Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vít Vomáčka

předseda oblastního sdružení

Pavel Jihlavec

místopředseda oblastního sdružení

Petr Kejval

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Švehla

místopředseda oblastního sdružení

Michal Bárta

člen oblastní rady

Pavel Cinkeis

člen oblastní rady

Jaroslav Hanka

člen oblastní rady

Jan Kinčl

člen oblastní rady

Otomar Němeček

člen oblastní rady

Alexandra Píšková

členka oblastní rady

Jan Stárek

člen oblastní rady

Jaroslav Švehla

člen oblastní rady