Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Karel Podzimek

předseda místního sdružení

Karel Podzimek

pokladník místního sdružení

Tomáš Havlásek

člen místní rady

Libor Šťasta

člen místní rady