Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Rostislav Koštial

předseda oblastního sdružení

Pavel Kašník

místopředseda oblastního sdružení

Petr Marcinčák

místopředseda oblastního sdružení

Oldřich Vachala

místopředseda oblastního sdružení

Vít Černý

člen oblastní rady

David Foldyna

člen oblastní rady

Vít Jonáš

člen oblastní rady

Miroslav Novák

člen oblastní rady

Zdeněk Rybář

člen oblastní rady

Pavel Stávek

člen oblastní rady

Jiří Šlancar

člen oblastní rady

Jiří Tichý

člen oblastní rady

Pavlína Vlková

členka oblastní rady