Voda, sucho, kůrovec…

31. srpna 2018
Voda, sucho, kůrovec …

(Noviny Kraje Vysočina) Všichni cítíme, že na Vysočině a nejen na Vysočině je příliš velké sucho. Jednou z možností je, že budeme dlouze debatovat, čím je sucho způsobeno a do jaké míry člověk svým chováním a způsobem života způsobil klimatické změny, které zažíváme.

Druhou možností pak je, že skutečně začneme například koncepčně pracovat s vodními zdroji a promyšleně zachycovat vodu v krajině.

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že v boji proti suchu nebo naopak přívalovým dešťům nebo třeba i přemnoženému kůrovci musí být stát a státní aparát v první linii a jít příkladem.

Od toho si stát a státní instituce platíme, aby v případech, kdy jde o naši další budoucnost a existenci, rychle a rozhodně konaly.

Jestli budeme nadále jenom přihlížet, jak nám dešťová voda padající na státní či krajské silnice, střechy státních budov nebo všechna možná veřejná parkoviště apod. bez užitku a využití nějakou strouhou nebo kanalizací odtéká, může se stát, že jednou budeme mít vody skutečně nedostatek.

Jestli nebudeme proti kůrovci postupovat organizovaně a pomáhat i malým soukromým vlastníkům lesů s jejich napadenými porosty, můžeme se dočkat poměrně rychlého konce smrkových lesů a po nich zbylých holin.

Senát sice není výkonným orgánem, ale opakovaně se snažíme na tyto pro budoucnost zásadní problémy, vládu a další odpovědné instituce upozorňovat. Bohužel zatím se zdá, že zajímavější než řešení problémů je hledání viníků a s tím spojené nekonečné diskuse.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu