Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Karel Podzimek

předseda místního sdružení

Libor Šťasta

místopředseda místního sdružení

Lenka Salátová

pokladnice místního sdružení

Tomáš Havlásek

člen místní rady

Karel Podzimek

člen místní rady