Ve Středočeském kraji by měl vzniknout Národní park Křivoklátsko
17. června 2021

Ve Středočeském kraji by měl vzniknout Národní park Křivoklátsko

(www.ods.cz/region.stredocesky) „O vyhlášení NP Křivoklátsko se začalo uvažovat již v roce 1998 a od té doby probíhaly přípravy s různou intenzitou. Nyní chceme tento plán dotáhnout do úspěšného konce,“ říká předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl (ODS).

Národní park by měl být na 16 % území dnešního CHKO Křivoklátsko a mít rozlohu 10 193 ha. Zasahovat bude částí i do Plzeňského kraje.

„Vyhlášení národního parku umožní zachovat unikátní přírodní fenomén a zajistí kvalitativně lepší možnosti péče o přírodu. Vedle toho samozřejmě příležitost pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu v okolních obcích a lepší propagaci přírodního dědictví,“ dodává Karel Bendl (ODS).

„Odborně je toto téma již dávno vydiskutované a v poslední době zaznamenávám dotazy na toto téma i od lidí, kteří měli před 10 lety odlišný názor. Ptají se na podmínky a přiznávají, že mají pouze jednostranné informace od těch, kteří tomuto záměru příliš nefandí. Vyhlášení NP vnímám jako příležitost pro rozvoj zdejšího regionu. Jsem si jist, že centrální část CHKO Křivoklátsko si zaslouží být povýšena do kategorie NP a být tak klenotem ve výstavní skříni přírodních hodnot nejen Středočeského kraje, ČR i celé Evropy,“ říká občan Křivoklátska, lesník, myslivec a ochranář Lukáš Vápeník (ODS).

Výbor pro životní prostředí a zemědělství jednomyslně souhlasil s pokračováním příprav vyhlášení národního parku Křivoklátsko a doporučil zastupitelstvu záměr podpořit. Stejně jednohlasně se k návrhu postavila i rada kraje.

„Pokud to zastupitelstvo na červnovém jednání odsouhlasí, tak vidím jako reálný termín vyhlášení rok 2023,“ říká místopředseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství a krajský zastupitel Dan Jiránek (ODS).

„Ochrana životního prostředí je konzervativní hodnota a záleží nám na tom, abychom jedno z nejkrásnějších míst Středočeského kraje předali následujícím generacím v co nejlepším stavu. Zároveň chceme skloubit ochranu životního prostředí s běžným životem a rozvojem cestovního ruchu,“ uzavírá náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS).