Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Jiří Crha

předseda klubu krajských zastupitelů