Mgr. Zdeněk Černý

místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Zdeněk Černý, narozen 29. 8. 1956 v Brně.

Pocházím z Brna, kde jsem také vyrostl. Nyní bydlím v Blučině u Brna ve vlastním domě, který jsem postavil se svojí manželkou v letech 1995-1998.

Na období normalizace nerad vzpomínám, a proto se nebudu ve svém stručném představení do tohoto období vracet. Nebyla to pro mne jednoduchá a lehká část mého života. Raději se také dívám dopředu, kde vidím určité smysluplné vize než do marastu, který jsem zažil tenkrát.

Od roku 1993 podnikám v oboru autodoprava, obchodní činnost a ekonomické poradenství. V minulosti jsem občasně vyučoval v autoškole jako učitel techniky a dopravních předpisů.

Vzdělání a odbornost: SOŠ. automobilní, SPŠ. strojní, později VŠ. ekonomická.

Jsem ženatý a se svojí manželkou Libuší narozenou 11. 7. 1970 máme dvě dospělé dcery, které již obě bydlí v Brně. Manželka se mnou spolu-podniká ve firmách a stará se např. o ekonomickou stránku a účetnictví. Dříve jsme také dosti cestovali. Projeli jsme mnoho zemí Evropy i další země za oceánem. Domluvím se anglicky, německy a chorvatsky.

Moje politická angažovanost: V roce 1989, po revoluci jsem v Brně pomáhal založit Občanské fórum, ale v politice jsem nezůstal. Několik let jsem také pracoval v zahraničí a od návratu do vlasti podnikám, troufám si říci, úspěšně. Mnoho let zaměstnávám lidi a nikdy jsem se nedostal do červených čísel.

Později jsem vstoupil do Občanské demokratické strany, ve které jsem dosud. Nejdříve jsem se stal členem místního sdružení v Ivančicích a později předsedou místního sdružení ve městě Oslavany, kde úzce spolupracuji s dlouholetým starostou a místopředsedou našeho sdružení Vítem Aldorfem. Později jsem byl zvolen také za člena oblastní rady Brno-venkov     a dále také místopředsedou oblasti.

Od roku 2017 působím také v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve funkci asistenta poslance Parlamentu za Občanskou demokratickou stranu MUDr. Jiřího Ventruby, CSc.

Mezi mé hobby patří sport, cestování a četba. Mým oblíbeným sportovním týmem je Kometa Brno. Pokud mi to čas dovolí, na jejich zápasy velmi rád chodím.

Kandidovat do ZJMK jsem se rozhodl po zralé úvaze a myslím si, že mohu zúročit pro společnost své mnohaleté zkušenosti jak politické, tak z běžného života, který mnohdy nebyl jednoduchý.

Požádám proto voliče o důvěru a bude-li mi propůjčena jejich hlasem, tak se vynasnažím tuto důvěru nezklamat a zasloužit si ji. Jsem přesvědčen, že se Jihomoravském kraji dá mnohé posouvat k lepšímu. Ať už je to oblast budování infrastruktury krajských vozovek    pro zlepšení dopravy, oblast sportovní a pohybové gramotnosti mládeže, a co je velmi důležité je oblast zdravotnictví, což je problematika, kterou řeší na půdě Poslanecké sněmovny pan poslanec MUDr. Jiří Ventruba, CSc., a tím pádem je mi také velmi blízká.

Ještě si dovolím uvést, že jsem se politikou nikdy neživil a není to mým cíle ani dnes. Ostatně, v mém věku už mohu více myslet na druhé než na sebe. Jen mi není lhostejné, co zanecháme další generaci, a proto se chci snažit, aby to byl odkaz co nejlepší, za který se nebudu muset stydět.

Ale dost už o minulosti a o tom co by kdyby! Dívejme se dopředu a snažme se vše posouvat co nejlepším směrem. Tím správným. Ono hezkých slov a slibů může každý člověk říci tisíce, ale potřeba je vždy sledovat jeho chování a tam najdete ty správné odpovědi.

Dovolím si použít odkaz jedné úspěšné Francouzské podnikatelky paní Liliane Bettencourtové, která řekla, že každý jsme to, co děláme, a ne to co říkáme, že uděláme. A já se snažím tohoto odkazu držet.

Závěrem bych chtěl ještě uvést na svou čest, že jsem nikdy nebyl členem žádné jiné politické strany, hnutí nebo uskupení než Občanského fóra a Občanské demokratické strany. Lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů přikládám k tomuto svému krátkému představení.