30. června 2020

Dnes jsme s velkou radostí přivítali v našem kraji předsedu ODS Petra Fialu

(www.ods.cz/region.moravskoslezsky) První kroky vedly do Fakultní nemocnice Ostrava. Ředitel Jiří Havrlant v doprovodu doc. Ondřeje Šimetky, MUDr. Zdenky Němečková Crkvenjaš a dalších, provedl našeho předsedu nemocnicí, kam dnes přijel v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje poděkovat všem zdravotníkům za jejich práci a nasazení v koronavirové krizi a seznámit se s aktuální situací.

Fakultní nemocnice v Ostravě má špičkově vybavenou onkologii, skvělé traumatologické a popáleninové centrum. Návštěva vedla také k začátku realizace nového pavilonu psychiatrie.
„Moc se mi líbila pozitivní atmosféra, s níž jsem se v nemocnici setkal a motivace nabízet co nejlepší lékařskou péči,“ uvedl Petr Fiala.

Lídr kandidátky ODS Jakub Unucka ukázal Petru Fialovi dokončený úsek Prodloužené Rudné - obchvat, který výrazně pomohl nejen obyvatelům Ostravy-Poruby, ale i blízké Opavy. Právě náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka a jeho tým má na tom obrovský podíl. Celou stavbu se podařilo během roku 2019 dokončit za necelé tři měsíce od vydání stavebního povolení.

Návštěva Moravskoslezského kraje pokračovala do Lanexu v Bolaticích. 100% domácí firma, která dává práci více než 400 lidem. Jejich slaňovací lana využívá indonéská, či německá armáda, Messi a spol. dávají ve španělské lize góly do sítí z vláken vyrobených v Lanexu.

Starosta Šilheřovic Radek Kaňa potom vzal našeho předsedu za manžely Chlebišovými, kteří v areálu šilheřovického zámku provozují “medárnu”, v níž prodávají výborné výrobky ze svého medu. „Je obdivuhodné, že ve své firmě zaměstnávají Chlebišovi i lidi se zdravotními handikepy, či sociálně znevýhodněné. O to více je jejich práce záslužná. Ať se jim daří!“ popřál podnikatelům Petr Fiala.

Závěr dnešní jízdy po Moravskoslezském kraji patřil regionálnímu sněmu ODS v Klimkovicích.

„Dvě hodiny otevřené diskuse, z níž mám upřímnou radost. Stejně tak z toho, že mezi delegáty byla řada mladých tváří, z nichž je cítit nejen zdravá kritičnost, ale i energie a snaha změnit poměry v zemi. Jsem přesvědčen, že moravskoslezská kandidátka ODS s podporou TOP09 vedená Jakubem Unuckou a paní doktorkou Crkvenjaš bude úspěšná a naváže na naši dosavadní výbornou práci pro kraj. Postavme kraje na nohy!“ zakončil svou návštěvu Moravskoslezského kraje Petr Fiala.