MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

poslanec PČR
místostarosta města
člen oblastní rady

Životopis

Jiří Ventruba se narodil 2. 2. 1950 v Brně. Gymnázium i Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity vystudoval v Brně, za studií aktivně sportoval – jako sprinter za Zbrojovku Brno a Duklu Praha (akademický reprezentant ČR, juniorský reprezentant Československa a halový mistr ČSSR na 100 m). Jako lékař neurochirurg složil I. atestaci z chirurgie (Brno), nástavbou atestaci z neurochirurgie (Praha) a jako první neurochirurg z Československa také evropskou zkoušku EANS v neurochirurgii (Edinburgh/VB). V letech 1989 a 1990 působil jako hostující profesor neurochirurgie na New York University Medical Center v USA. V roce 1991 založil Dětské neurochirurgické oddělení v Dětské nemocnici v Brně a zavedl nové mozkové operace u dětí. V roce 1993 získal titul CSc. Vystupoval na výročních sjezdech Světové federace neurochirurgických společností WFNS (Kapské Město) a ISPN (Acapulco, Martinique) a výročních sjezdech amerických neurochirurgů AANS (Nashville, Boston, Cleveland). Publikuje v českých i světových odborných periodikách. Od roku 2013 je editorem Journal of Pediatric Oncology (Pharma). Členem ODS se stal v roce 2007. Působí jako komunální politik v městě Modřice (Brno-venkov): v letech 2006 až 2010 jako zastupitel, mezi lety 2010 a 2014 jako radní a od roku 2014 až dosud jako neuvolněný místostarosta. Je ženatý, má 3 syny a 1 dceru.

 

Milí přátelé, vážení voliči.

Namísto vymýšlení suchých hesel volebních programů jsem si položil pár otázek.

A pak jsem si uvědomil, že ty odpovědi patří především Vám…

 

Co mě vedlo k tomu, abych přijal kandidaturu do Senátu?

Všeobecný úpadek politické kultury v naší zemi. Politik lidem nesmí lhát ani v zájmu “vyšších ideí”. Musí reprezentovat své voliče a nést plnou zodpovědnost za své výroky a činy. Měl by se zodpovídat nejen své straně ale v prvé řadě především svým voličům v souladu se svým slibem. To v současné době není samozřejmostí. Chci svým jednáním tento stav napravovat a posílit důvěru našich občanů v Senát i politiku jako takovou.  

Jaký nový zákon nebo novelu bych navrhl jako první?

V současném právním systému má pachatel trestného činu mnohdy větší práva než poškozený. Považuji to za naprosto nepřípustné! Naše děti by měly vyrůstat v bezpečném a motivujícím prostředí. Kdo začne páchat závažnou trestnou činnost, má být okamžitě omezen na příslušných občanských právech. Práva občanů musí být nadřazena ochraně osobních údajů pachatele. Podporuji princip
 “3 krát a dost” u pachatelů přečinů. V zahraničí se tato metoda již osvědčila. Jednoduše, abychom se nemuseli bát.

Co bych udělal pro zvýšení důvěryhodnosti Senátu?

Nejen Senátu ale i dolní komory Parlamentu. Osobní selhání senátora nebo poslance, ve smyslu porušení zákona nebo laxního vykonávání funkce, (korupční jednání, nepřítomnost na schůzích Senátu, Sněmovny, nenastudování projednávaných zákonů), musí vést k automatickému odstoupení z funkce. Pokud vyjde najevo, že politik účelově lhal, nekompromisně musí odstoupit. Větší důvěryhodnost Senátu bude znamenat i větší volební účast občanů, a tím i kvalitnější výběr kandidáta.

Co mě nejvíc pálí v mém volebním obvodu?

V mém volebním obvodu i celostátně považuji za závažný problém stávající systém zdravotního pojištění. Prosazuji systém, kde se peníze vybrané ze zdravotního pojištění dostanou do procesu  zdravotní péče tak, že bude kvalitní a dostupná pro všechny pojištěnce. V zemích s dlouhodobě fungující demokracií je běžné, že pacient v případě potřeby kontaktuje svého referenta ve zdravotní pojišťovně, a ten mu obratem doporučí odborníka v dostupné lokalitě s vyhovující ordinační dobou.

Co bych udělal pro zlepšení politické kultury?

Inspiraci vidím v principech první republiky. Volební subjekty by měly být regulérní politické strany s jasným programem a dlouhodobou zodpovědností. Různá populistická hnutí bez pevné základny jsou pouze účelová a jsou vážným nebezpečím pro naši budoucnost.  

Pokud se stanu senátorem, jak se budu věnovat této funkci?

V případě zvolení se budu skutečně plně věnovat práci v Senátu. Své profesi neurochirurga se věnuji celý život a mám ji rád. Vím ale, že v Senátu bych mohl pro lidi ještě hodně udělat. Chtěl bych však i nadále pomáhat v neuvolněné funkci místostarosty ve svých Modřicích.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Články (4)

Další články