Naše myšlenky jsou nyní s novináři a policisty, s oběťmi teroru v Paříži
7. ledna 2015

Naše myšlenky jsou nyní s novináři a policisty, s oběťmi teroru v Paříži

Petr Fiala @P_Fiala

Naše myšlenky jsou nyní s novináři a policisty, s oběťmi teroru v Paříži. Je to útok na západní civilizaci, na naše hodnoty, na nás.


Teroristický útok v Paříži znovu potvrzuje nebezpečí, které pro Evropu představuje radikální islám. Nyní je čas myslet především na oběti tohoto brutálního násilí a na jejich rodiny. Solidarita a zármutek by nás však měly vést k jasným závěrům. Islámský terorismus nás ohrožuje, před radikálním islámem nebudeme bezpečni, dokud ho neporazíme. Musíme k tomu včas využít všechny prostředky a zabránit islámským fanatikům učinit bojiště z Evropy.

Před tímto nebezpečím varuji už dlouho. Bohužel stále můžeme u nás slyšet a číst, že se nás to netýká, že nebezpečí není velké, že nejsme ohroženi. Je to zásadní nepochopení toho, co se kolem nás odehrává. Radikální islám používající terorismus je nebezpečné politické náboženství, agresivní ideologie, kterou není možné tolerovat. Musíme je společně porazit. Jinak budeme poraženi my. Útok v Paříži je také útokem na hodnoty, které jsou pro současnou západní civilizaci klíčové, jako je svoboda slova, projevu, názoru. Je útokem na nás všechny.

http://pfiala.cz/  •  FACEBOOK  •  TWITTER