Ing. Pavel Jihlavec

místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení