ODS: Díky nám dojde k rozvoji rychlého internetu. Zároveň jsme zabránili využívání dat z mobilních telefonů podnikatelů
16. června 2021

ODS: Díky nám dojde k rozvoji rychlého internetu. Zároveň jsme zabránili využívání dat z mobilních telefonů podnikatelů

(www.ods.cz) Poslanecká sněmovna dnes schválila dlouho očekávanou novelu zákona o elektronických komunikacích. Díky pozměňovacím návrhům poslanců za ODS se podařilo několik důležitých úprav v oblasti urychlení výstavby sítí rychlého internetu. Zároveň se podařilo zamezit tomu, aby tzv. provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů podnikatelů mohl získávat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Dostupný a rychlý internet na celém území je důležitý pro rozvoj ČR a její ekonomiky. V uplynulých letech jsme představili několik návrhů, jak zlepšit dostupnost rychlého internetu a jak vše legislativně i technicky zařídit. Tehdy se nám je ještě nepodařilo prosadit. Dnes ale v novele zákona o elektronických komunikacích prošla hned řada našich pozměňovacích návrhů, které znamenají reálné zlepšení a zjednodušení dalšího rozšiřování sítí nové generace. Znamená to snazší pokládání sítí nové generace podél silnic II. a III. třídy, čímž odstraňujeme největší problém České republiky v dostupnosti rychlého internetu v odlehlejších oblastech,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Chceme, aby lidé ve všech místech republiky měli spolehlivé a rychlé připojení k internetu. Jak je to důležité, to nám ukázal covidový rok plný home office a distanční výuky,“ dodává Kupka.

„Podařilo se nám zabránit, aby data z mobilních telefonů podnikatelů i jejich zaměstnanců, tzv. provozní a lokalizační údaje, mohl získávat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přístup k těmto soukromým údajům má být omezen zejména na orgány činné v trestním řízení. Původní novela nabourávala princip ochrany soukromí, která je pro nás nejvyšší hodnotou a budeme ji dál bránit,“ popsal poslanec Vojtěch Munzar podrobně pozměňovací návrh, který předložil společně s Martinem Jiránkem a Patrikem Nacherem.

Sněmovna přijala rovněž Munzarův návrh, který omezil možnost vstupu kontrolorů Českého telekomunikačního úřadu na cizí nemovitosti bez vědomí vlastníka z důvodu podezření na rušení signálů. Podle tohoto návrhu musí ČTÚ informovat nejpozději při zahájení kontroly, přístup je umožněn pouze z důvodu zjištění rušení kritické infrastruktury.

„Původní návrh znamenal bezbřehou možnost vstupu kontrolorů na cizí střechy a pozemky, a to bez vědomí vlastníka. To bylo pro nás nepřijatelným zásahem do soukromého vlastnictví. Je minimálně slušnost vlastníkovi zahájení kontroly oznámit, navíc kontrola může probíhat pouze při jednoznačných důvodech při rušení kritické infrastruktury a ochrana obydlí nesmí být kontrolou narušena. Respektujeme vlastnická práva a snažíme se takto bránit jejich neustálému nabourávání,“ říká Munzar a dodává: „Proto jsme se snažili zabránit tomu, aby prošel pozměňovací návrh Petra Pávka, který znovu oklěšťuje vlastnická práva a ukládá povinnost vlastníkům domů, bytů nebo nebytových prostor umožnit instalaci vnitřní datové sítě podnikatelům zajištující veřejnou komunikační síť, o jejichž služby prokazatelně projevil zájem uživatel tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru. Je to neustálé nabourávání principu, že o vlastnictví by měl rozhodovat vlastník.“