JUDr. Pavel Kašník

místopředseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Hlavní 75
691 43  Hlohovec