Rozloučení s JUDr. Stanislavem Drobným
23. prosince 2013

Jiří Kadrnka: Rozloučení s JUDr. Stanislavem Drobným

Když v roce 2001 natočil David Vondráček s tehdejším předsedou Konfederace politických vězňů Stanislavem Drobným jeden z dílů cyklu GEN, těšil jsem se, až se na dokument podívám. Nejen proto, že jsem se v té době s panem doktorem Drobným potkával na různých konferencích a znal se s jeho synem Tomášem, kterého považuji za svého přítele, ale hlavně proto, že jsem považoval a dodnes považuji práci Konfederace politických vězňů za naprosto nezastupitelnou v připomínání našich nedávných dějin, dějin zločinů komunismu. Pan Drobný byl neúnavný „bojovník“ za uznání 3. odboje, kterého se naštěstí dožil. Pamatuji si ho jako dobře naladěného, neúnavného člověka plného energie.

 

„Člověk může odpustit bližnímu, jenž se dopouštěl zla, jen tehdy, když jej hříšník přesvědčí svým upřímným pokáním… To ale od našich komunistů čekat nemohu…“ To jsou skeptická slova tehdejšího předsedy Konfederace politických vězňů JUDr. Stanislava Drobného, které pronesl v GENu. Jsou stejně platná dnes jako před 12 lety a bohužel to vypadá, že budou platná i v naší daleké budoucnosti.

 

Nejen to se vybavilo v mé mysli, když mě o víkendu dostihla zpráva, že pan Drobný odešel napořád.

Rozloučíme se s ním při mši svaté

v pondělí 30. prosince 2013 ve 13:30 hodin v chrámu Páně sv. Tomáše v Brně. Poté bude uložen do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

 

Jiří Kadrnka

předseda jihomoravské ODS

 

 

 

JUDr. Stanislav Drobný (1923)

Původním povoláním právník, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1949 byl Státním soudem odsouzen za velezradu k třinácti letům těžkého žaláře. Byl vezněn v letech 1949 až 1962, absolvoval celý trest. Po propuštění pracoval až do důchodu jako elektrikář. Od roku 1990 se angažuje v Konfederaci politických vězňů, nejdříve jako predseda brněnské pobočky, poté stál v čele řadu let jako předseda. V roce 1995 mu prezident republiky propůjčil Rád T. G. Masaryka. V roce 2012 byl uznán účastníkem 3. odboje.

Ing. Jiří Kadrnka

Ing. Jiří Kadrnka

předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady

Více o autorovi