Oblastní sněm zvolil lídrem celoměstské kandidátky Doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D.
23. července 2014

Pavel Blažek: Oblastní sněm zvolil lídrem celoměstské kandidátky Doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D.

V úterý 22. července 2014 se v Brně konal Oblastní sněm ODS Brno – město. Oblastní sněm se za účasti předsedy strany prof. Petra Fialy zabýval sestavením kandidátní listiny ODS pro volby do Zastupitelstva města Brna. Oblastní sněm zvolil lídrem celoměstské kandidátky Doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D.

František Vižďa se narodil 7. července 1969 v Brně, kde také celý život žije.

Vysokoškolské magisterské vzdělání získal na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor fyzika pevných látek, 1992) a fyzika se stala jeho oborem na celý život. V roce 1996 absolvoval doktorský studijní program na stejné univerzitě (obor vlnová a částicová optika). V roce 2003 se habilitoval a byl jmenován docentem, od roku 1994 dosud působí jako pedagog na brněnské Univerzitě obrany. Je autorem nebo spoluautorem řady skript a odborných vědeckých prací v tuzemských a zahraničních odborných časopisech, přednášel na zahraničních univerzitách a mezinárodních kongresech, podílí se na řešení výzkumných projektů.

V letech 2002 až 2010 pracoval jako zastupitel městské části Brno-Žebětín. Od roku 2010 je zastupitelem statutárního města Brna a členem Rady města Brna, předsedá komisi Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání. Je místopředsedou Oblastního sdružení ODS Brno-město.

František Vižďa je ženatý, má jednu dceru.

Ve volném čase se rád věnuje sportu, hraje tenis, badminton a další míčové hry. Mezi jeho oblíbené sporty patří atletika. Rád poslouchá hudbu, v minulosti se věnoval hře na klávesové nástroje. S oblibou čte především publikace z oblasti popularizace vědy.

JUDr. Pavel Blažek

JUDr. Pavel Blažek

předseda ODS Brno - město

Více o autorovi