Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Jihlavec

předseda oblastního sdružení

Miroslava Kramářová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Vladimír Poudera

místopředseda oblastního sdružení

Jitka Bouchalová

členka oblastní rady

Petr Kejval

člen oblastní rady

Pavel Kouba

člen oblastní rady

Ladislav Kratochvíl

člen oblastní rady

Otomar Němeček

člen oblastní rady

Jaroslav Švehla

člen oblastní rady

Veronika Žďárská

členka oblastní rady