Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Crha

předseda oblastního sdružení

Jaroslav Dohnálek

místopředseda oblastního sdružení

Libor Hoppe

místopředseda oblastního sdružení

Petr Janoušek

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Daniel

člen oblastní rady

Zdeněk Grünwald

člen oblastní rady

František Havíř

člen oblastní rady

Radomíra Hénková

členka oblastní rady

Marek Chládek

člen oblastní rady

Michal Kšica

člen oblastní rady

Lukáš Němec

člen oblastní rady

Pavel Přikryl

člen oblastní rady

Čestmír Sekanina

člen oblastní rady

Martin Staněk

člen oblastní rady

Zuzana Studýnková

členka oblastní rady