Komentář k vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky v pořadu 20 minut Radiožurnálu
31. července 2015

Jan Skopeček: Komentář k vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky v pořadu 20 minut Radiožurnálu

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je pro dosažení vyrovnaného rozpočtu nezbytné zvýšit firemní daně. Není to pravda, klíč k vyrovnanému rozpočtu leží na jeho výdajové straně. Výdaje státu jsou příliš vysoké a v čase neustále narůstají.

 
Namísto nápadů na zvyšování daní by měla vláda řešit příliš vysoké a neudržitelně rostoucí mandatorní výdaje.
 
Firmy a podnikatelé potřebují pro svůj rozvoj přívětivé daňové prostředí s nízkými daněmi. Zvýšení daňové zátěže by negativně postihlo nejen samotné firmy, ale i jejich zaměstnance a ohrozilo nadějný ekonomický růst. Vyšší firemní daně by také znamenaly nižší atraktivitu ČR pro zahraniční investory. 
 
K dosažení vyrovnaného rozpočtu je potřeba začít šetřit a odpovědně hospodařit, nikoliv brát lidem a firmám stále více jejich vlastních peněz a živit jimi nenasytný státní moloch.
 
 

Ing. Jan Skopeček
ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady

Více o autorovi