Mgr. et Mgr. Jan Sojka

radní města
člen oblastní rady

Dobrovského 2915
580 01  Havlíčkův Brod

Životopis

Ve svém profesním životě se pohybuji v roli klinického a dopravního psychologa. Díky důvěře občanů města Havlíčkův Brod mám od roku 2018 možnost zažívat roli zastupitele a radního našeho města.

Díky práci klinického psychologa se denně setkávám s lidmi, se kterými povídám, učím se. Někteří adolescentní klienti mě učí trpělivosti, lidé zralého věku mě učí pokoře a obdivu nad tím, co v životě zvládli. Cením si každého setkání s lidmi, kteří jsou citliví, vnímaví ke svému okolí.

Cesta psychologa mne zavedla i do zahraničí, chvíli jsem studoval ve Velké Británii, pracoval jsem v Kanadě, vždy rád vzpomínám na cestování po USA. Čas strávený v zahraničí mně pomohl ujistit se v tom, kde je můj domov. Doma jsem na Vysočině, v Havlíčkově Brodě. Vždy tomu tak bylo, věřím, že tomu tak bude.

Pobyt v zahraničí mě rovněž naučil vážit si věcí, které jsem vnímal jako samozřejmost. Vážit si pocitu bezpečí, když jdu po ulici do oblíbené kavárny. Dostupnosti a kvalitě lékařské pomoci, když jej potřebuji. Dostupnosti a kvalitě vzdělání, díky kterému jsem mohl cestovat a dále se zdokonalovat. A především vážit si ochoty a přívětivosti lidí, se kterými žiji od dětství v našem regionu.

Vnímám, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí, proto stojí za to je budovat a dále je rozvíjet. Proto jsem v roce 2018 kandidoval do obecního zastupitelstva a díky podpoře občanů města Havlíčkův Brod jsem se stal zastupitelem a radním města.

Za tuto roli jsem velmi vděčný – učí mně dalším dovednostem, umožňuje mně nahlédnout a podílet se na vedení našeho města. Především v posledních dvou letech pro mne tato role nebyla jednoduchá. Často vyžadovala činit rozhodnutí bez zbytečného otálení, s omezeným množstvím informací a s vědomím, že nemusí být přijata kladně. S odstupem času jsem přesvědčen, že správná rozhodnutí dominují – není však na mě vynášet takovéto soudy. Proto jsem rozhodl ucházet se o podporu občanů města i v letošních volbách 23. a 24. září.