29. srpna 2019

Potraviny

(Noviny Kraje Vysočina) Možná si toho někteří také povšimli, jiní třeba nikoliv. V rámci informací, které jsou výsledkem zvláštní zprávy mezivládního panelu o změně klimatu ve vztahu k půdě, mě zaujala skutečnost týkající se využití potravin.

Podle informací z mezivládního panelu dochází totiž k tomu, že zhruba 30 % na světě vyrobených potravin není využito, tedy lidmi zkonzumováno.

Důvody těchto ztrát potravin jsou prý kromě plýtvání potravinami také například i ztráty při sklizních nebo při výrobě.

Také je bohužel platným faktem, že na celém světě trpí asi 800 miliónů lidí podvýživou a zároveň na Zemi žijí asi 2 miliardy lidí nadváhou.

Je jasné, že není v silách jednotlivce změnit tento neutěšený stav, ale co určitě každý můžeme, je si opět začít postupně více vážit potravin a zamezovat plýtvání s nimi. Že chléb je boží dar, věděli a podle toho se i k potravinám chovali naši předkové. Zdá se, že je nejvyšší čas se k tomuto vztahu k potravinám vrátit. Pomůžeme tím sobě i druhým.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu