plynou, a zahájila intenzivní komunikaci s německými a rakouskými partnery o dalším postupu.
Je rovněž nutné posílit policejní kontroly na hlavních dopravních tazích a v příhraničních oblastech s Rakouskem a Německem. EU selhává v řešení migrační krize, navrhuje nereálná řešení a tím nevratně poškozuje základní výdobytky evropského sjednocení, jako je volný pohyb osob a zboží. Česká vláda by ani pod tlakem zavedení hraničních kontrol neměla přistoupit na přijetí uprchlických kvót.