Milionové ztráty v Nemocnici Středočeského kraje a.s. jsou fatálním selháním bývalého vedení kraje
1. července 2021

Milionové ztráty v Nemocnici Středočeského kraje a.s. jsou fatálním selháním bývalého vedení kraje

(www.ods.cz/region.stredocesky) Zastupitelé Středočeského kraje na svém pondělním zasedání byli nuceni poslat dva miliony korun Nemocnici Středočeského kraje a.s., aby ji zachránili před bankrotem.

„Bohužel musím otevřeně říct, že pod tímto průšvihem je podepsaný bývalý radní Bezděk (ANO), který neřešil problémy této společnosti, přestože o nich prokazatelně věděl. V srpnu minulého roku jsme na to upozorňovali, což je doložitelné ze zápisu z jednání zastupitelstva. Tehdejší vedení kraje nás ale neposlouchalo a nic neřešilo. Dopadlo to tak, že musel kraj poslat na záchranu společnosti 2 miliony korun a mrzí mě, že se k této sekeře bývalý radní Bezděk nehlásí,“ říká náměstek hejtmanky a tehdejší krajský zastupitel Martin Kupka (ODS).

„V momentě, kdy jsme Nemocnici Středočeského kraje a.s. přebírali, byla již kumulovaná ztráta na úrovni cca 7,5 milionu korun a ve společnosti bylo zaměstnáno 5 zaměstnanců. Ihned jsme zahájili podrobnou kontrolu hospodaření a provedli kroky vedoucí k úspoře nákladů,“ dodává Pavel Pavlík (ODS).

„Minulé vedení kraje prosadilo systém odměňování paušální částkou za jednotlivé veřejné zakázky, přičemž v té době už bylo evidentní, že výše paušální úhrady nedokáže pokrýt náklady akciové společnosti, které již v té době činily více než půl milionu korun měsíčně, převážně ve mzdách. Další snahou pro centrální nákupy bylo vyhlášení veřejných zakázek pro příspěvkové organizace kraje, i zde je ovšem velmi diskutabilní otázka nastavení odměn za realizaci těchto veřejných zakázek. V reálu se ukázalo, že tato úhrada byla velmi nízká a zavedení VŘ pro PO vedlo jen k prohloubení ztrátového hospodaření. Zároveň v té době ztratila Nemocnice Středočeského kraje a.s. politickou podporu ze strany vedení kraje a komunikace se propadla na bod mrazu,“ dodává Pavel Pavlík (ODS).