Jana Kožušníková

Povolání: invalidní důchodce
*1970

Politická příslušnost: BEZPP