Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Veronika Vošická Buráňová

předsedkyně oblastního sdružení

Ondřej Kozub

místopředseda oblastního sdružení

Martin Kamarád

člen oblastní rady

Jan Klement

člen oblastní rady

Jan Sojka

člen oblastní rady

Petr Svoboda

člen oblastní rady

Martina Šlosrová

členka oblastní rady