Babiš a sociální demokraté zavádí placené školství
21. července 2021

Jiří Oberfalzer: Babiš a sociální demokraté zavádí placené školství

(www.ods.cz) ​​​​​​​Pondělní vláda posvětila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž se od 1. září ruší proplácení testů lidem od 12 let výše. Povinná školní docházka přitom v České republice trvá po dobu devíti školních let, podle nástupu dítěte do první třídy základní školy tedy do jeho 14 až 16 let. Současně školský zákon deklaruje zásadu bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

„Pokud nechce vláda současně skončit s povinným testováním na školách, což se jeví nejen jako neprozíravé, ale s ohledem na její dosavadní přístup i nepravděpodobné, znamená to jediné: k denní formě vzdělávání budou připuštěni pouze žáci a studenti očkovaní, případně ti, kteří si zaplatí test,“ zlobí se místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer. „V rámci tlaku na ‚povinně dobrovolné‘ očkování dětí, na jehož smysluplnosti a bezpečnosti se neshodne ani jinak protiepidemicky jednotná Evropa, se vláda nezdráhá zavádět i protizákonné opatření, kvůli němuž budou neočkované děti muset platit za svou povinnost, totiž chodit do školy! Vládo, vydírejte si dospělé, ti vám to mohou spočítat ve volbách, ale děti nechte na pokoji!“

Jiří Oberfalzer
místopředseda Senátu PČR
člen předsednictva senátorského klubu ODS
1. místostarosta Králova Dvora

Více o autorovi