Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

František Koudela

předseda místního sdružení

Karel Podzimek

místopředseda místního sdružení

Martin Veselý

pokladník místního sdružení

Petra Malíková

členka místní rady

Libor Šťasta

člen místní rady